Έσοδα δύο δισ. και χιλιάδες θέσεις εργασίας έως το 2020 από τη διαχείριση αποβλήτων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας Γιάννης Τσιρώνης συμμετείχε σήμερα Παρασκευή στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διεξήχθη στις Βρυξέλλες και τοποθετήθηκε σχετικά με το Σχέδιο Δράσης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία.

Ο Έλληνας Υπουργός στη γενική του τοποθέτηση εκτίμησε ότι το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής είναι θετικό καθώς η ορθή διαχείριση των αποβλήτων πρέπει να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο και στην βιώσιμη ανάπτυξη. Τόνισε μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή πολιτική για τα απόβλητα σχετίζεται άμεσα με τις εισροές πόρων στην οικονομία, με τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων και με περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διαχείρισή τους. Ο Γιάννης Τσιρώνης υποστήριξε ότι η επίτευξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, βασισμένης στην αειφορική διαχείριση των πόρων, πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη, δημιουργεί προστιθέμενη αξία και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων με τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η αυξανόμενη αποδοτικότητα πρώτων υλών και ενέργειας σε συνδυασμό με την αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για την εξάπλωση και μεγέθυνση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας. «Οι δείκτες αποδεικνύουν ότι παρά την κρίση, ο περιβαλλοντικός τομέας πρωτοστατεί στην ανάπτυξη της οικονομίας», τόνισε χαρακτηριστικά. Στο πλαίσιο αυτό εκ μέρους της Ελληνικής κυβέρνησης χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία και τόνισε ότι η Ελλάδα ενθαρρύνει την Κομισιόν να την εμβαθύνει και να την εξειδικεύσει περαιτέρω.

Ειδικά για τη χώρα μας ο Γιάννης Τσιρώνης ανέφερε ότι η Ελλάδα ολοκληρώνει την προσπάθεια πλήρους ενσωμάτωσης του κοινοτικού κεκτημένου στο σχεδιασμό της αλλά τόνισε ότι αυτό συμβαίνει με σημαντική καθυστέρηση. «Ο αναθεωρημένος στρατηγικός και πολιτικός σχεδιασμός συμπυκνώνει τη πολιτική αντίληψη της κυβέρνησης προς ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων σύγχρονο και φιλικό στο περιβάλλον, με ενθάρρυνση της κοινωνικής συμμετοχής και αναβάθμιση του ρόλου των δήμων. Τα εκτιμώμενα οφέλη του νέου σχεδιασμού ως το 2020 είναι κύκλος εργασιών 2 δις ευρώ στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και 16.000 νέες θέσεις εργασίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Τσιρώνη οι τομείς υψίστης προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι:

·         η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου της Κυκλικής Οικονομίας και της διαχείρισης αποβλήτων
·         η προώθηση του οικολογικού σχεδιασμού και της βιομηχανικής συμβίωσης
·         η υποστήριξη της καινοτομίας για αποδοτική χρήση των πόρων
·         η παροχή τεχνικής βοήθειας και χρηματοδότησης έργων

Ωστόσο ο Έλληνας Υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε ότι ειδικά για την Ελλάδα αυτήν την περίοδο ζήτημα υψίστης προτεραιότητας αποτελεί η αντιμετώπιση μιας ακόμη επίπτωσης της έκρηξης των προσφυγικών ροών στα ελληνικά νησιά: της διαχείρισης του πολλαπλάσιου όγκου αποβλήτων, διαφορετικής φύσης και με απαιτήσεις ειδικού εξοπλισμού. «Η συλλογή και διαχείρισή του ήδη επιβαρύνει τους νησιωτικούς δήμους και απαιτεί ειδική πρόσθετη χρηματοδότηση» τόνισε, θέτοντας και ένα πολιτικό πλαίσιο διεκδίκησης έκτακτων κονδυλίων για αυτόν τον σκοπό.

Όσον αφορά ειδικότερα το περιεχόμενου του Σχεδίου Δράσης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος σημείωσε μεταξύ άλλων ότι η επιδιωκόμενη ευελιξία δεν αναιρεί τις απαραίτητες συναινετικές δεσμεύσεις όλων των Κρατών Μελών σε κομβικής σημασίας τομείς. Πρότεινε μάλιστα συγκεκριμένα εργαλεία όπως:

· Η αντιμετώπιση της ετερογένειας των End-of-Waste κριτηρίων με θέσπιση ενιαίων Κανονισμών για δευτερογενείς πρώτες ύλες
· Οικονομικά κίνητρα για χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην αγορά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους (μείωση ΦΠΑ, φορολογικές ελαφρύνσεις, υποχρέωση χρήσης στο σχεδιασμό, μέτρα επέκτασης διάρκειας ζωής). Ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων επισκευής και συντήρησης. Αξιοποίηση κοινωνικής οικονομίας και συλλογικών πρωτοβουλιών πολιτών.
· Καθιέρωση Περιβαλλοντικής Δήλωσης (Environmental Product Declaration) για διευκόλυνση ανακύκλωσης και επανάχρησης. Σύνδεση της Δήλωσης με περιβαλλοντικό αποτύπωμα, επισκευασιμότητα και αντοχή.
· Ηλεκτρονική ευρωπαϊκή πλατφόρμα αγοράς δευτερογενών υλικών κατά τα πρότυπα ορισμένων εθνικών (Πορτογαλία, ΗΒ).
· Θέσπιση κριτηρίων για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις.
· Θέσπιση Κανονισμών για επιδιόρθωση, αποσυναρμολόγηση,  επανάχρηση, ανακατασκευή, με τήρηση ισορροπίας μεταξύ αντοχής, ασφάλειας, επιμήκυνσης ζωής.

Ως χώρα, σημείωσε ο Γιάννης Τσιρώνης, «εκτιμούμε σαν ιδιαίτερα θετικές τις απαιτήσεις για τα σχήματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγών που εισηγείται η Επιτροπή, για τον έλεγχο, την διαφάνεια, την αποτελεσματική λειτουργία και την δίκαιη κατανομή πόρων. Πρέπει να επιβληθούν διαδικασίες διασφάλισης  των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης, χωρίς στρεβλώσεις της αγοράς. Σημαντικό παράγοντα στο πεδίο της διακυβέρνησης θεωρούμε την κοινωνική οικονομία και στηρίζουμε την ενθάρρυνση, διοικητική, τεχνική και οικονομική της ενίσχυση από πλευράς της Επιτροπής».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση