ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Ο αγροτοδιατροφικός τομέας στην Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και μπορεί να υποστηρίξει, υπό προϋποθέσεις, την προσπάθεια για την έξοδο της οικονομίας από την ύφεση και την επιστροφή της σε τροχιά διατηρήσιμης ανάπτυξης.

Το παραπάνω διατυπώνει η Τράπεζα Πειραιώς, η τράπεζα που πρωτοστατεί στη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, με την ευκαιρία της συμμετοχή της στην 26η Agrotica.

Σε ενημερωτικό της σημείωμα αναφέρει ότι, η συμμετοχή του πρωτογενούς τομέα στην οικονομία είναι υψηλή, αγγίζοντας σχεδόν το 3% του ελληνικού ΑΕΠ – ποσοστό διπλάσιο από το 1,5% του ΑΕΠ στην ΕΕ. Υψηλή είναι ωστόσο και η συμμετοχή του αγροτικού κλάδου στην απασχόληση με ποσοστό πάνω από 12% έναντι μόλις 5% στην ΕΕ.

Αναλυτικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει:

Είναι χαρακτηριστικό πως σήμερα εν μέσω κρίσης, τα προϊόντα που παράγει η ελληνική γη καλύπτουν πάνω από το 17% των εξαγωγών της χώρας συμβάλλοντας στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος.

Τα μεγάλα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του αγροτοδιατροφικού τομέα, τα οποία εντοπίζονται στην υψηλή ποιότητα και το μεγάλο εύρος τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων (όπως τα ΠΟΠ και τα ΠΓΕ), βαραίνουν έναντι των αντιμετωπίσιμων αδυναμιών του αγροτικού τομέα (πολυτεμαχισμένος κλήρος, χαμηλή συμμετοχή ζωικής παραγωγής στη γεωργική παραγωγή, μη ορθολογική εκμηχάνιση, τοπικά κόστη παραγωγής, καιρικές συνθήκες, ασθένειες, τιμές και αποδόσεις, αδυναμίες στη λειτουργία των αλυσίδων εμπορίας).

«Η Ελλάδα σήμερα διαθέτει 100 περίπου προϊόντα με πιστοποίηση Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη και Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης. Σε σύνολο 1.300 προϊόντων ονομασίας προέλευσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, τα 101 είναι επώνυμα ελληνικά προϊόντα, που φέρουν τις ενδείξεις «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ)» ή «Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)». Περισσότεροι από 160.000 τόνοι από τα ΠΟΠ και ΠΓΕ ελληνικά προϊόντα φθάνουν στις αγορές όλων των χωρών της υφηλίου. Η χώρα μας κατατάσσεται στην 5η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκεντρώνοντας το 8,4% του συνολικού αριθμού αυτών των επώνυμων «κατοχυρωμένων» προϊόντων.

Για την Τράπεζα Πειραιώς είναι στρατηγική επιλογή η στήριξη της αγροτικής παραγωγικής ανασυγκρότησης και η αύξηση της εγχώριας αγροτικής παραγωγής εστιάζοντας στον εξοθολογισμό της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας, στην παραγωγή ανταγωνιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος. Ως εκ τούτου χρηματοδοτεί τον αγροτικό τομέα σε παραγωγικά πεδία, αποσκοπώντας μεταξύ άλλων και στη διευκόλυνση της καθετοποίησης της παραγωγής, της μεταποίησης των παραγόμενων προϊόντων και της αύξησης της αναγνωρισιμότητας τους στην εθνική και στις διεθνείς αγορές.

Τελικός στόχος είναι η διάθεση προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και η δημιουργία βιώσιμων σε βάθος χρόνου γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Ο αγρότης, οι ομάδες παραγωγών, ο Συνεταιρισμός, η επιχείρηση μπορούν να επωφεληθούν μιας ευρείας γκάμας χρηματοδοτικών εργαλείων, με ξεκάθαρους και διαφανείς όρους χορήγησης και ανταγωνιστικά επιτόκια.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει προσεγγίσει με νέο ολιστικό τρόπο τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα. Την τελευταία τριετία 2013 -2016, στηρίζει τον πρωτογενή τομέα μέσω του πρωτοποριακού προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Τρία χρόνια μετά τα αποτελέσματα είναι θεαματικά, προς όφελος των 17.000 παραγωγών που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, των περισσότερων από 170 μεταποιητικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας, αφού οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πραγματοποιούν εξαγωγές αξίας που αντιστοιχεί στο 20% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων.

Η Τράπεζα, επίσης, συμπληρώνει την ολοκληρωμένη προσφορά της για τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα με μια πλήρη γκάμα προϊόντων που καλύπτουν κάθε εξειδικευμένη ανάγκη, όπως το πρόγραμμα εγκατάστασης νέων αγροτών, την αγορά γης και εξοπλισμού και την ενεργητική προστασία της εκμετάλλευσης.

Σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει με συνέπεια χρηματοδότηση σε περισσότερους από 60.000 επαγγελματίες αγρότες μέσω των χρηματοδοτικών της προγραμμάτων και στηρίζει έμπρακτα την παραγωγική διαδικασία και τα επενδυτικά τους σχέδια.

Παράλληλα, έχει σχεδιάσει τις απαραίτητες υποδομές και πολιτικές για την υποστήριξη της αξιοποίησης του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και δη τη στοχευμένη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση