«Γαλάζια» ερώτηση για το πού βρίσκεται ο σχεδιασμός του νέου «Εξοικονομώ»

Ερώτηση αναφορικά με την εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αφορά στην ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων, κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπος Αθανασίου, συνεπικουρούμενος και από άλλους βουλευτές, προς τους αρμόδιους υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνο Σκουρλέτη και Οικονομίας Γιώργο Σταθάκη.

Ειδικότερα, στην ερώτηση αναφέρεται ότι το πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' Οίκον αποτέλεσε ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της περιόδου 2007-2013 που λειτούργησαν με θετικό πρόσημο για το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, με το ενδιαφέρον και την ανταπόκριση Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολιτών να είναι μεγάλο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Αθανασίου, εντός του 2015 – του έτους της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ -το πρόγραμμα σημείωσε καμπή και στασιμότητα, με πηγές του Υπουργείου Οικονομίας προς το τέλος του 2015 να σημειώνουν πως «λόγω στενότητας των προθεσμιών ολοκλήρωσης του Προγράμματος, δεν υπάρχουν πλέον τα χρονικά περιθώρια για να πραγματοποιηθούν νέες υπαγωγές και να προλάβουν τα έργα αυτά να υλοποιηθούν εντός της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013».

«Παράλληλα, ευρισκόμενοι πλέον ένα χρόνο μετά την επιτυχή έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 από την ΕΕ, θα μπορούσε ήδη να έχει ενεργοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020 ένα νέο Πρόγραμμα για την ικανοποίηση της σχετικής ζήτησης», συνεχίζει η ανακοίνωση και προστίθεται:

«Αντί αυτού παρατηρείται μια αλυσιδωτή αδράνεια της Κυβέρνησης:

- Για το σχεδιασμό του νέου Προγράμματος – Χρηματοδοτικού Εργαλείου

- Για την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων που θα προσδιορίζουν ουσιαστικά τα κριτήρια υπαγωγής και την κρίσιμη μάζα των δικαιούχων.

Η αδράνεια όμως αυτή ατυχώς δεν περιορίζεται στο 2015 και την έναρξη του 2016: Επιβαρύνει σημαντικά και εμπροσθοβαρώς το ΕΣΠΑ 2014-2020. Δεδομένου πως η ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος αποτελεί οριζόντια προτεραιότητα της ΕΕ και αντικείμενο αλλεπάλληλων οδηγιών, στο σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020, αποτελεί εκ των προτέρων αιρεσιμότητα η «Υλοποίηση ενεργειών για την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών βελτιώσεων στην αποδοτικότητα της χρήσης ενέργειας από τους τελικούς χρήστες, καθώς και για την προώθηση οικονομικά αποτελεσματικών επενδύσεων στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα κατά την κατασκευή ή ανακαίνιση κτιρίων».

Η χώρα μας αυτή τη στιγμή εκπληρώνει μερικώς την εν λόγω αιρεσιμότητα , καθώς ακόμη δεν έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη θέσπιση μέτρων για τη διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων σύμφωνα με τα Άρθρα 3, 4,5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ. Για την εκπλήρωσή της απαιτείται σχετική μελέτη που θα καλύπτει όλες τις χρήσεις των κτηρίων και θα τροφοδοτήσει την αναθεώρηση του ισχύοντος Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.).

Είναι σαφές πως η Κυβέρνηση έως τώρα αστόχησε στον χρονικό προγραμματισμό για την εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας και είναι σαφές και ζημιογόνο για τη χώρα το γεγονός ότι αυτή η αστοχία προκαλεί καθυστερήσεις στο σχεδιασμό του νέου «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Κατ' ΟΙΚΟΝ» και στην εισροή Κοινοτικών Πόρων για τον ενεργειακό τομέα.

Ως εκ τούτου ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

α. Ποιος ο χρονικός προγραμματισμός του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση της μελέτης – αναθεώρησης του Κ.Εν.Α.Κ. για την εκπλήρωση της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας και προϋπόθεσης για να ξεκλειδώσουν τα σχετικά κονδύλια.

β. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ Κατ' ΟΙΚΟΝ και ποια τα συμπεράσματα της ex-ante αξιολόγησης του σχετικού χρηματοδοτικού εργαλείου για την περίοδο 2007-2013.

γ. Υπάρχει σχεδιασμός «έκτακτης ανάγκης» για τη διαχείριση αυτού του χρονικού χάσματος για την αναθεώρηση του Κ.Εν.Α.Κ. μεταξύ των δύο Υπουργείων».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση