«Επιτυχές» το πρώτο Forum Διαβούλευσης για το Life Debag

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 1ο Forum Διαβούλευσης εμπλεκόμενων φορέων που διοργανώθηκε την Παρασκευή, 15 Απριλίου, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE DEBAG «Ολοκληρωμένη Εκστρατεία Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τη Μείωση της Πλαστικής Σακούλας στο Θαλάσσιο Περιβάλλον» (LIFE14 GIE/GR/001127). Το Forum πραγματοποιήθηκε στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, βασική επιδίωξη της εκδήλωσης ήταν να αποτελέσει τη βάση εκκίνησης ενός ευρύτερου και εποικοδομητικού διαλόγου αναφορικά με την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2015/720 για τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας. Σύμφωνα με την εν λόγω Οδηγία, τα κράτη-μέλη της ΕΕ υποχρεώνονται να μειώσουν τη χρήση της «λεπτής» πλαστικής σακούλας μεταφοράς (πάχους ≤ 50 μm). Για να επιτύχουν αυτόν τον στόχο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει είτε να λάβουν μέτρα ώστε η μέση ετήσια κατανάλωση να μην υπερβαίνει τις 90 πλαστικές σακούλες ανά πολίτη έως τα τέλη του 2019 και τις 40 έως τα τέλη του 2025, είτε να διασφαλίσουν ότι, από τα τέλη του 2018, αυτές οι σακούλες δεν θα δίδονται στους καταναλωτές δωρεάν.

Το Forum συγκέντρωσε το ενδιαφέρον περισσότερων από 50 εκπροσώπων σχεδόν από όλους τους φορείς που σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο με την πλαστική σακούλα (τοπική αυτοδιοίκηση, επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πλαστικής σακούλας, αλυσίδες super markets, ΜΚΟ, κ.λπ.).

Πιο συγκεκριμένα, την εκδήλωση χαιρέτισαν με ολιγόλεπτες εισηγήσεις τους ο κ. Βασίλης Λιόγκας εκ μέρους του ΥΠΕΝ, ο κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος, Πρόεδρος του ΕΟΑΝ και η κ. Κλημεντίνη Διακομανώλη, Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Τύπου της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Κοινός τόπος των παραπάνω τοποθετήσεων ήταν η αναγνώριση της κρισιμότητας του περιβαλλοντικού προβλήματος που προκαλείται από τη χρήση της πλαστικής σακούλας και της ανάγκης εντατικοποίησης διαδικασιών που θα εμπλέξουν ουσιαστικά την Κοινωνία των Πολιτών στην αντιμετώπισή του.

Στη συνέχεια, το βήμα παραχωρήθηκε στους εταίρους του έργου LIFE DEBAG, οι οποίοι αναφέρθηκαν διεξοδικά στις νομικές, οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους, που σχετίζονται με την Οδηγία 2015/720 και τις πολιτικές μείωσης της χρήσης της πλαστικής σακούλας.

Αμέσως μετά, η εκδήλωση προχώρησε στην κύρια ενότητά της, που ήταν ο διάλογος και η τοποθέτηση των εμπλεκόμενων φορέων που σχετίζονται άμεσα με το συγκεκριμένο ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες διατύπωσαν τις απόψεις του κλάδους ή του φορέα τους σχετικά με τη νέα Οδηγία και την πρόκληση της εφαρμογής της στη χώρα μας. Η συγκεκριμένη θεματική έδωσε το έναυσμα για μια ιδιαίτερα ζωηρή και εποικοδομητική συζήτηση, στη διάρκεια της οποίας αποτυπώθηκαν οι προσδοκίες, αλλά και οι ενδοιασμοί των δύο σχετικών κλάδων παραγωγής (Σ.Β.Π.Ε. και ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ.) σε σχέση με τα μέτρα πολιτικής που θα προκριθούν για τη μείωση της πλαστικής σακούλας.

Τόσο οι τοποθετήσεις όσο και ο διάλογος που ακολούθησε συνέκλιναν στα εξής συμπεράσματα:

- Αναγνωρίστηκε η σοβαρότητα του προβλήματος και τέθηκαν οι βάσεις για έναν ουσιαστικό διάλογο, ως αναγκαίο όρο και προαπαιτούμενο για την αντιμετώπισή του.
- Η διαβούλευση μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό πεδίο ανταλλαγής εμπειρίας, στο πλαίσιο της οποίας μπορούν να κατατεθούν, συζητηθούν και συμφωνηθούν θέσεις και προτάσεις, οι οποίες και να αξιοποιηθούν από το αρμόδιο Υπουργείο στη διαδικασία εναρμόνισης με την Οδηγία 2015/720.
- Αν και η εφαρμογή της Οδηγίας μπορεί να εγείρει πρακτικές και άλλες δυσχέρειες για κάποιους κλάδους που επηρεάζονται άμεσα από την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, συνομολογήθηκε η βούληση αναζήτησης των βέλτιστων επιλογών και μεθόδων, ώστε η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα να πραγματοποιηθεί ομαλά και με τα μέγιστα δυνατά οφέλη.

Ο διάλογος μαγνητοφωνήθηκε και τα πρακτικά του 1ου Forum θα είναι πολύ γρήγορα διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Οι θέσεις, οι τοποθετήσεις και οι προτάσεις που αποτυπώθηκαν στο 1ο Forum, θα αποτελέσουν το υλικό, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση συζήτησης των επόμενων Forum Διαβούλευσης. Σχεδιάζεται η υλοποίηση άλλων 3 Forum Διαβούλευσης μέχρι το τέλος του 2016 και άλλων 2 μέσα στο 2017.

Υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό έργο LIFE DEBAG «Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μείωση της πλαστικής σακούλας στο θαλάσσιο περιβάλλον» (LIFE14 GIE/GR/001127) θέτει ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη και, παράλληλα, τη μείωση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις πλαστικές σακούλες (μεταφοράς μιας χρήσης), με ιδιαίτερη έμφαση στην αλλαγή της συμπεριφοράς τους προς την κατεύθυνση της μείωσης της χρήσης τους.

To έργο συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμ. Γεωλογίας, Τμ. Χημείας, Τμ. Βιολογίας), σε συνεργασία με την TERRA NOVA Ε.Π.Ε., το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου, και υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα αποτελέσματα του LIFE DEBAG αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο σε εθνικό επίπεδο, βασικό όμως πεδίο εφαρμογής των δράσεών του συνιστά η Σύρος, στην οποία καθιερώνεται από το καλοκαίρι του 2016 και σε ετήσια βάση, κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, η «Εβδομάδα χωρίς πλαστικές σακούλες».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση