NET METERING: ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σύμφωνα με τη λίστα των αιτήσεων του πρώτου εξαμήνου (Μάιος-Οκτώβριος 2015) εφαρμογής του προγράμματος της αυτοπαραγωγή (Net-Metering - ΝΜ) στη χαμηλή τάση της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων νήσων στο πρώτο εξάμηνο της εφαρμογής του ΝΜ έγιναν 284 αιτήσεις ισχύος 4,6 MW.

Από αυτές οι 238, το 84%, δηλ. 3,9 MW, έχουν πάρει προσφορά σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ, το 51%, δηλ. 2,3 MW, των αιτούντων έχει υπογράψει προσφορά σύνδεσης και το 10%, δηλ. 0,58 MW έχουν συνδεθεί στο δίκτυο (λειτουργούν).

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η ταχύτητα ελέγχου των αιτήσεων από τον ΔΕΔΔΗΕ είναι ικανοποιητική (το 84% των αιτήσεων έχουν λάβει προσφορά σύνδεσης). Η εμπειρία δείχνει ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων όποιος υποβάλλει αίτηση για net metering  λαμβάνει προσφορά σύνδεσης σε λιγότερο από 3 μήνες, τουλάχιστον με τον παρόντα ρυθμό αιτήσεων.

Το 88% των αιτήσεων αφoρούσε αιτήσεις για εγκαταστάσεις σε στέγη, όπως άλλωστε είναι και το λογικό. Ένα 12% των αιτήσεων αφορά εγκαταστάσεις σε γήπεδα.

Η κατανομή των αιτήσεων ανά ισχύ δείχνει ότι από τις 284 αιτήσεις του πρώτου εξαμήνου ισχύος του ΝΜ στην χαμηλή τάση το 47% είναι για εγκαταστάσεις μικρότερες των 10 kWp, και άλλο ένα 26% εγκαταστάσεις από 10-20 kWp δηλαδή το 75% περίπου των αιτήσεων αφορά εγκαταστάσεις μέχρι 20 kWp. Η πλειονότητα των αιτήσεων για εγκαταστάσεις μικρότερες των 10 kWp αφορούν ιδιώτες. Αυτό έχει ενδιαφέρον διότι η εντύπωση της αγοράς ήταν ότι το ενδιαφέρον των ιδιωτών (πχ οικιακός τομέας) θα ήταν πολύ μικρότερος τουλάχιστον στην αρχή της εφαρμογής του προγράμματος ΝΜ.

Επίσης, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η χρονική κατανομή των αιτήσεων εντός του εξαμήνου Μαΐου-Οκτωβρίου 2015. Tο Μάιο υπήρξε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, έγιναν 99 αιτήσεις δηλ. το 1/3 του συνόλου των αιτήσεων της περιόδου. Το ενδιαφέρον μειώθηκε μέχρι τον Αύγουστο 2015 και από τον Σεπτέμβριο άρχισε πάλι να αυξάνει.

Με βάση υπολογισμούς του ΣΕΦ που βασίζονται σε διεθνείς μελέτες θα μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη με 2.350 άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας (και 50-60% εγχώρια προστιθέμενη αξία).

Όλες οι προβλέψεις είναι ότι τα επόμενα χρόνια οι ΑΠΕ και ιδιαίτερα η ηλιακή ενέργεια θα παίξει  ηγετικό ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες.

«Οι εκτιμήσεις είναι ότι το πρόγραμμα του net metering στη χαμηλή και στην μέση τάση, εφόσον παραμένουν οι τρέχουσες συνθήκες (κεφαλαιακοί έλεγχοι και έλλειψη ρευστότητας στην αγορά από τις τράπεζες), θα είναι μία μικρή αγορά των μερικών MW ετησίως. Όμως οι προοπτικές είναι μεγάλες εφόσον ομαλοποιηθεί η ρευστότητα στην αγορά, οπότε μπορεί να φτάσει τουλάχιστον στα 50 MW ετησίως. Ο συνδυασμός δε του ΝΜ με την αποθήκευση, την ηλεκτροκίνηση και τα έξυπνα δίκτυα είναι δυνατόν να δημιουργήσει μία βιώσιμη και υγιή αγορά μεγαλύτερη των 50 MW», επισήμανε στη Greenagenda.gr ο Δρ. Σωτήρης Καπέλλος, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ).

Όπως υποστηρίζει ο κ. Καπέλλος, «τo NM μπορεί να γίνει η ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης των ΑΠΕ και ιδιαίτερα της διεσπαρμένης παραγωγής (distributed production) που θα δώσει νέες θέσεις εργασίας και θα συμβάλει στην αναθέρμανση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα εάν λάβουμε υπόψη ότι συνδυάζεται με την αποθήκευση, την ηλεκτροκίνηση και τα έξυπνα δίκτυα αυτό σημαίνει την ανάπτυξη ή και την επέκταση παράλληλων αγορών όπως της επέκτασης ηλεκτρικών δικτύων και έξυπνων μετρητών, ανάπτυξη νέου λογισμικού υπολογιστών και smartphones, ανάπτυξη δικτύων τηλεφωνίας, ανάπτυξη έξυπνων φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αυτοματοποίησης κτιρίων κτλ».

Οι εκτιμήσεις της αγοράς είναι ότι το net-metering  με την αποθήκεση (μπαταρίες) ως πρόγραμμα εξοικονόμησης της ενέργειας μπορεί να επιδοτείται από το νέο ΕΣΠΑ στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και της αναβάθμισης των κτιρίων.

Από 30 Οκτωβρίου 2015 ο ΔΕΔΔΗΕ δέχεται αιτήσεις ΝΜ και για τη μέση τάση. Οι αιτήσεις αυτές αφορούν εγκαταστάσεις από 100 kWp μέχρι 500 kWp. Φυσικά αφορά σχετικά μεγάλα έργα για εμπορικούς καταναλωτές (βιοτεχνίες, ξενοδοχεία κτλ). Η απόδοση αυτών των έργων είναι σαφώς αποδοτικότερη οικονομικά αρκεί να υπάρχει ανάλογη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (τουλάχιστον 150 MWh ανά έτος για τα 100 kWp και μέχρι 750 MWh για τα 500 kWp)

Το κλίμα επιβαρύνεται από τους κεφαλαιακούς ελέγχους που δυσκολεύουν κυρίως την εισαγωγή εξοπλισμού, αλλά και για τη μέση τάση που αφορά μεσαία έργα και εμπορικούς καταναλωτές χρειάζεται η ενεργοποίηση των τραπεζών.

Η αγορά του οικιακού φωτοβολταϊκού (των 10 kWp) ξεκίνησε μετά το 2009 με την δυναμική ενεργοποίηση των τραπεζών που διαφημίζοντας τα σχετικά τραπεζικά τους προϊόντα, έδωσαν ώθηση στην αγορά, με αποτέλεσμα να φτάσουμε τουλάχιστον τα 50 MW οικιακών ετησίως τα επόμενα χρόνια.

Το καλό με το ΝΜ είναι ότι αποτελεί πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας και δεν επιβαρύνεται ο καταναλωτής ηλεκτρικού ρεύματος. Το ιδανικό είναι ο συνδυασμός του ΝΜ με αποθήκευση ενέργειας (μπαταρίες) που βελτιώνει και την απόδοση του συστήματος αλλά και συμβάλλει στην αποκεντρωμένη παραγωγή οπότε δεν επιβαρύνεται και το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος.

Ο ΣΕΦ έχει συζητήσει με το ΔΕΔΔΗΕ για την πρόβλεψη χρήσης μπαταριών στο πρόγραμμα του net metering. Βέβαια το κόστος των μπαταριών είναι ακόμα υψηλό αλλά αναμένεται με την αύξηση της παραγωγής τους διεθνώς να μειωθεί στα επόμενα χρόνια.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση