ΚΟΥΡΕΜΠΕΣ ΣΤΗ GREEN AGENDA: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ

Συνέντευξη στον Νίκο Αβουκάτο

Στην ανάγκη επικαιροποίησης του ισχύοντος κανονισμού του ΕΛΓΑ με σκοπό να γίνει πιο αποτελεσματική η διαδικασία αποζημίωσης της παραγωγής, αλλά και να αλλάξει η διαδικασία των εκτιμήσεων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού, Θεοφάνης Κουρεμπές, σε συνέντευξή του στη Greenagenda.gr.

Ακόμη, τόνισε ότι είναι αναγκαίο να γίνουν εντός του 2016 οι αλλαγές στην διαδικασία προσλήψεων των εποχιακών γεωτεχνικών.

Ο κ. Κουρεμπές προανήγγειλε, μάλιστα, έναν πιο σύγχρονο τρόπο μέσω της ανανέωσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού για την συντόμευση της κοινοποίησης των πορισμάτων.

Για τις κοινοτικές ενισχύσεις των 320 εκατομμυρίων ευρώ εν μέσω αγροτικών κοινοτοποιήσεων το 2009 που δόθηκαν μέσω ΕΛΓΑ ο κ. Κουρεμπές επισήμανε ότι θα πρέπει να ανακτηθεί μεγάλο μέρος των χρημάτων για να μην επιβληθούν νέα πρόστιμα.

Η συνέντευξη του κ. Κουρεμπέ στη Greenagenda.gr:

- Ποιο είναι το πρόγραμμα των ενημερωτικών ημερίδων του ΕΛ.Γ.Α. σε όλη την επικράτεια;

Θ.Κ:  Ο ΕΛΓΑ είναι ΝΠΙΔ, δηλαδή ένας δημόσιος οργανισμός υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑ&Τ που σκοπό έχει την ασφάλιση και προστασία της αγροτικής  παραγωγής (φυτικής και ζωικού κεφαλαίου) από ζημιές που οφείλονται σε φυσικούς κινδύνους, εχθρούς και παθήσεις. Η προηγούμενη διοίκηση υπό το Νίκο Στουπή είδε ένα μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης των παραγωγών για το ρόλο και τη λειτουργία του οργανισμού και ξεκίνησε ένα πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων ανά τη χώρα, ξεκινώντας από τις πρωτεύουσες των νομών και στη πενταετία να έχει φτάσει μέχρι κοινότητες 300 κατοίκων. Η επόμενη εκδήλωση θα γίνει στις Σέρρες στα μέσα Φεβρουαρίου.

- Ποια είναι τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις των παραγωγών;

Θ.Κ: Οι παραγωγοί κάθε χρόνο μαζί με τη δήλωση του ΟΣΔΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν και τη Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ), όπου δηλώνουν όλες τις καλλιέργειες και τα ζώα που έχουν και υπολογίζεται η εισφορά για την ασφάλιση της παραγωγής τους. Πρέπει να δηλώνονται όλα τα αγροτεμάχια και τα ζώα, γιατί διαφορετικά σε περίπτωση ζημιάς δεν αποζημιώνονται. Τυχόν μη παραγωγικές καλλιέργειες πρέπει να δηλώνονται ως τέτοιες, ώστε να μην υπολογίζεται ασφαλιστική εισφορά σε αυτές. Η εισφορά πρέπει να εξοφλείται μέχρι τον Μάρτιο του επόμενου έτους για να θεωρηθεί ο παραγωγός ασφαλιστικά ενήμερος. Κάθε παραγωγός  μπορεί ανάλογα με το αν έχει μειωμένη ή αυξημένη παραγωγή να τροποποιήσει το ασφάλιστρο κατά  -20% ή +20% αντίστοιχα. Εφόσον όλη η ασφαλιστική διαδικασία έχει γίνει σωστά ο παραγωγός πρέπει να αποζημιώνεται έγκαιρα για τη ζημιά που έχει υποστεί.

- Πόσα χρήματα δόθηκαν σε αποζημιώσεις για το 2015;

Θ.Κ: Το 2015 δόθηκε από τον ΕΛΓΑ σε αποζημιώσεις, Κρατικές Ενισχύσεις (ΠΣΕΑ) και ενεργητική προστασία το ποσό των 174.252.486 ευρώ σε αντίθεση με το 2014 που είχαν δοθεί 114.954.911 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ 2014 και 2015 οφείλεται στις αυξημένες ζημιές και στην πληρωμή όλου  του ποσού, το 2015, που μπορεί να διαθέσει η χώρα μας για τις Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις .

- Πότε προβλέπεται πλήρη κάλυψη της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου;

Θ.Κ: Κύριο έργο του ΕΛ.Γ.Α. αποτελεί η διαχείριση και υποστήριξη της λειτουργίας ασφάλισης της φυτικής παραγωγής και του ζωικού κεφαλαίου, η οποία καθορίζεται στους αντίστοιχους Κανονισμούς Ασφάλισης Φυτικής παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. Ειδικότερα, στην υποχρεωτική ασφάλιση της φυτικής παραγωγής από τον ΕΛ.Γ.Α. εντάσσονται οι φυσικοί κίνδυνοι : χαλάζι, παγετός, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, καύσωνας και ηλιακή ακτινοβολία, υπερβολικές ή άκαιρες βροχοπτώσεις, χιόνι, κίνδυνοι από θάλασσα, ζημιές από αρκούδα, ζημιές από αγριογούρουνα, στις περιοχές όπου προστατεύονται από τη συνθήκη RAMSAR, ζημιές που προκαλούνται από άγρια κουνέλια στη φυτική παραγωγή της νήσου Λήμνου (ΚΥΑ αριθ. 157502/27.7.2011 – ΦΕΚ 1668/Β/27.7.2011).
Η Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου από τον ΕΛ.Γ.Α. καλύπτει το σύνολο σχεδόν των φυσικών κινδύνων και ορισμένες ασθένειες-παθήσεις (ΚΥΑ αριθ. 157501/27.7.2011 – ΦΕΚ 1669/Β/27.7.2011).
Όσον αφορά την κάλυψη της ζημιάς υπάρχει ένα ποσοστό απαλλαγής που για το 100% μιας ζημιάς ανέρχεται στο 20% και μειώνεται όσο μειώνεται και η ζημιά.

- Πιστεύετε ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί ο κανονισμός ασφάλισης του ΕΛΓΑ;

Θ.Κ: Ο ισχύων κανονισμός του ΕΛΓΑ συντάχθηκε το 2011.Τα 5 αυτά χρόνια έχουν υπάρξει αλλαγές σε καλλιέργειες,  έχουμε νέες καλλιέργειες στη χώρα, αλλαγές στις κλιματικές συνθήκες αλλά και μια εμπειρία στα όποια προβλήματα έχουν παρουσιαστεί. Αυτά δημιουργούν μια ανάγκη επικαιροποίησης του στην κατεύθυνση να γίνει πιο αποτελεσματική η διαδικασία αποζημίωσης της παραγωγής.

- Οι διαδικασίες εκτιμήσεων και αποζημιώσεων θα αλλάξουν, αναμένεται να γίνει περισσότερο απλή η διαδικασία; Τι πρέπει να γνωρίζουν για το νέο έτος οι παραγωγοί;

Θ.Κ: Στη ίδια κατεύθυνση, να πούμε ότι επιβάλλεται να αλλάξει και η διαδικασία εκτιμήσεων.  Από τη συνεννόηση με τους δήμους για τους οριοδείκτες, μέχρι την τηλεπισκόπιση για άμεσες εκτιμήσεις. Δυστυχώς επί σειρά ετών, ενώ υπήρχε η εμπειρία και η τεχνογνωσία, δεν υπήρξε η πολιτική βούληση για να λυθούν χρονίζοντα ζητήματα. Τα οποία μαζεύτηκαν και απαιτούν μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερο χρόνο, ειδικά μέσα στο δύσκολο οικονομικό πλαίσιο που βρισκόμαστε. Παρόλα αυτά , μέσα στο 2016 δρομολογούμαι αλλαγές που θα διευκολύνουν την εκτιμητική διαδικασία.

-  Γίνονται προσπάθειες από τον ΕΛ.Γ.Α. με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών του Οργανισμού προς τον αγροτικό και κτηνοτροφικό  κόσμο;

Θ.Κ: Πιθανώς με τη δημοσίευση αυτής της συνέντευξης να έχουν ήδη γίνει αλλαγές στην διαδικασία προσλήψεων των εποχιακών γεωτεχνικών, έτσι ώστε να λύσουμε το πρόβλημα της ανομοιόμορφης κατανομής του έκτακτου  προσωπικού στη διάρκεια του έτους.  Όπως, επίσης θα έχει λυθεί το θέμα επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2009, που ακόμα δεν έχουν διοριστεί. Έχουν  δρομολογηθεί  αλλαγές στην ενεργητική προστασία που θα διευκολύνουν τη διαδικασία και θα ανακοινωθούν αμέσως μόλις  ανακοινωθούν οι δράσεις του νέου ΠΑΑ. Συζητάμε και σε πολλά σημεία καταλήγουμε ήδη, σε αλλαγές στον κανονισμό του οργανισμού με σκοπό να γίνει πιο δίκαιη, αδιάβλητη και λειτουργική η διαδικασία των εκτιμήσεων. Προχωράμε σε ανανέωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και στην προμήθεια μέσα στο 2016 των μέσων που θα μας επιτρέψουν να συντομεύσουμε την κοινοποίηση των πορισμάτων. Στην κατεύθυνση αυτή, ενόψει της Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής του 2016 θα προσπαθήσουμε σε συνεργασία με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να έχουμε στα χέρια αμέσως μετά τη δήλωση των αγροτών τη βάση δεδομένων για ακόμα πιο άμεσες κοινοποιήσεις πορισμάτων.

Η προκαταρκτική έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διαπίστωσε ότι αποτελούν παράνομες κρατικές ενισχύσεις, ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά, τα περίπου 320 εκατ. ευρώ που είχαν δοθεί, μέσω ΕΛΓΑ, από τον πρώην υπουργό της Ν.Δ. στους αγρότες, για να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Τι πρόκειται να γίνει με αυτήν την υπόθεση;

Θ.Κ: Η διαδικασία που δόθηκαν αυτά τα χρήματα, κρίθηκε πραγματικά παράνομη και για να μην επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα ζητείται η επιστροφή αυτών των χρημάτων. Μέχρι τώρα, να σας πληροφορήσω για ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων έχουν αιτιολογηθεί οι λόγοι για τους οποίους δόθηκαν και αφορούν πραγματικές ζημιές. Η προσπάθεια συνεχίζεται,παρόλα αυτά το μεγαλύτερο μέρος τους θα πρέπει να ανακτηθεί για να μην επιβληθούν νέα πρόστιμα στην ήδη καθημαγμένη οικονομικά χώρα μας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση