Πράσινο Ταμείο: 30 εκατ. ευρώ για το περιβάλλον - Πού θα διατεθούν

του Θοδωρή Καραουλάνη

Μπορεί να άργησε αλλά έφερε καλά νέα… Για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το Πράσινο Ταμείο ο λόγος, που έστω και στο τέλος του πρώτου τριμήνου του έτους ενέκριναν τα ποσά που μπορούν να δοθούν την τρέχουσα χρονιά για έργα προστασίας περιβάλλοντος και συναφείς δράσεις σε όλη τη χώρα. Και το σύνολο των ποσών που ήδη εγκρίθηκαν με τις αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις υπερβαίνει τα 30 εκατομμύρια ευρώ! Και αναμένεται σύντομα η υπουργική έγκριση για ακόμη 35 εκατομμυρίων ευρώ, που ήδη έχει εισηγηθεί το Πράσινο Ταμείο, σε αντίστοιχα προγράμματα και δράσεις!

Βέβαια πρέπει να τονίσουμε ότι κύκλοι του Υπουργείου αμφισβητούν τη δυνατότητα να δοθούν όλα αυτά τα χρήματα την τρέχουσα χρονιά, σημειώνοντας τη δημοσιονομική συγκυρία και τη γνωστή δέσμευση του 97,5% των πόρων του Πράσινου Ταμείου από το ΥΠΟΙΚ, αλλά και την προϊστορία του ταμείου που δεν συνήθιζε να πετυχαίνει τόσο μεγάλη εκροή χρηματοδοτήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο άλλοι παράγοντες του Υπουργείου, πιο κοντά στην πολιτική ηγεσία, τόνισαν στη Greenagenda.gr ότι το Πράσινο Ταμείο θα έχει φέτος τη βοήθεια επιπλέον προσωπικού και ότι η χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων – και αυτών που θα έρθουν σύντομα - αποτελεί πολιτική επιλογή.

Δικαιούχοι των προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου, ανάλογα με τη συγκεκριμένη δράση και τους ειδικότερους όρους ανά πρόγραμμα, είναι δημόσιοι φορείς, Υπουργεία, ΝΠΔΔ, Δήμοι, Περιφέρειες κλπ.

Ας δούμε όμως τα προγράμματα που ήδη εγκρίθηκαν αναλυτικά:

Πρώτον: ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016» ύψους 2.000.000,00 ευρώ για την υλοποίηση εντός του 2016 των κάτωθι δράσεων.
Πίνακας κατανομής :

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2016»

Α.Π. 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

1.400.000,00 €

1.1 LIFE CAPACITY BUILDING

300.000,00 €

1.2 LIFE RE-WEEE/ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

100.000,00 €

1.3 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ LIFE

1.000.000,00 €

Α.Π. 2 ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

600.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2.000.000,00 €

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ειδικά για αυτό το πρόγραμμα  δυνητικοί δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος είναι Δήμοι, Δημοτικές επιχειρήσεις, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπό την ιδιότητά του ως του κεντρικού φορέα της εκτελεστικής εξουσίας για την χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής, καθώς και εποπτευόμενοι από αυτό φορείς με σχετικές αρμοδιότητες στα ζητήματα περιβαλλοντικής πολιτικής.

Δεύτερον: Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2016
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2016» και με αντικείμενο τη συνέχιση της χρηματοδότησης και για το έτος 2016 εκείνων των έργων που έχουν ενταχθεί στα χρηματοδοτικά προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και η υλοποίησή τους εξελίσσεται ομαλά και εντός του έτους 2016.  Η πίστωση που διατίθεται για την υλοποίηση του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος για το έτος 2016 είναι ύψους 6.871.331,33 €. Η κατανομή της παραπάνω πίστωσης σε Άξονες Προτεραιότητας εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (ΣΥΝΟΛΟ €)

6.871.331,33€

1. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ

4.835.390,94

2. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

812.846,10

3. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

354.407,11

Πρόληψη Αντιμετώπιση συνεπειών Κλιματικής Αλλαγής και Φυσικών Καταστροφών –ΑΠ3

165.000,00

Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας στο φυσικό περιβάλλον - Απομάκρυνση αποβλήτων-ΑΠ4

189.407,11

4. ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ, 2013 -ΑΠ 4

29.397,18

5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

239.290,00

6. ΕΤΕΡΠΣ

600.000,00

Τρίτον: Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος» για το έτος 2016, με διάθεση αντίστοιχης πίστωσης ύψους 8.845.592,89 € ευρώ για την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος φέτος. Το Πρόγραμμα έχει τους Άξονες Προτεραιότητας όπως εμφαίνονται στον παρακάτω Πίνακα Κατανομής:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος για το έτος 2016»

Α.Π.1: ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

7.804.580,00 €

Α.Π. 2: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

500.000,00 €

Α.Π.3: ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

541.012,89€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8.845.592,89 €

Ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα οι δικαιούχοι του Χρηματοδοτικού Προγράμματος έχουν ως εξής:
Για τον Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1.: Οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ανά την Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα, όπου με τα ποσά χρηματοδότησης αυτών:

Α/Α

ΦΟΡΕΑΣ ΔΠΠ

Π/Υ 2016 (€)

1

Φορέας Διαχείρισης Τζουμέρκων, Περιστερίου και χαράδρας Αράχθου

269.900

2

Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου

152.049

3

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχοινιά Μαραθώνα

261.845

4

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πρεσπών

205.789

5

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης

182.500

6

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου

206.716

7

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

337.548

8

Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης

261.848

9

Φορέας Διαχείρισης λίμνης Κερκίνης

291.592

10

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

397.005

11

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας

293.781

12

Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

224.272

13

Φορέας Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού

238.167

14

Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Έβρου

246.623

15

Φορέας Διαχείρισης Στενών και Εκβολών Καλαμά και Αχέροντα

306.212

16

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς

217.564

17

Φορέας Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών Βίκου – Αώου και Πίνδου

486.843

18

Φορέας Διαχείρισης Κάρλας –Μαυροβουνίου-Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου

233.665

19

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου-Β. Σποράδων

139.751

20

Φορέας Διαχείρισης Κάρπαθου – Σαρίας

134.250

21

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

318.464

22

Φορέας Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας –Βόλβης

341.856

23

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

192.264

24

Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς

205.622

25

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου

234.779

26

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δρυμού Πάρνηθας

500.000

27

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

638.991

28

Φορέας Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς

284.684

ΣΥΝΟΛΟ:

7.804.580

Για τον ΑΠ2: Οι Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ΥΠΕΝ.
Για τον ΑΠ3: το ΥΠΕΝ και οι εποπτευόμενοι από αυτό φορείς, Δήμοι, Περιφέρειες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Τέταρτον: Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη/αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2016» συνολικού προϋπολογισμού 2.431.000,00€ για το έτος 2016. Σκοπός του προ-γράμματος είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και την πρόληψη και αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.

Η κατανομή της παραπάνω πίστωσης σε Άξονες Προτεραιότητας, Μέτρα και Δράσεις εμφαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠ)/ΜΕΤΡΑ

ΠΙΣΤΩΣΗ (€)

ΑΠ 1: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 1:

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

ΔΡΑΣΗ 1:

Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός

110.547,27

ΔΡΑΣΗ 2:

Χερσαία μέσα

2.598,50

ΔΡΑΣΗ 3:

Πλωτά μέσα

46.415,90

ΔΡΑΣΗ 4:

Εναέρια μέσα

26.202,33

ΔΡΑΣΗ 5:

Ειδικές υπηρεσίες

16.236,00

ΜΕΤΡΟ 2:

ΝΕΑ ΕΡΓΑ

ΔΡΑΣΗ 1:

Μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός

260.000,00

ΔΡΑΣΗ 2:

Χερσαία μέσα

490.000,00

ΔΡΑΣΗ 3:

Πλωτά μέσα

780.000,00

ΔΡΑΣΗ 4:

Εναέρια μέσα

60.000,00

ΜΕΤΡΟ 3:

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ και ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΡΑΣΗ 1:

Προμήθεια μηχανών γραφείου

70.000,00

ΔΡΑΣΗ 2:

Κινητήριες μηχανές, μηχανήματα και μηχανικές συσκευές μη ηλεκτρικές

14.000,00

ΔΡΑΣΗ 3:

Ηλεκτρικά μηχανήματα και συσκευές

20.000,00

ΔΡΑΣΗ 4:

Ειδικές υπηρεσίες

35.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

1.931.000,00€

Α.Π. 2: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

500.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

2.431.000,00€

Σημειώνεται ότι ειδικά για το πρόγραμμα «Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και πρόληψη/αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης 2016» δικαιούχος είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συνεπικουρούμενο από το ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ

Πέμπτον: Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με αντικείμενο και τίτλο «Προστασία και αναβάθμιση Δασών 2016», προϋπολογισμού 11.300.000,00 € για το έτος 2016. Σκοπός του προγράμματος είναι η χρηματοδότηση παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην αειφόρο ανάπτυξη των δασών και των δασικών εκτάσεων, με στόχο την προστασία τους και την αναβάθμιση και βελτίωση της οικολογικής και κοινωνικής τους αξίας. Ενδεικτική κατανομή κατά άξονα μέτρο και δράση:

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2016

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1:

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

1.550.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 1:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΩΝ

50.000,00

ΜΕΤΡΟ 2:

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΑΘΡΟΥΛΟΤΟΜΙΩΝ 2016

1.449.990,00

ΜΕΤΡΟ 3:

ΑΓΟΡΑ Ή ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΩΝ

5.000,00

ΜΕΤΡΟ 4:

ΛΟΙΠΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν.3208/03

20.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΜΕΤΡΟ 1:

Αντιδιαβρωτική και Αντιπλημμυρική προστασία λεκανών απορροής καμένων δασών και δασικών εκτάσεων

35.000,00

ΜΕΤΡΟ 2:

Aντιδιαβρωτική και αντιχειμαρρική προστασία των δασικών εδαφών - δασοτεχνική διευθέτηση χειμάρρων (Τεχνικά και Φυτοτεχνικά έργα και εργασίες)

15.000,00

ΜΕΤΡΟ 3:

Καλλιέργεια Δασικών Φυτωρίων – Σποροσυλλογή

20.000,00

ΜΕΤΡΟ 4:

Αποκατάσταση του τοπίου και της δασικής βλάστησης

15.000,00

ΜΕΤΡΟ 5:

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΣΤΑΝΟΔΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016

Δράση 1:

Παρασκευή και προμήθεια μυκητικών εμβολίων

301.364,00

Δράση 2:

Τοποθέτηση μυκητικών εμβολίων

539.493,16

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ

ΜΕΤΡΟ 1:

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΟΡΕΙΝΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

90.000,00

ΜΕΤΡΟ 2:

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΤΗΣ

215.000,00

ΜΕΤΡΟ 3:

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ 1:

Προμήθεια στολών και λοιπών προβλεπόμενων προμηθειών από την εφαρμογή του ΠΔτος «Καθορισμός του τρόπου άσκησης ελέγχου ταυτότητας οδηγών και έρευνας αυτοκινήτων από δασικούς υπαλλήλους και καθορισμός τύπου υπηρεσιακής ταυτότητας, στολής και σήματος που φέρουν αυτοί»

700.000,00

ΜΕΤΡΟ 4:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΦΥΟΥΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES)

5.000,00

ΜΕΤΡΟ 5:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ – ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ (URSUS ARCTOS) ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

30.000,00

ΜΕΤΡΟ 6:

«ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ - ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ (ΕΠ.Ε.Α.) ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ»

250.000,00

ΜΕΤΡΟ 7:

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ KAI ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 33 KAI ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 52 ΤΟΥ Ν. 4280/14 (ΦΕΚ 159 Α/08-08-2014)

50.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: ΔΡΑΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΜΕΤΡΟ 1:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»

ΔΡΑΣΗ 1:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

120.000,00

ΔΡΑΣΗ 2:

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ ΙΛΙΣΙΩΝ

185.000,00

ΔΡΑΣΗ 3:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

120.000,00

ΜΕΤΡΟ 2:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ

15.000,00

ΜΕΤΡΟ 3 :

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΏΝ

15.000,00

ΜΕΤΡΟ 4 :

Καταβολή εισφορών της χώρας για τη συμμετοχή της Γενικής Δνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος σε διεθνείς οργανισμούς

25.000,00

ΜΕΤΡΟ 5:

Πρόγραμμα προμηθειών της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Δνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος

124.152,84

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6 : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

15.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ

40.000,00

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΡΑΣΗ 1:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2015»

5.300.000,00

"Αναδάσωση - αποκατάσταση λατομικού χώρου στη θέση "Καναπιτσιάς" περιοχής Τ.Κ. Αρκίτσας Δήμου Λοκρών" του Δασαρχείου Αταλάντης

"Αποκατάσταση δανειοθαλάμου στο 181ο χλμ. του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ τμήμα Αθήνα - Λαμία (θέση Παλιούρα Καμένων Βούρλων)" Δασαρχείου Λαμίας

Αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Χαλκίδας, στην περιοχή της Τ.Κ. Μακρυκάπας στην λεκάνη απορροής ρέμα ΛΥΚΟΡΕΜΑ

Κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων καμένου δάσους περιοχής Πλακερής Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας και Ταξιαρχών (Δ.Ε. Μυτιλήνης) Δήμου Λέσβου, Ν. Λέσβου

Αποκατάσταση καμένων εκτάσεων στο Μαίναλο, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Βυτίνας

Αναδασωτικές – Φυτοτεχνικές εργασίες αντιδιαβρωτικής προστασίας ορεινής λεκάνης χειμάρρου Νέδοντα, περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Καλαμάτας

"Λειτουργία του εκτροφείου θηραμάτων Καλουσίου Δασαρχείου Πατρών" του Δασαρχείου Πατρών

Προμήθεια οχημάτων ημιφορτηγών 4χ4 διπλοκάμπινα της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Π.Δ. και Αγροπεριβάλλοντος

Διερεύνηση δυνατοτήτων και προτάσεις για την εφαρμογή του Καν. (ΕΕ) 995/2010 με φορέα υλοποίησης το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Πρόγραμμα προμηθειών της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Δνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος

Εργασίες στο κτίριο των Ιλισίων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κα Π.Δ. και Αγροπεριβάλλοντος (Βαψίματα τοιχοποιίας, Ηλεκτρολογική εγκατάσταση, δομημένη καλωδίωση, Αντικατάσταση κουφωμάτων - παραθυροφύλλων)

ΔΡΑΣΗ 2:

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ ΕΤΩΝ 2012,2013 ΚΑΙ 2014»

Αξιολόγηση μεθόδων φύτευσης και σποράς σε καμένες δασικές εκτάσεις με ξηροθερμικές συνθήκες με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο "ΔΗΜΗΤΡΑ"-

Μεθοδολογία υπολογισμού αξίας δασικής γής στην Ελλάδα με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Αντιμετώπιση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου στον Ελληνικό χώρο με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Δημιουργία και πιλοτική λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασικών Πυρκαγιών (ΕΠΑΔΑΠ) – Ανάπτυξη δεικτών, προϊόντων και υπηρεσιών σχετικών με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών», με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ και το Δ.Κ.Π.

Συμβολή στη μεταπυρική διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Μεσογειακών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο "ΔΗΜΗΤΡΑ"

Ποιοτική ταξινόμηση πριστής ξυλείας μαύρης Πεύκης και ελάτης με ελληνική προέλευση, για την πιστοποίησή της με CE με φορέα υλοποίησης το Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου του ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δημιουργία και Πιλοτική Λειτουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Δασών (ΕΠαΔ) με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ

Αποκατάσταση της βλάστησης μετά από πυρκαγιά σε θαμνώνες αειφύλλων -πλατυφύλλων με φορέα υλοποίησης το Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων του Τομέα Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων του Τμήματος Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ

Αξιοποίηση δασικής βιομάζας (υπολείμματα υλοτομιών) για παραγωγή - τυποποίηση εξευγενισμένων στερεών καυσίμων βιομάζας. Επιπτώσεις στο δασικό οικοσύστημα. Εργαστήριο Δασικής Τεχνολογίας ΑΠΘ με ΔΚΠ και Κ.Α.Π.Ε.

Βελτίωση της δειγματοληπτικής διαδικασίας για την εκτίμηση του ξυλώδη όγκου στο πλαίσιο σχεδιασμού πολιτικής αναθεώρησης των προδιαγραφών των δασικών διαχειριστικών σχεδίων ΤΕΙ. Μακεδονίας και Θράκης / Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φ.Π. Δράμας

Η σημασία του κλάδου Δασοκομίας και υλοτομίας και της εξελίξεως του για την Ελληνική Οικονομία: Πολιτικές και Προοπτικές / Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Πιλοτικό πρόγραμμα μακροχρόνιας παρακολούθησης αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στο Νομό Χανίων και αξιολόγησης των φυσικών πληθυσμών τους / ΜΑΙΧ

ΔΡΑΣΗ 3:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΑΣΩΝ 2015" ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΕΙ

ΔΡΑΣΗ 4:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Χρηματοδότηση του Δασαρχείου Λιβαδειάς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση έργων και εργασιών αντιπυρικής προστασίας και οδοποιίας (ΧΠ 2013)

Χρηματοδότηση του Δασαρχείου Λιβαδειάς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για την εκτέλεση έργων και εργασιών καλλιέργειας του δασικού φυτωρίου Αλιάρτου

Χρηματοδότηση του Δασαρχείου Πολυγύρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για την υλοποίηση έργων και εργασιών διαχείρισης δημοσίων δασών

Οικονομικές υποχρεώσεις της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής από συνεχιζόμενα έργα για την εκτέλεση αναδασωτικών εργασιών στο Πεντελικό Όρος που χρηματοδοτήθηκαν από πιστώσεις ΕΤΕΡΠΣ

Χρηματοδότηση του Δασαρχείου Λάρισας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση έργων και εργασιών καλλιέργειας δασικών φυτωρίων και σποροσυλλογής

Οικονομική τακτοποίηση δαπάνης υλοτομιών προγράμματος εκμετάλλευσης δημοσίων δασών των Δασαρχείων Αρναίας και Πολυγύρου

ΔΡΑΣΗ 5:

Εκτέλεση Δικαστικών Αποφάσεων και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

ΔΡΑΣΗ 6:

Απόδοση ποσών σε ΟΤΑ και λοιπούς δικαιούχους από τα έσοδα των εισιτηρίων εισόδου επίσκεψης σε προστατευόμενες περιοχές

ΣΥΝΟΛΟΝ:

11.300.000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση