Πληρωμές 2,3 εκατ. ευρώ από ΟΠΕΚΕΠΕ

Μπαράζ πληρωμών πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 18 έως τις 29 Ιανουαρίου, με τη μερίδα του λέοντος να κατανέμεται στους δικαιούχους του καθεστώτος Παροχής Υπηρεσιών, του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ).

Συγκεκριμένα, από τις 18/01 έως τις 22/01 ο οργανισμός κατέβαλε ποσό ύψους 903.006,10 €, ενώ για το διάστημα 25/01 έως 29/01 οι πληρωμές ανήλθαν στα 1.428.671,39 €.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 18ης Ιανουαρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν οι εξής πληρωμές:

- «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 54.917,63 ευρώ για 13 δικαιούχους.
- «Προώθηση προϊόντων – τρίτες χώρες», με 188.191,79 ευρώ για έναν δικαιούχο.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 19ης Ιανουαρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 10.180,58 ευρώ για 7 δικαιούχους.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκε το καθεστώς «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 8.393,64 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό δύο ατόμων.

Στην κατηγορία «Λοιπές πληρωμές» του ΕΛΕΓΕΠ, πληρώθηκαν πέντε δικαιούχοι του καθεστώτος «Παροχή Υπηρεσιών», με το ποσό των 207.241,11 ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 20ής Ιανουαρίου:

Στην κατηγορία «Λοιπές πληρωμές» του ΕΛΕΓΕΠ, πληρώθηκαν τρεις δικαιούχοι του καθεστώτος «Παροχή Υπηρεσιών», με το ποσό των 107.639,57 ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 21ης Ιανουαρίου:

Στην κατηγορία «Άμεσες Ενισχύσεις» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγινε η πληρωμή για τα εξής καθεστώτα:

- «ΔΙΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 2013», με 169,45 ευρώ για 35 δικαιούχους.
- «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΛΑΙΟΚΑΛ/ΓΕΙΑ 2013», με 11.084,47 ευρώ για 62 δικαιούχους.
- «ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 2013», με 16.362,22 ευρώ για 42 δικαιούχους.
- «ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 2013», με 38.918,16 ευρώ για 36 δικαιούχους.

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν οι εξής πληρωμές:

- «Επιχειρησιακό πρόγραμμα φρούτων», με 15.712,7 ευρώ για έναν δικαιούχο.
- «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 31.026,88 ευρώ για τρεις δικαιούχους.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 22ης Ιανουαρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν οι εξής πληρωμές:

- «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 39.589,55 ευρώ για 7 δικαιούχους.
- «Προώθηση προϊόντων – τρίτες χώρες», με 123.422,28 ευρώ για έναν δικαιούχο.

Στην κατηγορία «Λοιπές πληρωμές» του ΕΛΕΓΕΠ, πληρώθηκε ένας δικαιούχος του καθεστώτος «Παροχή Υπηρεσιών», με το ποσό των 50.156,07 ευρώ.
Αναλυτικά οι πληρωμές της 25ης Ιανουαρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ) έγιναν οι εξής πληρωμές:

- «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 44.920,99 ευρώ για 12 δικαιούχους.
- «Προώθηση προϊόντων – τρίτες χώρες», με 89.255,05 ευρώ για έναν δικαιούχο.

Στην κατηγορία «Λοιπές πληρωμές» του ΕΛΕΓΕΠ, πληρώθηκαν τέσσερις δικαιούχοι του καθεστώτος «Παροχή Υπηρεσιών», με το ποσό των
134.005,39 ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 26ης Ιανουαρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ), έγινε η πληρωμή για «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 21.909,61 ευρώ για 8 δικαιούχους.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκε το καθεστώς «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 10.640 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών ατόμων.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 27ης Ιανουαρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ), έγινε η πληρωμή για «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 5.007,68 ευρώ για πέντε δικαιούχους.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκαν τα εξής καθεστώτα:

- «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 22.366,92 ευρώ πιστώθηκαν
στον λογαριασμό τριών ατόμων.
- «Μ223-Επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας», στο οποίο 586.353,58 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό ενός ατόμου.

Στην κατηγορία «Λοιπές πληρωμές» του ΕΛΕΓΕΠ, πληρώθηκαν τρεις δικαιούχοι του καθεστώτος «Παροχή Υπηρεσιών», με το ποσό των 114.318,44 ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 28ης Ιανουαρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ), έγινε η πληρωμή για «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 30.706,72 ευρώ για 16 δικαιούχους.

Στην κατηγορία «Λοιπές πληρωμές» του ΕΛΕΓΕΠ, πληρώθηκε ένας δικαιούχος του καθεστώτος «Παροχή Υπηρεσιών», με το ποσό των 35.881,58 ευρώ.

Αναλυτικά οι πληρωμές της 29ης Ιανουαρίου:

Στην κατηγορία «Μέτρα Αγοράς» (ταμείο ΕΓΤΕ), έγινε η πληρωμή για «Μεταφορικά νησιών Αιγαίου», με 40.977,89 ευρώ για επτά δικαιούχους.

Όσον αφορά το ταμείο ΕΤΑ για το διάστημα 2007-2013, πληρώθηκε το καθεστώς «Μ113-Επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη και στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων», στο οποίο 21.920 ευρώ πιστώθηκαν στον λογαριασμό τριών ατόμων.

Στην κατηγορία «Λοιπές πληρωμές» του ΕΛΕΓΕΠ, πληρώθηκαν 9 δικαιούχοι του καθεστώτος «Παροχή Υπηρεσιών», με το ποσό των 270.407,54 ευρώ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση