Διευρύνεται το «Άρτεμις»: Εφαρμογή στο γάλα, σύντομα και στα αβγά

του Νίκου Αβουκάτου

«Κάλλιο αργά παρά ποτέ» λέει ο σοφός λαός. Η ρήση αυτή αφορά στην επέκταση εφαρμογής της «ΑΡΤΕΜΙΣ» με σκοπό να γίνει αποτελεσματικότερος ο έλεγχος της διακίνησης του γάλακτος. Από την 1η Ιανουαρίου όλες οι επιχειρήσεις γάλακτος είναι υποχρεωμένες να στέλνουν τα ισοζύγια γάλακτος καθώς και τις παραδόσεις-εισκομίσεις γάλακτος στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Σύμφωνα  με τον διπλ. ηλ/γο μηχ/κο & μηχ/κο Η/Υ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ Βασίλη Παλιούρα, η διαδικτυακή εφαρμογή «ΑΡΤΕΜΙΣ» αναμένεται να επεκταθεί και στον έλεγχο της διακίνησης των αβγών μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2016, ένα χρόνιο αίτημα της ένωσης αυγοπαραγωγών της χώρας.

Ρωτήσαμε τον κ. Παλιούρα και για το οξυμένο πρόβλημα των παράνομων ελληνοποιήσεων με αποτέλεσμα να χάνονται τεράστια έσοδα για το κράτος ενώ κυκλοφορούν στην αγορά αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα.

- Ποια είναι τα οφέλη της εφαρμογής;

Η «καρδιά» της όλης υποδομής είναι η βάση δεδομένων που τηρεί όλα τα στοιχεία, δεδομένα και μητρώα του ΕΛΓΟ.

Συγκεκριμένα, τηρείται

•      το μητρώο των σφαγείων και επιχειρήσεων κρέατος

•      το μητρώο παραγωγών και επιχειρήσεων γάλακτος

•      τα δεδομένα από τα ημερήσια βιβλία σφαγών

•      τα δεδομένα από τα μηνιαία ισοζύγια κρέατος

•      τα δεδομένα από τα μηνιαία ισοζύγια γάλακτος

•      τα δεδομένα από τις παραδόσεις γάλακτος για κάθε παραγωγό

Επίσης,  λειτουργεί σαν πλατφόρμα συγκέντρωσης και επεξεργασίας δεδομένων και από άλλα συστήματα-βάσεις δεδομένων όπως:

•      το Μητρώο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ

•      το Μητρώο της Ενιαίας Ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ

•      το Σύστημα TRACES για το ενδοκοινοτικό εμπόριο ζώων

Όπως είναι κατανοητό, το γεγονός ότι όλα τα μητρώα-δεδομένα βρίσκονται συγκεντρωμένα σε MIA βάση δεδομένων απλοποιεί πάρα πολύ τον έλεγχο, τις διασταυρώσεις και συσχετισμό τους, καθιστώντας, για πρώτη φορά, εφικτή μια ολοκληρωμένη οριζόντια διαδικασία παρακολούθησης της παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης του κρέατος.

Συγκεκριμένα:

•      Εντοπίζονται οι κτηνοτρόφοι που οι σφαγές δεν συμφωνούν με το ζωικό κεφάλαιό τους σύμφωνα με το μητρώο Κτηνιατρικής και το μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ

•      Εντοπίζονται οι έμποροι (μέσω βιβλίων σφαγών) που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στο Ισοζύγιο Κρέατος σχετικά με την ποσότητα και την προέλευση του κρέατος

-Εντοπίζονται οι έμποροι, βάσει των βιβλίων σφαγών, που δεν κάνουν δήλωση ισοζυγίου στον ΕΛΓΟ ενώ είναι υπόχρεοι

-Εντοπίζονται οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι «φαίνονται» να παραδίδουν γάλα ενώ δεν έχουν το απαραίτητο ζωικό κεφάλαιο αλλά και το αντίστροφο, εντοπίζονται οι παραγωγοί οι οποίοι ενώ έχουν ζωικό κεφάλαιο δεν παραδίδουν γάλα και δεν σφάζουν.

-Εντοπίζονται παρατυπίες από τις δηλώσεις των σφαγών όπως:

-Ο ατομικός αριθμός σήμανσης ενός βοοειδούς δηλώνεται στο ίδιο ή διαφορετικά σφαγεία 2 και 3 φορές (σφάζεται δηλαδή το ίδιο ζώο πάνω από μία φορά)

-Η ηλικία του σφαγίου (ταξινόμηση) δε συμφωνεί με τα δεδομένα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας για το ζώο αυτό

-Ο αριθμός εισαγόμενων προς σφαγή ζώων δεν συμφωνεί με το αντίστοιχο TRACES ή ο αριθμός σήμανσης αυτών (βοοειδή).

-Κτηνοτρόφοι ή ιδιώτες που δηλώνουν υπερβολικά μεγάλο αριθμό ζώων προς σφαγή για ιδιωκατανάλωση

- Σε ποια προϊόντα έχουμε τον καλύτερο έλεγχο;

Αυτή τη στιγμή το «ΑΡΤΕΜΙΣ» ελέγχει τη διακίνηση κρέατος. Επεκτάθηκε και στον τομέα του γάλακτος και από 1.1.16 όλες οι επιχειρήσεις γάλακτος είναι υποχρεωμένες να στέλνουν τα ισοζύγια γάλακτος καθώς και τις παραδόσεις-εισκομίσεις γάλακτος στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω Άρτεμις. Δεδομένα φυσικά υπάρχουν για το γάλα εδώ και πολλά χρόνια τα οποία έχουν ενσωματωθεί ήδη στην Εφαρμογή Άρτεμις.

- Θα επεκταθεί το σύστημα και σε άλλα προϊόντα;

Η Διαδικτυακή Εφαρμογή  θα επεκταθεί στον έλεγχο της διακίνησης των αυγών μέσα στο 1ο εξάμηνο του 2016. Ήδη είναι έτοιμο μεγάλο κομμάτι της εφαρμογής και παράλληλα προχωρεί και η νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων.

- Πότε ξεκίνησε η εφαρμογή του και ποιο το ποσοστό της επιτυχίας;

Η ηλεκτρονική εφαρμογή-λογισμικό-πλατφόρμα Άρτεμις κατασκευάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία από τις αρχές του 2011 δίνοντας τη δυνατότητα σε όλα τα σφαγεία της χώρας να υποβάλουν τα βιβλία ημερήσιων σφαγών ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή Άρτεμις επεκτάθηκε από τις αρχές του 2013 σε όλες τις επιχειρήσεις κρέατος και την 1-1-2016 σε όλες τις επιχειρήσεις γάλακτος απαλλάσσοντάς τες από την υποχρέωση να στέλνουν με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα στοιχεία γάλακτος και κρέατος. Έτσι, λοιπόν, όλες οι επιχειρήσεις γάλακτος και κρέατος αποστέλλουν τα στοιχεία που είναι υποχρεωμένες να υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής.

Το μεγάλο πλεονέκτημα που ανακύπτει από την επεξεργασία και συσχετισμό των παραπάνω στοιχείων είναι ότι πλέον πραγματοποιείται μεγαλύτερος αριθμός στοχευμένων απ' ότι δειγματοληπτικών επιτόπιων ελέγχων αλλά και διοικητικών ελέγχων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2015 πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1500 επιτόπιους ελέγχους και βρέθηκαν πάνω από 400 περιπτώσεις που παραπέμφθηκαν για πρόστιμο.

Επίσης, υπάρχει πληθώρα στοιχείων προς στατιστική επεξεργασία π.χ. :

Αναλογία εισαγόμενου – Ελληνικού κρέατος

Καθετοποιημένες μονάδες – Έμποροι

Απόδοση σφάγιων /φυλή/περιοχή

Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι στο σύστημα καταχωρούνται λεπτομερώς όλοι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τα κλιμάκια του ΕΛΓΟ και της Περιφέρειας δίνοντας έτσι άμεσα και δομημένα χρήσιμες πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τον αριθμό το είδος καθώς και το αποτέλεσμα των ελέγχων ανά νομό ή περιφέρεια.

 - Τι συμβαίνει με το οξυμένο πρόβλημα της ελληνοποίησης προϊόντων;

- Οι ελληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων είναι ένα σύνηθες φαινόμενο της Ελληνικής πραγματικότητας και πρέπει να αντιμετωπιστεί διότι πλήττει την Ελληνική Γεωργία και Κτηνοτροφία εξαπατώντας ταυτόχρονα τους καταναλωτές. Για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της θα πρέπει να υπάρξει ηλεκτρονική καταγραφή όλης της αλυσίδας διακίνησης των Αγροτικών προϊόντων (από το χωράφι στο πιάτο) αλλά και στοχευμένοι έλεγχοι (ύστερα από ηλεκτρονικούς-διοικητικούς ελέγχους) στην αγορά.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση