“Δήμος και Ενέργεια:Μια εναλλακτική προσέγγιση στην Οικονομική Κρίση”

Σε ημερίδα με θέμα “Δήμος και Ενέργεια: Μια εναλλακτική Προσέγγιση στην Οικονομική Κρίση” που διοργάνωσαν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας και η Περιφερειακή Ένωση
Δήμων Αττικής, παρευρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Λαγκαδά Ιωάννης Αναστασιάδης.Ο Δήμαρχος Λαγκαδά ως ομιλητής για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα του Συμφώνου των Δημάρχων, κατέθεσε την εμπειρία του Δήμου Λαγκαδά από την συμμετοχή στην συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ενέργεια, αναλύοντας παράλληλα τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που ανοίγονται από την συμμετοχή στο πρόγραμμα και τα περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης του Δήμου μας, καθώς από την τήρησή του πρόκειται να επέλθει μείωση εκπομπών CO2,
έως και το 2020.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!