Αειφορική διαχείριση των γλυκών νερών

Το ΚΠΕ Καστοριάς, στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ, άξονας προτεραιότητας 8», που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους, οργανώνει θεματικό (Β΄ επιπέδου) τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για την επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Καστοριά, την Παρασκευή 21, το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014.

Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Ενεργοί Πολίτες για την Αειφορική Διαχείριση των Γλυκών Νερών». Το σεμινάριο έχει έναρξη στις 16:30 της Παρασκευής και λήξη στις 14:30 της Κυριακής.

Τις εισηγήσεις της πρώτης ημέρας (Παρασκευή, 21/2/2014), που περιλαμβάνουν σημαντικά θέματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα του γλυκού νερού, τη διευκρίνιση της έννοιας του εικονικού νερού, τις λίμνες και τη σχέση τους με τις λεκάνες απορροής τους, τα ποτάμια και τον ρόλο τους, καθώς και τις εκπαιδευτικές πρακτικές που οδηγούν στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών, μπορεί ελεύθερα να παρακολουθήσει όποιος ενδιαφέρεται από την τοπική κοινωνία, ανεξάρτητα από την επαγγελματική του απασχόληση.

 Το σεμινάριο απευθύνεται στην επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τους νομούς εμβέλειας του ΚΠΕ Καστοριάς, σε εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν με τα σχολεία τους στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε. «Λίμνες: Πηγές Έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε.», καθώς και σε εκπαιδευτικούς από συνεργαζόμενα με το Δίκτυο ΚΠΕ της χώρας.

Το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Λίμνες: Πηγές Έμπνευσης για Προγράμματα Π.Ε.», στο οποίο συμμετέχουν Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια, ΕΠΑ.Λ., Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και ΚΠΕ από όλη τη χώρα, συντονίζεται από το ΚΠΕ Καστοριάς.Στο σεμινάριο συμμετέχουν 100 περίπου εκπαιδευτικοί από 29 Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και 10 ΚΠΕ της χώρας.

Συνδυάζοντας θεωρητικές προσεγγίσεις και βιωματικά εργαστήρια, στο πλαίσιο του σεμιναρίου προσεγγίζεται το σύμπλεγμα λίμνης - λεκάνης απορροής με τρόπο που να υποστηρίζει την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων Π.Ε. στις σχολικές μονάδες.

Επίσης θα παρουσιαστούν εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων ΚΠΕ της Δυτικής Μακεδονίας και εξειδικευμένα εργαστήρια που έχουν οργανωθεί από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Καστοριάς.Επιπρόσθετα έχει προβλεφθεί επίσκεψη στο Ενυδρείο Καστοριάς και στη Σπηλιά του Δράκου.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ψηφιακή πύλη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (www.kpe.gr) που διαχειρίζεται το ΚΠΕ Καστοριάς.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!