Πώς θα μεταβιβάζετε τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης

Στη Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 1291/2016) δημοσιεύθηκε η απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, στην οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η απόφαση για το έτος ενίσχυσης 2016, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι η 31η Μαΐου 2016.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

- Η αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (στο εξής «αίτηση μεταβίβασης») υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου μέσω διαδικτύου.
- Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον μεταβιβαστή των δικαιωμάτων, εκτός της περίπτωσης μεταβίβασης δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς, όπου η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται από τον κληρονόμο.
- Η αίτηση μεταβίβασης καταχωρείται από τον ίδιο τον γεωργό ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του είτε στη σχετική διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποβοήθησης των αγροτών για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης στο ΟΣΔΕ (Φορείς Α΄ ή Β΄ βαθμού) της επιλογής του.
- Για να θεωρηθεί πλήρης η καταχώρηση της αίτησηςμεταβίβασης απαιτείται:

- η καταχώρηση των δεδομένων της αίτησης μεταβίβασης,
- η υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικούαρχείου (από σαρωτή) με το κατά περίπτωση σχετικό υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης, όπως αυτό καθορίζεται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Το κατά περίπτωση σχετικό υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης υποβάλλεται πλήρως και ορθά συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τους αντισυμβαλλόμενους και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του κάθε αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά από αρμόδια αρχή. Για την κατηγορία μεταβίβασης «Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς», το υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον κληρονόμο και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής του από αρμόδια αρχή.

- Η αίτηση μεταβίβασης υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ αυτόματα, με την οριστικοποίηση της στη διαδικτυακή εφαρμογή. Με την οριστικοποίηση της αίτησης, αυτή λαμβάνει αυτόματα αριθμό και ημερομηνία πρωτοκόλλου και θεωρείται υποβληθείσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο γεωργός εκτυπώνει την οριστικοποιημένη αίτηση και την φυλάσσει για μία πενταετία τουλάχιστον στο προσωπικό του αρχείο μαζί με τα πρωτότυπα δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να αναζητηθούν ανά πάσα στιγμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο ελέγχων.
- Η ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση της αίτησης μεταβίβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή, η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση και υποβολή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα.
- Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη
- Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης με γη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο με μεταβίβαση επιλέξιμης έκτασης με πώληση, δωρεά, γονική παροχή ή άλλη οριστική μεταβίβαση). Ο αριθμός των δικαιωμάτων που μεταβιβάζεται με γη πρέπει να συνοδεύεται με μεταβίβαση ίσων ή περισσότερων επιλέξιμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 του Καν(ΕΕ) 1307/2013 και στο 40 άρθρο της υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 ΥΑ, εκταρίων.
- Ο μεταβιβαστής υποβάλλει την αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων μαζί με γη στον ΟΠΕΚΕΠΕ καταχωρώντας στην διαδικτυακή εφαρμογή το σχετικό υπόδειγμα, όπως αυτό καθορίζεται σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Έγκυρη Συμβολαιογραφική πράξη μεταβίβασης γης (αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά), που πραγματοποιήθηκε ή θα πραγματοποιηθεί και σύμφωνα με την οποία αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης έχει την γη στην κατοχή του στις 31Μαίου του εκάστοτε έτους, που λαμβάνει χώρα η μεταβίβαση των δικαιωμάτων, και β) Πιστοποιητικό μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Δείτε την απόφαση, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση