PwC: Επενδυτικό κενό 2 δισ. ευρώ ανά έτος για υποδομές στην Ελλάδα

του Θοδωρή Καραουλάνη

Την ετήσια, τακτική πλέον, μελέτη της για τις προγραμματιζόμενες υποδομές στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια δημοσιοποίησε η εταιρεία συμβούλων PwC.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη μελέτη υπάρχει ανάγκη για έργα υποδομών παγκοσμίως μέσα στα επόμενα 15 χρόνια, η οποία εκτιμάται σε επενδύσεις $ 2,8 τρισ. ετησίως ή 3,7%του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Το μέσο ετήσιο ύψος επενδύσεων στην Ελλάδα από το 2009 μέχρι το 2015 ανέρχεται σε €2,2δισ., 60% λιγότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 2006-2008. Στην Ελλάδα, το επενδυτικό κενό σε έργα υποδομών κυμαίνεται μεταξύ 0,8πμ του ΑΕΠ (έναντι του Ευρωπαϊκού μέσου όρου) και 1,3 πμτου ΑΕΠ (σε σύγκριση με τον ιστορικό Ελληνικό μέσο όρο), το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 1% του ΑΕΠ ή €2 δισ. ανά έτος.

Στη μελέτη τονίζεται επίσης ότι η ποιότητα των υποδομών στην Ελλάδα είναι ουσιωδώς υποδεέστερη των χώρων της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης. Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 24ηθέση στην Ε.Ε. και έχει ένα συστηματικό έλλειμμα ποιότητας. Η ανάγκη για επενδύσεις σε υποδομές για αύξηση τόσο της δυναμικότητας όσο και της ποιότητάς τους είναι σαφής

Η PwC στη μελέτη έχει συμπεριλάβει έργα που αφορούν τις μεταφορές (αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο), την ενέργεια (ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο & φυσικό αέριο) όπως επίσης και την ύδρευση και το αποχετευτικό δίκτυο, ενώ έχουν εξαιρεθεί οι ΤΠΕ και οι κοινωνικές υποδομές (π.χ. Νοσοκομεία, Σχολεία, Δημόσια Κτίρια, Αθλητικές Εγκαταστάσεις και Χώροι Πράσινου)

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, οι υποδομές στην Ελλάδα έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τη βαθιά ύφεση. Η συνολική αξία των νέων έργων υποδομών μειώθηκε κατά 75% μεταξύ 2006 και 2015, ενώ ταυτόχρονα το μερίδιο τους στο ελληνικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 2,6 πμ. Η πτώση των επενδύσεων σε έργα υποδομών που σημειώθηκε την περίοδο 2006-2015 έφτασε τα € 50 δισ., τα οποία μεταφράζονται σε € 5,5 δισ. ετήσιες απώλειες (περίπου 3% του ΑΕΠ). Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο συνολικός αριθμός των άμεσα ή έμμεσα απασχολούμενων σε έργα υποδομών το 2015 ανερχόταν σε περίπου 522 χιλ. εργαζόμενους *(περίπου 14% του συνολικού αριθμού εργαζομένων) σημειώνοντας σημαντική μείωση της τάξης του 37% σε σύγκριση με το 2009 και μείωση της τάξης του 6% σε σύγκριση με το 2013. Το 2015, οι άμεσα απασχολούμενοι στον κλάδο μειώθηκαν κατά 53,3% και 8,5% σε σχέση με το 2009 και 2013 αντίστοιχα, ενώ η έμμεση απασχόληση υπέστη μείωση της τάξης του 17% σε σχέση με το 2009 και αύξηση της τάξης του 4,6% σε σχέση με το 2013.  Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των έργων υποδομών σε εξέλιξη και των έργων που έχουν προγραμματιστεί υπολογίζονται περίπου στα € 20,7 δισ. έως το 2022 ή περίπου €2,9 δισ. σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, οι επενδύσεις σε έργα υποδομών έχουν έναν σημαντικό οικονομικό πολλαπλασιαστή της τάξης του 2x*, ο οποίος ενισχύει τη ζήτηση σε άλλους κλάδους και θα οδηγήσει την ελληνική οικονομία σε ανάπτυξη.

Τα προγραμματισμένα έργα

To 2014, 70 έργα υποδομών ήταν προγραμματισμένα για ολοκλήρωση (σε εξέλιξη και επερχόμενα) με συνολικό προϋπολογισμό € 20,1

Το 2015 η πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα, επηρέασε την υλοποίηση και τον χρόνο ολοκλήρωσης των περισσότερων έργων υποδομών. 1 έργο ακυρώθηκε το 2015: ο οδικός άξονας, Ελευσίνα-Θήβα-Υλίκη. Δύο έργα ολοκληρώθηκαν πλήρως (Πέταλο Μαλιακού και κομβική μαρίνα Ρόδου-Κώ), ενώ ολοκληρώθηκε και τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ). 16 έργα υποδομών (20% των έργων) παρατάθηκαν από 1 έως 2 χρόνια μέχρι την υλοποίηση τους, ενώ σε 11 έργα οι εργασίες σταμάτησαν (14%) , καθιστώντας άγνωστη την ημερομηνία παράδοσης τους. Το 2015, «πάγωσαν» 9 έργα υποδομών, αφήνοντας ανεκτέλεστο το 90% των προγραμματισμένων έργων. Το 2015, προστέθηκαν άλλα 11 έργα συνολικού προϋπολογισμού, €1,8δισ. ανεβάζοντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο στα € 20,7δισ.

Η συνολική αξία των προγραμματισμένων έργων υποδομών στην Ελλάδα έως το 2022 ανέρχεται σε € 20,7 δισ. (σε εξέλιξη και σχεδιαζόμενα). Το 60% του συνολικού προϋπολογισμού αφορά έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει. Το 38% των έργων υποδομών κόστους περίπου € 5,6 δισ. είναι σχεδιασμένο να παραδοθεί το 2016 και 2017. Οι εκτιμώμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης 28 έργων συνολικής αξίας € 2,6 δισ. δεν είναι γνωστές.

Από τα συνολικά 78 έργα που θα παραδοθούν μέσα στα επόμενα 6 χρόνια, τα 34 αφορούν Δρόμους και Λιμάνια, 12 το Σιδηροδρομικό Δίκτυο και 10 τη Διαχείριση Αποβλήτων. H Ενέργεια περιλαμβάνει 15 έργα (33% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου των προγραμματισμένων έργων) που αφορούν κυρίως έργα στους κλάδους πετρελαίου και φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Το 29% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου αφορά Σιδηροδρομικά Έργα (12), ενώ το 25% (17 έργα) αφορά Αυτοκινητοδρόμους.

Ειδικά στον κομμάτι των έργων υποδομών που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον και τον τουρισμό, που αποτελούν κυρίως τα αντικείμενα της greenagenda, η μελέτη της PwC καταγράφει τα εξής:

Κατανομή έργων ενεργειακών υποδομών

 • Ο Διαδριατικός Αγωγός (.) συνολικού μήκους 878 χλμθα παρέχει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας, με τυπική ετήσια χωρητικότητα 20 δισ.m³
 • Λιγνιτική Μονάδα ΠτολεμαΐδαV: Νέα μεμονωμένη λιγνιτική μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 660 MWκαι 140 MWγια τηλεθέρμανση (ΔΕΗ)
 • Διασύνδεση –Αττικής Κρήτης(ή / και Πελοποννήσου – Κρήτης): 310 χλμ υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Κρήτη με την ηπειρωτική χώρα με χωρητικότητα 1.000 MW
 • Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) μήκους 182 χλμ θα συνδέσει τα υπάρχοντα δίκτυα της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, με ημερήσια μεταφορική ικανότητα 13,7 εκατ. m³ και περίπου 3-5 δισ. m³ετησίως
 • Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης: Νέος πλωτός σταθμός υγροποίησης φυσικού αερίου και σύστημα υποθαλάσσιου και χερσαίου αγωγού 28 χλμ (4 χλμ χερσαίου και 24 χλμ υποθαλάσσιου) με χωρητικότητα 170χιλ. m³ και δυνατότητα άντλησης 6,1δισ. m³ετησίως
 • Τερματικός Σταθμός Υγροποίησης Φυσικού Αερίου Αιγαίου: Πλωτός σταθμός αποθήκευσης (χωρητικότητα 170 χιλ. m³ υγροποιημένου φυσικού αερίου) και επεξεργασίας (ετήσια παροχετευτική ικανότητα 3-5 δισ.m³) στον κόλπο της Καβάλας

Ο τομέας της ενέργειας απαιτεί περίπου €6,9 δισ. Επενδύσεων, ως εξής:

A/A Προσεχή έργα ενεργειακής διασύνδεσης Υπολειπόμενος προϋπολογισμός (€εκατ.) Ημερομηνία έναρξης Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης*
1 TAP (ΔιαδρατικόςΑγωγός) 1.500 2015 2021
2 Ηλεκτρική Διασύνδεση (Αττική-Κρήτη, Κυκλάδες, Ανατολική Μαρίτσα(BG)-Νέα Σάντα (GR)) 1.149 ΜΔ/2014 / ΜΔ 2021 /2020 / ΜΔ
3 Σταθμοί ΥΦΑ (Σταθμός ΥΦΑ Αλεξανδρούπολης, Σταθμός ΥΦΑ Καβάλας) 615 ΜΔ 2018
4 Εγκατάσταση αποθήκευσης Καβάλας (Υπόγεια εγκατάσταση αποθήκευσης) 400 ΜΔ ΜΔ
5 IGB (Διασυνδετήρας Αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας) 251 2016 2018
6 Ρεβυθούσα 3η δεξαμενή αποθήκευσης ΥΦΑ 156 2014 2016
7 Σταθμός συμπιεστή φυσικού αερίου (Κήποι) 70 2016 2019
Σύνολο 4.142

Επιπλέον

A/A Προσεχή έργα ενεργειακής παραγωγής Υπολειπόμενος προϋπολογισμός (€εκατ.) Ημερομηνία έναρξης Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης
1 Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Πτολεμαΐδα V (λιγνίτη μονάδα) 1.394 2015 2020
2 Αιολικά πάρκα (Αιολικό πάρκο με υδροηλεκτρικό σταθμό στην Κρήτη, Ροδόπη) 630 ΜΔ ΜΔ
3 Υδροηλεκτρικός σταθμός Αμφιλοχίας 502 ΜΔ ΜΔ
4 Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ρόδου 189 ΜΔ 2016
Σύνολο 2.715

(ΜΔ: μη διαθέσιμο)

Κατανομή έργων τουριστικών υποδομών

 • Η αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών της Ελλάδας σε παγκόσμιο προορισμό περιλαμβάνει:
 • Την αναβάθμιση και κατασκευή νέων Διεθνών Αεροδρομίων για να στηρίξουν την αύξηση του τουρισμού που αναμένεται στα επόμενα χρόνια
 • Τις πρόσφατα ανακοινωθείσες επενδύσεις ύψους €309 εκ. σε υποδομές και εξοπλισμούς στον ΟΛΘ, μέρος του νέου 25-έτουςmasteplan
 • Την αναβάθμιση ζωτικών λιμανιών για να λειτουργούν ως ενδιάμεσοι σταθμοί και να διευκολύνουν τη διασύνδεση με τις γειτονικές χώρες
 • Την αναβάθμιση και κατασκευή κομβικών μαρίνων (Άλιμος, Καλαμαριά, Χίος, Κρήτη, Γλυφάδα, Ζάκυνθος, Κατάκολο, Πάτρα, Πύλος, Ρόδος, Κώς) για να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζήτηση

Για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος θα δαπανηθούν περίπου €1,8 δισ., ως εξής:

A/A Προσεχή έργα τουριστικών υποδομών Υπολειπόμενος προϋπολογισμός (€εκατ.) Ημερομηνία έναρξης Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης*
1 Αεροδρόμιο Καστελλίουστο Ηράκλειο 800 2017 2022
2 Περιφερειακάαεροδρόμια (Κοινοπραξία Slentel–Fraport) 330 2016 2020
3 ΟΛΘ, επενδύσειςυποδομών και εξοπλισμού 309 ΜΔ 2021
4 Αναβάθμιση λιμένος Ηγουμενίτσας 74 2008 2019
5 Αεροδρόμιο Χανίων αναβάθμιση κτιρίου 72 2013 2016
6 Αναβάθμιση αεροδρομίου Μακεδονίας 65 2005 2017
7 Αναβάθμιση και κατασκευή νέου τερματικού σταθμού στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων 52 2010 N/A
8 Αναβάθμιση λιμένος Πατρών 51 2012 2016
9 ΚομβικέςΜαρίνες και Μαρίνη Σύμης 42 ΜΔ ΜΔ
10 Πολυτελείς μαρίνες (Μύκονος, Αργοστόλι) 9 ΜΔ ΜΔ
11 Ανακαίνιση 49 τοπικών ελληνικώνλιμένων 4 ΜΔ ΜΔ
12 Μαρίνα MegaYachtΛαύριο 4.0 ΜΔ ΜΔ
13 Λιμάνι Θεσσαλονίκης-ΜητοπολιτικόΥδατοδρόμιο 0.2 2015 2016
Σύνολο 1.814

 

Κατανομή έργων διαχείρισης αποβλήτων

Σύμφωνα με τη μελέτη, από το 2013, έχει ανακοινωθεί η υλοποίηση 10 έργων Διαχείρισης Αποβλήτων από σύνολο 14 έργων, αξίας €872 εκατ. Στα μέσα του 2015, ανακοινώθηκε η αναστολή όλων των έργων διαχείρισης απορριμμάτων που είχαν δρομολογηθεί μέσω ΣΔΙΤ τα οποία θα υλοποιηθούν από τους εκάστοτε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Όλα τα ανακοινωθέντα έργα είχαν σκοπό να χρηματοδοτηθούν μέσω ΣΔΙΤ και εκτιμάται ότι θα δημιουργούσαν 2.500 νέες θέσεις εργασίας κατά τη λειτουργία και 3.000 νέες θέσεις κατά τη διάρκεια της κατασκευής σε όλη την Ελλάδα. Για την διαχείριση αποβλήτων και λοιπά έργα ύδρευσης απαιτούνται περίπου €0,9 δισ., ως εξής:

Α/Α Προσεχή έργα διαχείρισης αποβλήτων και ύδρευσης Υπολειπόμενος προϋπολογισμός (€εκατ.) Ημερομηνία έναρξης Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης*
1 Διαχείριση αποβλήτων (Αλεξανδρούπολη) 145 N/A N/A
2 Διαχείριση αποβλήτων (Πελοπόννησος) 130 N/A N/A
3 Διαχείριση αποβλήτων (Αχαΐα) 128 N/A N/A
4 Διαχείριση αποβλήτων (Ήπειρος) 125 N/A N/A
5 Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (Κρωπίας-Παιανίας) 113 2013 N/A
6 Διαχείριση αποβλήτων (Αιτωλοακαρνανία) 80 N/A N/A
7 Διαχείριση αποβλήτων (Κέρκυρα) 70 N/A N/A
8 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων (Δυτική Μακεδονία) 48 2015 2017
9 Διαχείριση αποβλήτων (Ηλεία) 40 N/A N/A
10 Λίμνη Κάρλα (Θεσσαλία) 38 2014 2016
11 Αγωγός Ύδρευσης (Αίγινα) 33 2016 2020
12 Διαχείριση αποβλήτων (Σέρρες) 30 2016 N/A
Σύνολο 979

 

Χρηματοδότηση ελληνικών έργων υποδομών

Ειδικά για το θέμα της χρηματοδότησης, η μελέτη υποστηρίζει ότι:

 • Το ποσοστό χρηματοδότησης υποδομών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μειώθηκε από το 30%-45% μέχρι το 2008 σε 11%
 • Οι διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι για έργα επενδύσεων για το 2016 είναι συγκρίσιμοι, σε ονομαστικά μεγέθη, με αυτούς του 2002
 • Με βάση το ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής αύξησης του ΠΔΕ μέχρι και το 2019
 • Με το νέο ΕΣΠΑ η κατεύθυνση πόρων σε έργα υποδομής είναι περιορισμένη, ενώ προτεραιότητα αποτελεί η ένταξη των υπό κατασκευή οδικών αξόνων και άλλων μεγάλων έργων που «πάγωσαν»
 • Προκειμένου να αυξηθούν οι επενδύσεις σε υποδομές, κλειδί αποτελεί η ιδιωτική χρηματοδότηση μέσω συμβάσεων παραχώρησης

Κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013, το ΕΣΠΑ συνεισέφερε €9,8δισ. σε επενδύσεις υποδομών

Από το ΕΣΠΑ 2007-2013, οι διαθέσιμοι πόροι που χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση των υποδομών άγγιξαν τα €9,76 δισ. (48,80%). Συνολικά, 65 χλμ σιδηροδρομικών γραμμών και 740 χλμ δρόμων αναβαθμίστηκαν. 988.701 άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση σε καθαρό νερό, καθώς και 358.292 άτομα απέκτησαν πρόσβαση σε αποχέτευση.

Διαθέσιμοι πόροι για υποδομές ΕΣΠΑ 2007-2013
Κατηγορίες Κοινοτική Χρηματοδότηση

(€δισ.)

% του συνολικού ΕΣΠΑ
Μεταφορές 5,5 27,5%
Ενέργεια 0,9 4,5%
Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων 2,7 13,3%
Τουρισμός 0,2 0,8%
Αστική και αγροτική αναγέννηση 0,5 2,3%
Σύνολο 9,8 48,3%

 

ΕΣΠΑ 2014-2020: σε €8,2δισ. προσδιορίζονται οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για υποδομές

Όσον αφορά την νέα προγραμματική περίοδο, οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι του νέου ΕΣΠΑ ανέρχονται σε € 20,4δισ., εκ των οποίων €6,8δισ. κατευθύνονται σε περιοχές έργων υποδομής. Οι υποδομές που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν κυρίως σε:

 • Υποδομές μεταφορών και ενέργειας
 • Προστασία του περιβάλλοντος

Η εθνική συμμετοχή στις περιοχές δράσης υποδομών υπολογίζεται σε €1,4δισ.

Σύμφωνα με την PwC, η ιδιωτική χρηματοδότηση είναι απαραίτητη για την ομαλή εξέλιξη των έργων, αλλά θα παραμείνει περιορισμένη μέχρι να βελτιωθεί ουσιαστικά το επιχειρηματικό κλίμα και να μειωθεί η πολιτική αβεβαιότητα.

Επίσης στη μελέτη τονίζονται τα εξής:

Επιπρόσθετες ανάγκες έργων υποδομών

Οι ανάγκες σε έργα υποδομών επεκτείνονται ακολουθώντας την αυξανόμενη οικονομική δραστηριότητα και της ανάγκες της ανάπτυξης. Απαιτούνται επιπρόσθετα κόστη για την αντοχή των υποδομών στην κλιματική αλλαγή και για να τις κάνουν φιλικότερες προς το περιβάλλον. Τα έργα υποδομών χρειάζεται επίσης να Βελτιώσουν γενικά την ποιότητά τους.

Το κράτος δεν μπορεί πλέον να χρηματοδοτήσει τις υποδομές

Ο περιορισμένος κρατικός προϋπολογισμός δεν επιτρέπει στο Κράτος να χρηματοδοτήσει μελλοντικά έργα υποδομών. Οι ΣΔΙΤ στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτούν άμεση κρατική χρηματοδότηση. Το νέο ΕΣΠΑ έχει δεσμεύσει κεφάλαια για τη χρηματοδότηση υποδομών

Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν πιστωτική πίεση και περιορισμένη ρευστότητα

Οι ελληνικές τράπεζες με διαρκώς συμπιεσμένους ισολογισμούς δεν έχουν την δυνατότητα πιστωτικής στήριξης ενός μεγάλου προγράμματος επενδύσεων υποδομών. Η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση περιορίζει τη ρευστότητα των τραπεζών και κατά συνέπεια και τη διάθεση για χρηματοδότηση έργων

Ιδιωτικός τομέας, ο κύριος πυλώνας χρηματοδότησης

Η έκδοση Ομολόγων Έργου (ΟΕ) μπορεί να καλύψει μέρος του χρηματοδοτικού κενού. Ενδεικτικά, ο όγκος των ευρωπαϊκών Ομολόγων Έργου το 2014 ανερχόταν σε €15,1 δισ., σχεδόν επτά φορές μεγαλύτερος από ότι το 2012 (€2,1 δισ.). Οι παραχωρήσεις και άλλα μοντέλα ΣΔΙΤ, που δεν απαιτούν κρατική συνεισφορά ή αυτή μπορεί να υποκατασταθεί από το νέο ΕΣΠΑ, μπορούν να αντλήσουν μέρος της χρηματοδότησης εκτός Ελλάδας.

Συμπεράσματα

Η μελέτη της PwC καταλήγει ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις σε έργα υποδομών εκτιμάται ότι θα κυμανθούν περί τα $ 2,8 τρισ. ετησίως έως το 2030ή 3,7% του παγκόσμιου ΑΕΠ

Στην Ελλάδα, οι επενδύσεις σε έργα υποδομών ως ποσοστό του ΑΕΠ συρρικνώθηκαν από 3,7%που ήταν το 2006 σε1,1% το 2015, υφιστάμενες συνολική απώλεια €50 δισ. (€5,5 δισ. σε ετήσια βάση), καθώς επηρεάστηκαν σημαντικά από τη βαθιά ύφεση και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Οι επενδύσεις σε έργα υποδομών είναι ζωτικής σημασίας για την ελληνική οικονομία με υψηλό οικονομικό πολλαπλασιαστή, της τάξης του 2x, ο οποίος μπορεί να ενισχύσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις σε άλλους κλάδους. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 24ηθέσημεταξύ των χωρών της ΕΕ στη ποιότητα των συνολικών υποδομών, στην ομάδα χωρών με συστηματικά υποδεέστερη ποιότητα σε σχέση με τις χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης. Ο αριθμός των προγραμματισμένων και ανεκτέλεστων έργων υποδομών έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της κρίσης –η αξία αυτών ανέρχεται σε €20,7δισ. μέχρι το 2022. Το 2015 η εξέλιξη των περισσότερων έργων υποδομών καθυστέρησε. Από τα συνολικά 78 έργα που θα παραδοθούν μέσα στα επόμενα 6 χρόνια, τα 39 αφορούν Δρόμους, Λιμάνια και Αεροδρόμια, 15την Ενέργεια, 12το Σιδηροδρομικό Δίκτυο και 12 την Ύδρευση και Διαχείριση Αποβλήτων Οι διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι για έργα επενδύσεων για το 2016 είναι συγκρίσιμοι, σε ονομαστικά μεγέθη με αυτούς του 2002. Η αυξανόμενη ανάγκη για δαπάνες σε έργα υποδομών σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα χαμηλή δυνατότητα κρατικής χρηματοδότησης και τους περιορισμούς των ελληνικών τραπεζών, επιβάλλουν την αναζήτηση νέων χρηματοδοτικών μέσων. Ζωτικής σημασίας για την αναζωογόνηση των επενδύσεων σε έργα υποδομών είναι η αποτελεσματική απορρόφηση των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ, η δημιουργία κινήτρων για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα με τη μορφή παραχωρήσεων και η σταδιακή αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης. Η ιδιωτική χρηματοδότηση (ΣΔΙΤ και Ομόλογα Έργου) θα παραμείνει περιορισμένη μέχρι να βελτιωθεί ουσιαστικά το επιχειρηματικό κλίμα και να μειωθεί η πολιτική αβεβαιότητα

Μπορείτε να κατεβάσετε από την ιστοσελίδα της PwC την παρουσίαση της μελέτης στα Ελληνικά.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση