Έλληνες ερευνητές ρίχνουν ελιά και πορτοκαλιά στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής

του Νίκου Αβουκάτου

Μέχρι σήμερα η βασική καταμέτρηση για την απορρόφηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται κυρίως από τα δάση. Οι ερευνητές με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Climatree αναπτύσσουν για πρώτη φορά μια καινοτόμo προσέγγιση για τον υπολογισμό και παρακολούθηση της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα από δενδρώδεις καλλιέργειες για τη διερεύνηση της χρήσης τους ως «δεξαμενές δέσμευσης άνθρακα».

«Είμαστε η πρώτη ερευνητική προσπάθεια. Καταγράφουμε τις καλλιεργούμενες δενδρώδεις εκτάσεις στις μεσογειακές χώρες με σκοπό να ανιχνεύσουμε τις ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που απορροφά η ελιά, η πορτοκαλιά και οι λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, αλλά και το έδαφος. Το σημαντικό είναι ότι θα αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», επισήμανε στη Greenagenda.gr ο Α. Κολημενάκης, υπεύθυνος Διαχείρισης έργων LIFE του ΙΑΠΑΔ.

Οι πρωταρχικοί στόχοι του ClimaTree είναι:

  • Να βελτιώσει και να επικαιροποιήσει την εκτιμώμενη δεξαμενή άνθρακα που αντιπροσωπεύεται εντός της ΕΕ, με την συμπερίληψη της υπολογιζόμενης ικανότητας απορρόφησης των δενδρωδών-καλλιεργειών (CO2 t / y)
  • Να εκτιμήσει το κοινωνικοοικονομικό όφελος της αποθήκευσης άνθρακα στις δενδρώδεις καλλιέργειες και να αξιολογήσει τις οικονομικές διαστάσεις κάτω από διαφορετικά κλιματολογικά και περιβαλλοντικά σενάρια
  • Να βελτιώσει τον σχεδιασμό και την αποτελεσματικότητα της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Να δράσει ως καταλύτης και να προωθήσει την ένταξη και ενσωμάτωση της διάστασης της αποθήκευσης άνθρακα ως στόχου του Αγροτικού τομέα και των συναφών φορέων λήψεων αποφάσεων
  • Να παρέχει μια πιο ακριβή τιμή βάσης για τα αποθέματα άνθρακα και να βελτιώσει με αυτόν τον τρόπο την βασική γνώση για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσματικών δράσεων και μέτρων μετριασμού της κλιματικής αλλαγής

Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνου Δυναμικού του Πάντειου Πανεπιστημίου. Συμπράττουν το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Πανεπιστήμιο της Βασιλικάτα στην Ιταλία (Καθ. Χρήστος Ξυλογιάννης), Ερευνητική Επιτροπή- Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, TERRA NOVA ΕΠΕ.

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου είναι ο καθ. Κων/νος Μπίθας.

«Το έργο ClimaTree έχει ως στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας και ενός καινοτόμου εργαλείου για την μέτρηση των αποθεμάτων του διοξειδίου του άνθρακα στις μόνιμες δενδρώδεις καλλιέργειες. Το έργο βασίζεται στις δυνατότητες για την ένταξη της LULUCF στην πολιτική της ΕΕ για το κλίμα και εάν χρειαστεί να υποβάλλει νομοθετική πρόταση (άρθρο 9 της απόφασης 406/2009/ΕΚ)», ανέφερε ο κ. Κολημένακης.

Ήδη, το έργο ερευνά σε συνεργασία με φορείς της ΕΕ (DG CLIMA) όπως και με τα αρμόδια υπουργεία και φορείς των τριών χώρων τις δυνατότητες ενσωμάτωσης στις εθνικές και κοινοτικές νομοθεσίες των δενδρωδών καλλιεργειών ως φορέων απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα.

Μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ημερίδα με σκοπό την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και εκπροσώπων των καλλιεργητών.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη από το καλοκαίρι του 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2019.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση