Μέτρα κατά των εκπομπών αερίων σε αεροπορία και ναυτιλία ζητεί ο Τσιρώνης

Tην ανάγκη να αναπτυχθούν συγκεκριμένες πολιτικές και να ληφθούν μέτρα για την αποτελεσματική μείωση των αερίων θερμοκηπίου, τόσο στην αεροπορία όσο και στη ναυτιλία, εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, στο άτυπο Συμβούλιο υπουργών Μεταφορών και Περιβάλλοντος της ΕΕ, στο Άμστερνταμ.

Ειδικότερα, κατά τη δεύτερη ημέρα του συμβουλίου και σχετικά με το θέμα της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αεροπορία και την ναυτιλία, ο Γ. Τσιρώνης έκανε παρέμβαση στην οποία τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «τα μέτρα για τις αεροπορικές και ναυτιλιακές μεταφορές πρέπει να είναι επείγοντα και φιλόδοξα. Λόγω του διεθνούς χαρακτήρα αυτών των μεταφορών, πρέπει να εφαρμοστούν σε όλο τον πλανήτη, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, -αν έχουν μερική εφαρμογή- δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Με αυτήν την έννοια, η ΕΕ και τα κράτη-μέλη, οφείλουν να προσανατολίσουν τις ενέργειές τους ώστε οι κανόνες να καθοριστούν και υιοθετηθούν από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας, ακριβώς για να εξασφαλιστεί η παγκοσμιότητα του χαρακτήρα τους».
Η παρέμβαση του Αν. Υπουργού είχε ως σημείο αναφοράς συγκεκριμένες ερωτήσεις που υποβάλει η Προεδρία και αφορούσαν στο πώς μπορούν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος, Μεταφορών και Κλίματος, να εργαστούν από κοινού  για την περαιτέρω μείωση των παγκόσμιων εκπομπών στον τομέα των αερομεταφορών και της ναυτιλίας, με παράλληλη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, αλλά και επιπλέον πως μπορεί η ΕΕ να συμβάλει στις συνεχιζόμενες συζητήσεις στο πλαίσιο του ICAO (Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας) και του ΔΝΟ (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) με εποικοδομητικό τρόπο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες που λαμβάνονται για την επίτευξη των στόχων καθορίζονται από την συμφωνία του Παρισιού.
Αναλυτικά η τοποθέτηση του κ. Τσιρώνη:
«Πρώτα από όλα, πρέπει όλοι να συνεργαστούμε στενά για να καταστήσουμε περιβαλλοντικά τις μεταφορές. Ο πλανήτης χρειάζεται βιώσιμη αεροπορία και ναυτιλία. Είναι καθοριστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα του παγκόσμιου εμπορίου που μπορεί να εξασφαλίσει πολλές θέσεις εργασίας μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη.
»Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, μετά τη Συμφωνία των Παρισίων, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αναπτύξουμε συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα για την αποτελεσματική μείωση των αερίων θερμοκηπίου, τόσο στην αεροπορία όσο και στη ναυτιλία.
»Αυτές οι πολιτικές και μέτρα πρέπει να ληφθούν άμεσα, να αποτρέπουν τη διαρροή άνθρακα και να είναι παγκόσμιας εφαρμογής. Διαφορετικά, διακινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε άθελά μας ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα – ειδικά στην ναυτιλία- χωρίς κανένα ουσιαστικό όφελος για το κλίμα.
»Τον Οκτώβριο, οι χώρες μέλη του Διεθνή Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO) θα αποφασίσουν με ποιο τρόπο η αεροπορία θα συμμετέχει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Δεδομένου ότι η Γενική Συνέλευση του ICAO συγκαλείτε κάθε τρία χρόνια, το 2016 πρέπει να είναι έτος λήψης των απαιτούμενων κρίσιμων αποφάσεων για την αντιμετώπιση των αεροπορικών εκπομπών. Για να το πετύχουμε αυτό, »πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα θέματα:
•        η σταθεροποίηση των αεροπορικών εκπομπών μετά το 2020,
•        η συμπερίληψη διάταξης για την αναθεώρηση της όποιας συμφωνίας με σκοπό την αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας με την πάροδο του χρόνου και
•        αδιάβλητο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής των αεροπορικών εκπομπών συμβατό με τις προβλέψεις της Συμφωνίας των Παρισίων και τους κανόνες της UNFCCC
»Υπό αυτό το πρίσμα, η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην άσκηση πίεσης για αυστηρούς κανόνες, φιλόδοξους στόχους και διαφανείς διαδικασίες λήψεων αποφάσεων.
»Η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη πρέπει να ενσωματώσουν, στις συλλογικές τους προτεραιότητες αναφορικά με την κλιματική διπλωματία, τις προσπάθειες τόσο του ICAO όσο και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ) για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές.
»Ο ΔΝΟ μπορεί να παίξει ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών της ναυτιλίας μέσα από πολιτικές και μέτρα καθολικής εφαρμογής σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Ο ΔΝΟ γνωρίζει ότι, μετά τη Συμφωνία των Παρισίων, πρέπει να αντιμετωπίσει το αίτημα για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία.
»Δεσμευόμαστε να ασκήσουμε πίεση στον ΔΝΟ να οριστικοποιήσει την πρότασή του το δυνατόν συντομότερα με τρόπο που θα διασφαλίζει ότι θα εφαρμόζεται εξίσου σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν. Επιπρόσθετα, αναμένουμε ότι η ΕΕ θα ευθυγραμμίσει τον  Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2015/757 για την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες μεταφορές με το αντίστοιχο παγκόσμιο φιλόδοξο και διαφανές σύστημα παρακολούθησης των εκπομπών της ναυτιλίας που θα υιοθετηθεί από τον ΔΝΟ.
»Εν τω μεταξύ, η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εργασίες στα πλαίσια του ΔΝΟ και του ICAO, και να συνεισφέρει τόσο τεχνικά όσο και πολιτικά στη διευκόλυνση της διαμόρφωσης των απαιτούμενων πολιτικών».
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση