Μόλις μία στις τρεις μπαταρίες αυτοκινήτων ανακυκλώνεται στην Ελλάδα

Στο 2ο Φεστιβάλ Φεστιβάλ Ανακύκλωσης που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στις 12-14 Μαΐου, στα πλαίσια δράσεων δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης των δημοτών της Θεσσαλονίκης, συμμετείχε το ΣΥΔΕΣΥΣ.

Ο Πρόεδρος του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ Λουκάς Χριστοδούλου, ήταν ομιλητής στην Ημερίδα με θέμα: «Ειδικά ρεύματα Ανακύκλωσης», που πραγματοποιήθηκε στo πλαίσιo του Φεστιβάλ.

Ο κ. Χριστοδούλου, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι κάθε χρόνο διακινούνται στην αγορά της Ε.Ε. περίπου 800.000 τόνοι συσσωρευτών αυτοκινήτων, 190.000 τόνοι μπαταριών και συσσωρευτών βιομηχανίας και 160.000 τόνοι φορητών μπαταριών.

Η παγκόσμια κατανάλωση του μολύβδου ξεπερνά τους 6 εκατ. τόνους ετησίως. Σχεδόν τα 2/3 προέρχονται από ανακύκλωση, ενώ τα 3/4 της ποσότητας του μολύβδου χρησιμοποιούνται σε προϊόντα που μπορούν να ανακυκλωθούν.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ, στην Ελλάδα από τους 50.000 τόνους των χρησιμοποιημένων μπαταριών, μόνο οι περίπου 17.000 τόνοι ακολουθούν τον τρόπο διαχείρισης κι ανακύκλωσης που προβλέπεται από τη νομοθεσία και από αυτούς μόνο οι περίπου 5.000, διαχειρίζονται απολύτως ορθά βάσει των ευρωπαϊκών οδηγιών.

Ένα μεγάλο μέρος των αποβλήτων συλλέγεται, διακινείται και ανακυκλώνεται μέσω κυκλωμάτων που λειτουργούν παράνομα, με αποτέλεσμα οι ποσότητες αυτές να μην καταγράφονται από τα εγκεκριμένα συστήματα και να μην δηλώνονται μέσω του επίσημου μηχανισμού.

Αποτέλεσμα αυτής της παράνομης διακίνησης είναι η απώλεια εσόδων που ανέρχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις, περίπου στα 35 εκατ. ευρώ και οδηγεί στην έλλειψη πόρων για τα συστήματα, η οποία επηρεάζει την εύρυθμη και ορθολογική λειτουργία τους και κατ’ επέκταση την αποτελεσματική διαχείριση και ανακύκλωση μπαταριών σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε.

Ο κ. Χριστοδούλου ανέφερε ακόμα, πως υπάρχουν περιπτώσεις όπου επικίνδυνα υγρά των χρησιμοποιημένων μπαταριών αυτοκινήτου απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στο έδαφος ή τη θάλασσα, με τεράστιο περιβαλλοντικό κόστος. Θέτουν σε κίνδυνο το οικοσύστημα και άμεσα την ανθρώπινη ζωή, καθώς πρόκειται για άκρως τοξικές ουσίες.

Για αυτό το λόγο ο κ. Χριστοδούλου τόνισε πως είναι επιτακτική η ανάγκη να αντιμετωπιστούν αυτά τα θέματα, με την συνεργασία των φορέων και του κράτους, για την συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση όλων των συσσωρευτών που εισάγονται και διακινούνται στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά ο κ. Χριστοδούλου είπε: «Το ΣΕΔ ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ θα συνεχίσει να βρίσκεται πάντα δίπλα στην Πολιτεία και τους δημόσιους φορείς, προτείνοντας λύσεις και εφαρμόζοντας οδηγίες προς την κατεύθυνση της ορθότερης διαχείρισης των αποβλήτων και δεσμεύεται για την προώθηση και εξασφάλιση της νόμιμης διαδικασίας ανακύκλωσης συσσωρευτών, συμβάλλοντας με το έργο του στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής».

Τι είναι το ΣΥΔΕΣΥΣ

Το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμη Εταιρεία, με το διακριτικό τίτλο «ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε», ιδρύθηκε το 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Η.Σ (ηλεκτρικών στηλών) και Συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας μολύβδου - οξέως και νικελίου – καδμίου και έχει εγκριθεί από το ΥΠΕΚΑ (τ. ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 1124/23-7-04).

Το ΣΥΔΕΣΥΣ είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πολυμετοχική σύνθεση,  και στοχεύει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των εισφορών που διαθέτουν οι υπόχρεοι εισαγωγής ή και κατασκευής Η.Σ και συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι της ανακύκλωσης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.