Η Γεωργία 4.0 είναι εδώ

Τι είναι η Γεωργία 4.0; Όπως η Βιομηχανική Επανάσταση, η οποία εισέρχεται στον τέταρτο κύκλο της, έτσι και η γεωργία αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες για μεγαλύτερες αποδόσεις και καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος.

Η έξυπνη ψηφιακή γεωργία αποτελεί την μετεξέλιξη της γεωργίας ακριβείας.

Η τελευταία μαζί με τη χρήση της δορυφορικής πλοήγησης, της τηλεπισκόπησης και άλλων εργαλείων για να καλλιεργείται κάθε τετραγωνικό μέτρο όσο πιο αποτελεσματικά και με βιώσιμο τρόπο, αποτελεί μια εξελισσόμενη πραγματικότητα για κάποιο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, έχει πλέον φτάσει σε ένα σημείο όπου δεν είναι μόνο δυνατό να συλλέγονται τεράστιες ποσότητες δεδομένων, αλλά και να χρησιμοποιούνται αρκετά φθηνά.

Οι μικροί μεταποιητές μπορούν να κάνουν χρήση των πληροφοριών αυτών για τον έλεγχο διαφορετικών κομματιών του αγροτικού εξοπλισμού τους ή για να παρακολουθούν μεμονωμένα ζώα.

Ένας αυξανόμενος αριθμός αγροτών έχει αρχίσει να υιοθετεί ψηφιακή τεχνολογία και καινοτομίες που βασίζονται σε δεδομένα. Χάρη στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, ευφυείς γεωργικές μηχανές μπορούν να συνδεθούν σε μια διαδικασία εργασίας και να αξιοποιήσουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα στοιχεία καιρού, την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες από ένα κεντρικό λογισμικό διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κα.

Τα πρώτα στοιχεία από την αυξανόμενη χρήση της ψηφιοποίησης στην γεωργία είναι υποσχόμενα. Αγροκτήματα στη Γερμανία με τη χρήση προηγμένης ψηφιακής τεχνολογίας έχουν αναφέρει υψηλότερες αποδόσεις ανά εκτάριο, ενώ χρησιμοποιούν λιγότερο ζιζανιοκτόνο και ντίζελ κατά 10% και 20% αντίστοιχα.

Ακόμα και αν η γεωργία 4.0 είναι ήδη μια πραγματικότητα σε ορισμένες περιοχές, σαφώς υπάρχει ακόμη πολύ αναξιοποίητο δυναμικό όσον αφορά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων, την εξόρυξη τους, τις πλήρως ολοκληρωμένες διαδικασίες παραγωγής και τη δημιουργία αυτού που οι ειδικοί έχουν ονομάσει έξυπνα ψηφιακά οικοσυστήματα στην γεωργία.

Ωστόσο, ενώ το δυναμικό ανάπτυξης είναι αναμφίβολα υψηλό, η ψηφιακή πρόοδος στη γεωργία υπήρξε αργή στην ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται μια ειδική κοινή προσπάθεια μεταξύ των δημόσιων φορέων, φορέων της βιομηχανίας και της αγροτικής κοινότητας. Οι φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι ψηφιακές υποδομές, η κάλυψη του δικτύου και τα ποσοστά μετάδοσης στις αγροτικές περιοχές είναι επαρκή.

Ακόμη, χρειάζεται μια μακρόπνοη Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) μετά το έτος 2020, που να περιλαμβάνει νέα και πιο εξειδικευμένα μέτρα και μηχανισμούς για την ενίσχυση της ικανότητας των αγροτών να επενδύσουν στις καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι αγρότες απαιτείται να πληρούν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και να έχουν ικανές διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια, την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των δεδομένων τους.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση