Κατακόρυφη πτώση στα ΠΕΑ που εκδόθηκαν το 2015

 

του Θοδωρή Καραουλάνη

Κατακόρυφη μείωση, της τάξεως του 56%, παρατηρήθηκε πέρυσι στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για κάθε είδους κτίριο στη χώρα! Και επιπλέον η επιφάνεια την οποία αφορούν τα ΠΕΑ μειώθηκε κατά 48%!

Το πλέον ανησυχητικό για την εξέλιξη του θέματος της εξοικονόμησης ενέργειας στη χώρα, λόγος για τον οποίο θεσμοθετήθηκαν τα ΠΕΑ, επιβαρύνοντας σύμφωνα με τους φορείς της αγοράς την αγορά ακινήτων, είναι ότι πέντε χρόνια μετά την πρώτη εφαρμογή του θεσμού και παρά τις μικρές αυξητικές τάσεις, μόλις το 5% των κτιρίων που έχουν εκδώσει ΠΕΑ εντάσσεται στις Α και Β, τις υψηλότερες δηλαδή αποδοτικά, κατηγορίες.

Η πτώση είναι τεράστια και εν μέρει οφείλεται στην κατάρρευση της αγοράς ακινήτων το προηγούμενο έτος, ωστόσο εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για πολλές μη νόμιμες (με μαύρα…) συναλλαγές που αποφεύγουν ΠΕΑ, φορολόγηση και λοιπές επιβαρύνσεις. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΥΠΕΝ, δεν μπορεί να συμβαίνει – ούτε φυσικά το Υπουργείο μπορεί να το παραδεχτεί, αλλά οι εκτιμήσεις από την αγορά επιμένουν…

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΣΕΠΔΕΜ (Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων), το έτος 2015 εκδόθηκαν 53.689 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, τα οποία μειώθηκαν κατά 56% σε σύγκριση με το έτος 2014. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (45,54%) εκδόθηκε για λόγους ενοικίασης και πώλησης (36,28%). Επίσης, η συνολική επιφάνεια των κτιρίων που καλύπτουν τα εκδοθέντα ΠΕΑ του έτους 2015 είναι 7.922.883,86 m2 (4.992.330,29 m2 στη Νότια Ελλάδα και 2.930.553.57 m2 στη Βόρεια Ελλάδα), η οποία είναι μειωμένη κατά 48,19% σε σύγκριση με το έτος 2014 (συνολική επιφάνεια 15.292.623,85 m2). Σχετικά με την ενεργειακή κατηγορία των κτιρίων, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (58%) αυτών εντάσσεται στην Ε-Η, το 37% στην Γ-Δ και μόλις το 5% στην Α-Β. Σε σύγκριση με το έτος 2014, παρατηρείται ότι, μειώθηκε το ποσοστό ένταξης των κτιρίων κατοικιών στην ενεργειακή κατηγορία Ε-Η κατά 8,38% και αυξήθηκε στις αντίστοιχες Γ-Δ και Α-Β.

Ας δούμε όμως την εικόνα ανά κατηγορία ΠΕΑ (όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία), σύμφωνα με τη χρήση τους:

Κτίρια Κατοικιών

Το 82,5% επί του συνολικού αριθμού των ΠΕΑ του έτους 2015 εκδόθηκαν για κτίρια κατοικιών, δηλαδή συνολικά 44.298 ΠΕΑ (28.286 ΠΕΑ στη Νότια Ελλάδα και 16.012 ΠΕΑ στη Βόρεια Ελλάδα). Επίσης, το 20% εξ’ αυτών των ΠΕΑ εκδόθηκαν για μονοκατοικίες (8.884 ΠΕΑ) και το 80% για κτίρια/κτιριακές μονάδες πολυκατοικιών (35.414 ΠΕΑ). Τα εκδοθέντα ΠΕΑ για τις κατοικίες καλύπτουν συνολική επιφάνεια ίση με 4.439.939,88 m2 . Αυτό ισούται με μείωση κατά 58,14% σε σύγκριση με το έτος 2014!

Σχετικά με την ενεργειακή κατηγορία των κτιρίων κατοικιών, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (64,07%) αυτών εντάσσεται στην Ε-Η, το 31,17% στην Γ-Δ και μόλις το 4,76% στην Α-Β. Σε σύγκριση με το έτος 2014, παρατηρείται ότι, μειώθηκε το ποσοστό ένταξης των κτιρίων κατοικιών στην ενεργειακή κατηγορία Ε-Η κατά 6,15% και αυξήθηκε στις αντίστοιχες Γ-Δ και Α-Β.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός για τις κατοικίες που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «εξοικονόμηση κατοίκον», όπου το 56,92% αυτών μετά τις ενεργειακές επεμβάσεις κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Γ-Δ και το 14,01% αυτών στην ενεργειακή κατηγορία Α-Β. Σημειώνεται ότι, το έτος 2014, το 53,81% των κατοικιών μετά τις ενεργειακές επεμβάσεις κατατασσόταν στην ενεργειακή κατηγορία Γ-Δ και το 7,42% στην αντίστοιχη Α-Β.

Τα πιο ενεργοβόρα κτίρια κατοικιών για το έτος 2015 είναι οι μονοκατοικίες (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση με 337,62 kWh/m2), ενώ για τα κτίρια των πολυκατοικιών υπολογίστηκε μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση με 228,59 kWh/m2. Στα κτίρια κατοικιών, το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται για την κάλυψη αναγκών σε θέρμανση (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε θέρμανση ίση με 171,18 kWh/m2).

Κτίρια τριτογενούς τομέα

Το 17,5% επί του συνολικού αριθμού των ΠΕΑ του έτους 2015 εκδόθηκαν για κτίρια τριτογενούς τομέα, δηλαδή συνολικά 9.391 ΠΕΑ (6307 ΠΕΑ στη Νότια Ελλάδα και 3.084 ΠΕΑ στη Βόρεια Ελλάδα). Επίσης, το 51,25% εξ’ αυτών των ΠΕΑ εκδόθηκαν για καταστήματα (4.813 ΠΕΑ) και το 20,4% για γραφεία (1.915 ΠΕΑ). Τα ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί για τα κτίρια τριτογενούς τομέα καλύπτουν συνολική επιφάνεια ίση με 3.482.943,98 m2. Αυτό ισούται με μείωση κατά 25,65% σε σύγκριση με το έτος 2014.

Σχετικά με την ενεργειακή κατηγορία των κτιρίων τριτογενούς τομέα, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (65,69%) αυτών εντάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Γ-Δ, το 28,15% στην Ε-Η και μόλις το 6,15% στην Α-Β. Σε σύγκριση με το έτος 2014, παρατηρείται ότι, αυξήθηκε το ποσοστό ένταξης των κτιρίων τριτογενούς τομέα στην ενεργειακή κατηγορία Α-Β κατά 83,6%.

Τα πιο ενεργοβόρα κτίρια τριτογενούς τομέα για το έτος 2015 είναι οι οίκοι ευγηρίας (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση με 1.157,20 kWh/m2), οι κλινικές (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση με 886,07kWh/m2) και τα κλειστά γυμναστήρια (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση με 867,56 kWh/m2). Στα κτίρια τριτογενούς τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται για την κάλυψη αναγκών σε φωτισμό (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε φωτισμό ίση με 168,94 kWh/m2).

Νέα/ριζικώς ανακαινισμένα κτίρια

Το 1,79% επί του συνολικού αριθμού των ΠΕΑ του έτους 2015 εκδόθηκαν για νέα/ριζικώς ανακαινισμένα κτίρια, δηλαδή συνολικά 959 ΠΕΑ (550 ΠΕΑ στη Νότια Ελλάδα και 409 ΠΕΑ στη Βόρεια Ελλάδα), τα οποία καλύπτουν συνολική επιφάνεια αυτών ίση με 304.074,2 m2. Αυτό ισούται με αύξηση κατά 63,7% σε σύγκριση με το έτος 2014 (185.717,04 m2). Επίσης, το 47,86% εξ αυτών (459 ΠΕΑ) εκδόθηκαν για κτίρια μονοκατοικιών και το 25,13% για κτίρια πολυκατοικιών.

Σχετικά με την ενεργειακή κατηγορία των νέων/ριζικά ανακαινισμένων κτιρίων, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (93,01%) αυτών εντάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Α-Β και μόλις το 5,94% στη Γ-Δ. Στην ενεργειακή κατηγορία Ε-Η (1,04%) ανήκουν τα κτίρια των οποίων η κατασκευή ολοκληρώθηκε μετά το 2010, αλλά η οικοδομική άδειά τους είχε εκδοθεί προγενέστερα της έναρξης ισχύος του ΚΕΝΑΚ. Σε σύγκριση με το έτος 2014, παρατηρείται ότι, αυξήθηκε το ποσοστό ένταξης των νέων/ριζικά ανακαινισμένων κτιρίων στην ενεργειακή κατηγορία Α-Β κατά 3,43%.

Στα νέα/ριζικώς ανακαινισμένα κτίρια, το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται για την κάλυψη αναγκών σε θέρμανση (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε θέρμανση ίση με 56,98 kWh/m2) και σε ψύξη (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε ψύξη ίση με 32,66 kWh/m2).

Δημόσια Κτίρια

Το 7,08% επί του συνολικού αριθμού των ΠΕΑ του έτους 2015 εκδόθηκαν για δημόσια κτίρια, δηλαδή συνολικά 665 ΠΕΑ (327 ΠΕΑ στη Νότια Ελλάδα και 338 ΠΕΑ στη Βόρεια Ελλάδα), τα οποία καλύπτουν συνολική επιφάνεια κτιρίων ίση με 1.115.503 m2. Αυτό αύξηση κατά 7,10% σε σύγκριση με το έτος 2014.

Σχετικά με την ενεργειακή κατηγορία των δημοσίων κτιρίων, παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (52,33%) αυτών εντάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Γ-Δ, το 14,14% στην ενεργειακή κατηγορία Α-Β και μόλις το 33,53% στην Ε-Η. Σε σύγκριση με το έτος 2014, παρατηρείται ότι, αυξήθηκε το ποσοστό ένταξης των δημοσίων κτιρίων στην ενεργειακή κατηγορία Α-Β κατά 64,04%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός για τα δημόσια σχολικά κτίρια που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΕΠΠΕΡΑΑ κ.π. 1.12», όπου το 65,38% αυτών μετά τις ενεργειακές επεμβάσεις κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Γ, το 23,08% στην ενεργειακή κατηγορία Β και το 11,54% στην ενεργειακή κατηγορία Ε. Παρομοίως, και για τα δημόσια κτίρια Ο.Τ.Α. που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΕΠΠΕΡΑΑ κ.π. 1.13», το 85,71% αυτών μετά τις ενεργειακές επεμβάσεις κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Γ-Δ και το 14,29% αυτών στην ενεργειακή κατηγορία Α-Β.

Τα πιο ενεργοβόρα δημόσια κτίρια για το έτος 2015 είναι τα κλειστά γυμναστήρια (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση με 898,16 kWh/m2), οι κλινικές (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση με 759,10 kWh/m2) και τα κλειστά κολυμβητήρια (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ίση με 752,02 kWh/m2). Στα δημόσια κτίρια, το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας καταναλώνεται για την κάλυψη αναγκών σε θέρμανση (μέση ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας σε θέρμανση ίση με 109,46 kWh/m2).

Υπενθυμίζουμε ότι η greenagenda έχει αναδείξει με σχετικό δημοσίευμα ότι συνολικά λιγότερα από ένα στα είκοσι δημόσια κτήρια έχουν εφοδιαστεί με Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης!

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση