Μέτρα στήριξης αγροτικών προϊόντων και ευκαιρίες χρηματοδότησης στην ατζέντα των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ

Η αξιολόγηση των τρεχόντων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ορισμένοι τομείς της αγοράς αγροτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων το χοίρειο κρέας, τα γαλακτοκομικά και τα οπωροκηπευτικά, πρόκειται να απασχολήσει το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ε.Ε. που συνεδριάζει την Καθαρά Δευτέρα στις Βρυξέλλες.

Η συζήτηση έχει στόχο να βοηθήσει να αξιολογηθεί η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητα των ισχυόντων μέτρων στήριξης της αγοράς και κατά πόσον θα χρειαστούν πρόσθετα μέτρα.

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν, επίσης, από την Ευρωπαϊκή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για καλύτερους τρόπους χρήσης των επενδυτικών εργαλείων και των χρηματοδοτικών ευκαιριών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης στον τομέα της γεωργίας και στις αγροτικές περιοχές και θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.

Επιπλέον, το Συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ στις χώρες που παράγουν ξυλεία δυνάμει του σχεδίου δράσης FLEGT (Επιβολή της δασικής νομοθεσίας, διακυβέρνηση και εμπόριο). Τα συμπεράσματα θα αποτελέσουν πολιτική ανταπόκριση στις συστάσεις που περιέχονται σε ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του θέματος.

Αναμένεται, από ορισμένες αντιπροσωπίες να επιστήσουν την προσοχή στις επιπτώσεις που έχει η χρήση του εθελοντικού συστήματος του «φωτεινού σηματοδότη»  για την επισήμανση των τροφίμων, κατά το οποίο ορισμένες χώρες ταξινομούν τα τρόφιμα με χρωματικούς κωδικούς.

Ακόμη, το Συμβούλιο πρόκειται να εγκρίνει συμπεράσματα για τις αλιευτικές συμφωνίες σύμπραξης με τρίτες χώρες, ως πολιτική ανταπόκριση στις συστάσεις που περιέχονται σε ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του θέματος.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση