Ψάχνοντας την «ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων» στο πακέτο Γιουνκέρ

του Θοδωρή Καραουλάνη

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, από το βήμα του Αναπτυξιακού Συνεδρίου του ΤΕΕ-ΤΚΜ στη Θεσσαλονίκη, καυτηρίασε την επιλογή του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων να καταχωρήσει στη βάση δεδομένων των έργων του Πακέτου Γιουνκέρ, που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έργα που είναι όχι μόνο ανώριμα μελετητικά αλλά στερούνται ακόμη και αρχικού σχεδιασμού.

Λίγο αργότερα όμως το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «διέρρευσε» ότι έχει προγραμματίσει, μεταξύ άλλων έργων, την εκπόνηση του έργου για την «Αναβάθμιση Υφισταμένων Δημοσίων Κτηρίων», στο πλαίσιο του «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Πύλη Επενδυτικών Έργων» (πρόγραμμα Γιούνκερ). Στόχος του έργου, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι η συνολική αναβάθμιση/ανακαίνιση των δημοσίων κτηρίων και κυρίως αυτών τα οποία λόγω παλαιότητας και ανεπαρκούς συντήρησης, χρήζουν άμεσης βελτίωσης και αποκατάστασης των υποδομών τους. Ειδικότερα, η αναβάθμιση των κτηρίων αφορά:

- στη στατική επάρκεια (έλεγχος και ενίσχυση του Φ.Ο. με παρεμβάσεις αποκατάστασης, εφόσον κριθεί απαραίτητο.
- στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου (κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου των κτηρίων, με άμεση επίδραση στο μικροκλίμα).
- την ανακαίνιση των δομικών στοιχείων (αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων και αντικατάσταση των ολικά κατεστραμμένων συμπαγών και διαφανών δομικών στοιχείων.
- στην αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και φωτισμού των χώρων (μερική ή ολική αντικατάσταση των Η/Μ εγκαταστάσεων και συστημάτων με νέα υψηλής απόδοσης, καθώς και επαρκής συντήρησή τους, προκειμένου για την εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών εργασίας, όπως αερισμός, φωτισμός, θερμοκρασία κ.λ.π)
- στη βελτίωση των απαιτουμένων εσωτερικών συνθηκών υγιεινής και θερμικής άνεσης (Η διατήρηση των απαιτουμένων συνθηκών βελτιώνει και την απόδοση των χρηστών).
- στην αναβάθμιση του Η/Μ εξοπλισμού (αντικατάσταση του παλιού Η/Μ εξοπλισμού των κτηρίων με νέας τεχμολογίας και υψηλής ενεργεικής απόδοσης (ανάλογα με τη χρήση των κτηρίων, ο Η/Μ εξοπλισμός που χρησιμοποιείται μπορεί να είναι απλές συσκευές ή και υψηλής τεχνολογίας μηχανήματα).

Όπως αναφέρει το Υπουργείο, η αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων θα οδηγήσει:
α) στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και ασφαλείας των εργαζομένων και των χρηστών
β) στη μείωση του κόστους λειτουργίας τους, λόγω της ταυτόχρονης βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης (εξοικονόμηση ενέργειας κλπ) και μείωση των εργασίων συντήρησης (περιορισμός βλαβών κλπ)
γ) στην αύξηση της αξίας των κτηρίων και την εκ νέου αξιοποίηση των παλαιών

Ξεπερνούμε αρχικά το γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά που αναφέρει το Υπουργείο Υποδομών είναι αρμοδιότητα άλλου Υπουργείου, δηλαδή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ξεπερνούμε επίσης το γεγονός ότι κανένας ευρωπαϊκός πόρος δεν μπορεί να κατευθυνθεί σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας αν δεν εκπληρωθεί η θεματική αιρεσιμότητα του τρέχοντος ΕΣΠΑ σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ) και δεν συνταχθούν οι απαραίτητες προδιαγραφές και μελέτες. Ειδικά αυτό μάλλον θα εκπληρωθεί σχετικά σύντομα, όπως έχουν δεσμευτεί δημοσίως τόσο ο Υφυπουργός αρμόδιος για το ΕΣΠΑ Αλέξης Χαρίτσης όσο και ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας Μιχάλης Βεροιόπουλος αλλά και ο Υπουργός ΠΕΝ Πάνος Σκουρλέτης.

Μήπως όμως πραγματικά δεν είναι ώριμο ακόμη το έργο – άρα τζάμπα οι ανακοινώσεις του Υπουργείου;

Κάναμε λοιπόν τον κόπο να κοιτάξουμε τη συγκεκριμένη λίστα και να βρούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα έργα. Και τι βρήκαμε;

Το συγκεκριμένο έργο, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 13 Ιουνίου 2016 δεν υπάρχει στη λίστα!

Υπάρχει όμως ένα άλλο σχετικό έργο: τα «έξυπνα δημόσια κτήρια» που είναι καταχωρημένα στις ενότητες «ψηφιακές υπηρεσίες» και «ενεργειακή αποδοτικότητα».

Τι βρήκαμε εκεί;

Ότι στην ειδική ιστοσελίδα της Κομισιόν το ίδιο το Υπουργείο λέει στους επενδυτές ότι είναι μια αβέβαιη επένδυση! Και αυτό διότι, λέει το ίδιο το Υπουργείο, εκκρεμεί η υιοθέτηση νέας νομοθεσίας για τα δημόσια έργα αλλά και ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίες για της δημόσιες προμήθειες, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν καθυστερήσεις!

Και δεν είναι μόνο αυτό: Το Υπουργείο ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι το έργο δεν είναι ακόμη ώριμο μελετητικά!

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο «σχεδιάζει να αναθέσει μία μελέτη Κόστους - Οφέλους για το έργο, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για τις έξυπνες τεχνολογίες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μετά την εκπόνηση της ανάλυσης αυτής, θα προσδιοριστούν τα διάφορα πιθανά σενάρια για την υλοποίηση του έργου»! Απίθανο! Κοινώς περιμένετε να μελετήσουμε για να μας πείτε αν θέλετε να επενδύσετε!

Κατά τα άλλα πρόκειται για ένα σχεδιαζόμενο έργο συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ που θα περιλαμβάνει
Ανάπτυξη GIS, € 100εκ, Προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων σε όλα τα δημόσια κτήρια, € 100, Ανάπτυξη των έξυπνων υποδομών κτηρίου, € 500εκ, Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, ελέγχους και πιστοποιήσεις, € 500εκ. Η διάρκεια του έργου σχεδιάζεται να είναι 2 χρόνια. Σύμφωνα με το Υπουργείο η κατασκευή και λειτουργία του έργου θα πρέπει να αναληφθούν από Φορέα Ειδικού Σκοπού (SPV). Κατά τη φάση λειτουργίας, τα έσοδα από τα έργα θα προέρχονται από την εμπορική εκμετάλλευση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μα γιατί συγκρίνετε ανόμοια πράγματα, αφού είναι άλλα έργα, θα ρωτούσε ένας παρατηρητής.

Η απάντηση είναι απλή: πρώτον γιατί το Υπουργείο ανακοινώνει ένα έργο που δεν έχει καν ενημερώσει ακόμη την Κομισιόν.

Δεύτερον και πιο σημαντικό: γιατί αυτό που «έξυπνα» δεν λέει το Υπουργείο είναι ότι οι αισθητήρες και η έξυπνη μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την όποια έγκριση άλλων έργων «ενεργειακής» αναβάθμισης, μέσω ανακαίνισης, των δημοσίων κτηρίων. Τόσο με τους κοινοτικούς κανόνες όσο και με βάση την εθνική νομοθεσία!

Συμπέρασμα: από ανακοινώσεις πάμε καλά. Το ερώτημα είναι πότε θα δούμε αποτελέσματα…

(αν κάποιος αμφισβητεί τα δεδομένα, η λίστα βρίσκεται εδώ και μπορείτε να ψάξετε το έργο με αριθμό 108…)

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση