2.000 καφέ κάδοι για κομποστοποίηση στον δήμο Παύλου Μελά

Προχωρώντας βήμα βήμα στην υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Αποβλήτων ο Δήμος Παύλου Μελά ξεκινά μέσα στο 2019 πιλοτικά την εφαρμογή του καφέ κάδου με σκοπό τη δημιουργία κομπόστ και μείωση της ταφής των απορριμμάτων με παράλληλη εξοικονόμηση πόρων και χρημάτων. Η διαχείριση των βιοαποβλήτων αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα και έχει θεσμοθετηθεί σχετικός ποσοτικός στόχος για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων στο Νόμο 4042/2012 και στο νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΥΣ αρ.49/2015).

Ο νέος Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων προβλέπει τις ακόλουθες βασικές δράσεις μέχρι το 2020:

• Εντατικοποίηση των δράσεων οικιακής/ επιτόπιας κομποστοποίησης, εκτροπής οργανικών αποβλήτων νοικοκυριών σε αγροτικές περιοχές και χωριστής συλλογής και ανάκτησης βρώσιμων ελαίων και λιπών.
• Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων,
• Ανάκτηση χωριστά συλλεγέντων βιοαποβλήτων σε μονάδες δημοτικής κομποστοποίησης, καθώς και σε διαδημοτικές μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων.

Ο Δήμος Παύλου Μελά με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/04/2019 ενέκρινε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για την προμήθεια του εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων. Έτσι σύμφωνα με τη μελέτη που κατέθεσε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου θα παραλάβει ο Δήμος Παύλου Μελά 1886 δίτροχους κάδους (120, 240, 360 λίτρων) και 99 τετράτροχους κάδους (660, 1100 λίτρων) βιοαποβλήτων και 2 ειδικά οχήματα αποκομιδής με πλυντήριο και 1 κλαδοτεμαχιστή.

Η χρηματοδότηση του εξοπλισμού διαχείρισης βιοαποβλήτων ανέρχεται σε 634.353 ευρώ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση