Απέχει ακόμη από την εύρυθμη λειτουργία η ενεργειακή αγορά της ΕΕ

Προβλήματα στην εσωτερική ενεργειακή αγορά της ΕΕ διαπιστώνει σχετική μελέτη, η οποία αξιολογεί επί της ουσίας το πακέτο της Ενεργειακής Ένωσης.

Τον Φεβρουάριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το πακέτο της Ενεργειακής Ένωσης, με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές της ΕΕ - τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις - ασφαλή, αειφόρο, ανταγωνιστική και οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Η εσωτερική ενεργειακή αγορά συνδυάζει την ελεύθερη ροή του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας με την υιοθέτηση από την ΕΕ των απαραίτητων ρυθμίσεων και την προάσπιση του ανταγωνισμού για να λειτουργεί η αγορά δεόντως.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού, αρκετές οδηγίες και κανονισμοί έχουν υιοθετηθεί, που καθορίζουν το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και συμπληρώνονται με κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις, κώδικες δικτύου, κ.λπ., για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή.

Μία πρόσφατη μελέτη για την Ενεργειακή Ένωση της ΕΕ ανέδειξε τα εξής συμπεράσματα:

  • Η ολοκλήρωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου παρέχει σημαντικά μακρο-οικονομικά οφέλη, αλλά τα περιφερειακά σχέδια υλοποίησης καθυστερούν, κυρίως λόγω της ανεπαρκούς διακυβέρνησης.
    Οι αποκλίνουσες εθνικές ενεργειακές πολιτικές και κανόνες της αγοράς εμποδίζουν την ολοκλήρωση της αγοράς.
  • Η νομοθεσία της ΕΕ συχνά δεν εφαρμόζεται κατά έγκαιρο ή σωστό τρόπο και η μη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας δεν αντιμετωπίζεται γρήγορα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.
  • Οι τιμές χονδρικής της ηλεκτρικής ενέργειας κατέγραφαν ολοένα και μεγαλύτερη σύγκλιση, αλλά από το 2013 η τάση αυτή έχει επηρεαστεί αρνητικά από τις αλλαγές στο ενεργειακό μείγμα, και ειδικότερα από την ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε ορισμένα κράτη-μέλη.
  • Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν σήμερα οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει προσαρμοστεί για να ανταποκριθεί στους αυξανόμενους όγκους παραγωγής από διάφορες ανανεώσιμες πηγές.
  • Μερικές λιανικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έχουν γίνει πολύ ανταγωνιστικές και δυναμικές, αλλά στα περισσότερα κράτη-μέλη, οι καταναλωτές δεν μπορούν ακόμη να επωφεληθούν πλήρως από τον ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών και των τιμών αγοράς.
  • Τα επίπεδα διασύνδεσης έχουν αυξηθεί, τόσο για την ηλεκτρική ενέργεια όσο και για το φυσικό αέριο, αλλά οι διαθέσιμες ικανότητες εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς για να εξασφαλίσουν την πλήρη ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
  • Οι θεσμοί της ΕΕ που συγχρηματοδοτούν έργα ενεργειακής υποδομής συμβάλλουν αποτελεσματικά στην πραγματοποίηση επενδύσεων, αλλά το σχετικό πλαίσιο δεν είναι ακόμη πλήρως επικεντρωμένο και συνεκτικό.
  • Η διαθέσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ενέργεια καλύπτει μόνο το 5% των συνολικών χρηματοδοτικών αναγκών για τις υποδομές δικτύων μεταφοράς.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση