ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΕΦΕΞΗΣ ΟΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ

Προαιρετική, από υποχρεωτική μέχρι πρότινος, καθίσταται εφεξής η χρήση εθνικού σήματος αναγνώρισης πιστοποιημένων προϊόντων βιολογικής γεωργίας -το οποίο ως σήμερα χορηγούν οι πιστοποιητικοί οργανισμοί- με βάση όσα προβλέπει έγγραφο εργασίας, που περιέχει πρόταση Υπουργικής Απόφασης για τα εν λόγω αγροτικά προϊόντα.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο της ΥΑ που διέρρευσε και, μεταξύ άλλων, εξαλείφει εντελώς τους όρους «αγρότες» και «αγροτική εκμετάλλευση», εισάγοντας αντ’ αυτών τους όρους «επιχειρηματίες» και «επιχειρήσεις», λεπτομέρειες αναφορικά με τους όρους εκπόνησης του σήματος και τις προϋποθέσεις χρήσης του θα καθορίσει με σχετική απόφασή του ο αρμόδιος υπουργός.

Mεταφέρονται οι κυρώσεις

Μια από τις ρυθμίσεις που περιέχει το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης αφορά στην περίπτωση που ο επιχειρηματίας υπόκειται σε κυρώσεις για διαπιστωμένες μη συμμορφώσεις από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π). Αυτές, όπως αναφέρεται στην πρόταση, ακόμη κι αν ο επιχειρηματίας (αγρότης) αλλάξει οργανισμό ελέγχου, αυτές δεν παραγράφονται, δεν τροποποιούνται και συνεχίζουν να ισχύουν, ενώ νέος οργανισμός επιβλέπει την εφαρμογή των κυρώσεων αυτών.

Προκειμένου πάντως για τη μεταγραφή σε άλλο οργανισμό προβλέπονται τα εξής:

1. Ο ΟΕ&Π ο οποίος έχει δεχτεί αίτημα ένταξης από ένα επιχειρηματία ζητά εγγράφως από τον προηγούμενο ΟΕ&Π, στον οποίο ήταν συμβεβλημένος ο αιτών επιχειρηματίας, αντίγραφο του τηρούμενου ατομικού φακέλου ελέγχου του σημείου i) του εδαφίου 2.1 της παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας, καθώς και του αντίστοιχου ηλεκτρονικού αρχείου που τηρείται στην ΗΒΔ.

2. Μετά τη διαβίβαση του φακέλου στο νέο ΟΕ&Π, ο νέος ΟΕ&Π οφείλει να αξιολογήσει τα στοιχεία και να υπογράψει σύμβαση με τον επιχειρηματία εντός 5 ημερών.

3. Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας υπόκειται σε κυρώσεις για διαπιστωμένες μη συμμορφώσεις από τον προηγούμενο ΟΕ&Π, οι κυρώσεις αυτές δεν παραγράφονται, δεν τροποποιούνται και συνεχίζουν να ισχύουν. Ο νέος ΟΕ&Π επιβλέπει την εφαρμογή των ανωτέρω κυρώσεων.

4. Σε περιπτώσεις που ο προηγούμενος ΟΕ&Π δεν αποστείλει τον ατομικό φάκελο ελέγχου του επιχειρηματία  καθώς και το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται στην ΗΒΔ ταυτόχρονα με την αποδοχή της καταγγελίας της σύμβασης εντός των ανωτέρω προθεσμιών από την ημερομηνία λήψης του σχετικού αιτήματος του νέου ΟΕ&Π, αυτό αποτελεί παράβαση του άρθρου 31 του Καν.(EK) 834/2007 και επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 14 της παρούσας.

5. Ο ΟΕ&Π που προβαίνει σε υπογραφή νέας σύμβασης με επιχειρηματία χωρίς να τηρηθούν οι ανωτέρω αναφερόμενες διαδικασίες και προϋποθέσεις, υπόκειται στη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας απόφασης.

Δείτε το σχετικό έγγραφο για την εκπόνηση σχεδίου ΥΑ για τη βιολογική γεωργία, πατώντας ΕΔΩ.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση