Έως 15 Μαρτίου η καταβολή συνδεδεμένων για σκληρό σιτάρι και όσπρια

Μέχρι τα μέσα Μαρτίου προγραμματίζει να πληρώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με ανακοίνωσή του, τις συνδεδεμένες ενισχύσεις για τα καρτελάκια στο σκληρό σιτάρι, βρώσιμα όσπρια, κτηνοτροφικά ψυχανθή και σπαράγγια (συνολικού ποσού 22,5 εκατ. ευρώ) και ως το τέλος του μήνα για τα υπόλοιπα προϊόντα του καθεστώτος και για το βαμβάκι, συν εκκρεμότητες ενισχύσεων του 2014 (συνολικού ύψους 200,1 εκατ. ευρώ).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, το μεσημέρι της Παρασκευής, «ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά στην καταβολή των συνδεδεμένων και μέχρι τις αρχές Μαρτίου προγραμματίζει να προβεί στις ακόλουθες πληρωμές:

1. Σκληρού σίτου (περίπου 9.000.000 ευρώ)

2. Οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση ( περίπου 5.000.000 ευρώ)

3. Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών (περίπου 7.000.000 ευρώ)

4. Σπαραγγιών (περίπου 1.500.000 ευρώ)

Επίσης, από τα μέσα και μέχρι το τέλος Μαρτίου προγραμματίζονται οι ακόλουθες πληρωμές:

1. Εκκρεμότητες Ενισχύσεων Έτους 2014 (περίπου 12.000.000 ευρώ)

2. Βαμβάκι (περίπου 180.000.000 ευρώ)

3. Ζαχαρότευτλα (περίπου 2.500.000 ευρώ)

4.  Ροδάκινα προς χυμοποίηση (περίπου 3.000.000 ευρώ)

5. Βιομηχανική τομάτα ( περίπου 2.600.000 ευρώ)

Επιπλέον, στην ανακοίνωση του, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ότι «σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία μέχρι τις αρχές Απριλίου πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έκδοση του τίτλου των οριστικών Δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να καταβληθεί το β’ μέρος της εκκαθάρισής της, καθώς και η πράσινη ενίσχυση, οι οποίες προγραμματίζονται ως το τέλος Απριλίου».

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της πολύ μεγάλης προσπάθειας που κατεβλήθη από ολόκληρο το μηχανισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε να ανταπεξέλθει έγκαιρα και έγκυρα στην ολοκλήρωση της πληρωμής του 90% της Bασικής Eνίσχυσης στις αρχές Δεκεμβρίου (07.12.2015) και με την Ελλάδα να είναι μία από τις πρώτες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατάφερε να καταβάλει τόσο νωρίς τη Βασική Ενίσχυση, οι εντατικοί ρυθμοί εργασίας του Οργανισμού συνεχίζονται με τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων αναθεώρησης και των ενστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στις 31.12.2014 έληξε η ισχύς των Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης και το 2015, ως πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας ΚΑΠ, οι γεωργοί, με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ 2015), δήλωσαν τις επιλέξιμες εκτάσεις τους σε επίπεδο χώρας για τη χορήγηση των νέων Δικαιωμάτων Bασικής Eνίσχυσης. Ακολούθησε η έκδοση της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών Δικαιωμάτων Bασικής Eνίσχυσης, με την οποία ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο εφαρμογής της Bασικής Eνίσχυσης στην Ελλάδα, για όσους γεωργούς αιτήθηκαν τη Βασική Ενίσχυση και πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης και στη συνέχεια η πληρωμή του 90% αυτής. Τα όποια προβλήματα αναδείχθηκαν από τις δύο παραπάνω διαδικασίες αντιμετωπίστηκαν με την παροχή της δυνατότητας υποβολής αιτήσεων αναθεώρησης της ατομικής πράξης προσδιορισμού των προσωρινών Δικαιωμάτων Bασικής Eνίσχυσης 2015 και ενστάσεων, όσον αφορά στη μεταβολή των στοιχείων των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για τη διόρθωση προφανών σφαλμάτων, την άρση επικάλυψης και την επιλεξιμότητα αγροτεμαχίου.

Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία μέχρι τις αρχές Απριλίου πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία με την έκδοση του τίτλου των οριστικών Δικαιωμάτων Bασικής Eνίσχυσης, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να καταβληθεί το β΄ μέρος της εκκαθάρισης της Bασικής Eνίσχυσης καθώς και η Πράσινη Ενίσχυση. Οι πληρωμές αυτές προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν έως το τέλος Απριλίου.

Σημειώνεται ότι οι όποιες διαφοροποιήσεις παρατηρούνται ανά περιοχή ή ανά καλλιέργεια, σε σχέση με ό,τι εισέπραττε ο παραγωγός με το προηγούμενο καθεστώς, οφείλονται, πέραν του μικρότερου προϋπολογισμού της νέας ΚΑΠ, σε επιλογές που έγιναν σε εθνικό επίπεδο από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις, όσον αφορά στον τρόπο εφαρμογής της, όπως για παράδειγμα στην επιλογή να χωριστεί η χώρα σε τρείς Περιφέρειες (αροτραίες, δενδρώδεις, βοσκότοποι). Επιπλέον, η ίδια η «αρχιτεκτονική» εφαρμογής της νέας ΚΑΠ σε εθνικό επίπεδο (η χώρα μας εφάρμοσε, κατά γενική ομολογία, το πιο περίπλοκο σύστημα στην Ε.Ε.) δημιουργεί γραφειοκρατία και καθυστερήσεις.

Παράλληλα με όλα αυτά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά στην καταβολή των Συνδεδεμένων Ενισχύσεων και μέχρι τις αρχές Μαρτίου προγραμματίζει να προβεί στις ακόλουθες πληρωμές:

1. Σκληρού σίτου (ύψους περίπου 9.000.000 €)

2. Οσπρίων για ανθρώπινη κατανάλωση (ύψους περίπου 5.000.000 €)

3. Πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών ψυχανθών (ύψους περίπου 7.000.000 €)

4. Σπαραγγιών (ύψους περίπου 1.500.000 €)

Επίσης, από τα μέσα και μέχρι το τέλος Μαρτίου προγραμματίζονται οι ακόλουθες πληρωμές:

1. Εκκρεμότητες Ενισχύσεων Έτους 2014 (ύψους περίπου 12.000.000 €)

2. Βαμβάκι (ύψους περίπου 180.000.000 €)

3. Ζαχαρότευτλα (ύψους περίπου 2.500.000 €)

4. Ροδάκινα προς χυμοποίηση (ύψους περίπου 3.000.000 €)

5. Βιομηχανική τομάτα (ύψους περίπου 2.600.000 €)

Σε σχέση με τα θέματα του 2ου πυλώνα (Εξισωτική Αποζημίωση, Νέοι Αγρότες, Πρόωρη Συνταξιοδότηση, Αγροπεριβαλλοντικά) και μετά την ολοκλήρωση το Δεκέμβρη μεγάλου πλήθους πληρωμών, οι οποίες ξεπέρασαν κάθε αισιόδοξη πρόβλεψη ως προς το τελικό ποσό τους, χάρη στις μεγάλες προσπάθειες των εργαζομένων, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την ένταξη των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το προηγούμενο στο νέο ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την  καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση