Βαρύτητα στις πράσινες δράσεις δίνει η Τράπεζα Πειραιώς

Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενός παγκόσμιου φαινομένου που ξεκίνησε τον προηγούμενο αιώνα και εντείνεται στις ημέρες μας, απαιτεί απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έγκαιρη και συντονισμένη δράση σε διεθνές επίπεδο. Παρότι η επίτευξη μιας συνολικής λύσης αποτελεί δύσκολο εγχείρημα, όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, η διεθνής κοινότητα έχει ευαισθητοποιηθεί και κινητοποιηθεί: η σύνοδος COP21 για την κλιματική αλλαγή, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο στο Παρίσι, είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Εκεί, η Ελλάδα συνυπέγραψε μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε τη συμφωνία για δράσεις, που σκοπό έχουν τη συγκράτηση της αύξησης της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σε λιγότερο από 2°C, σε σύγκριση με την προβιομηχανική εποχή.

Ο ενεργειακός τομέας μπορεί να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην υλοποίηση της δέσμευσης αυτής, αλλά και των πολιτικών και στρατηγικών που προωθούνται από την Ε.Ε. Στην κατεύθυνση αυτή απαιτείται η υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων, τόσο από τους ιδιώτες, όσο και από τις μεγάλες επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα, με μεγάλες υποδομές και ενεργειακά έργα. Βασικοί τομείς, με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, είναι τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης και η υλοποίηση επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

Προς αυτή την κατεύθυνση είναι και οι χρηματοδοτικές ροές της νέας προγραμματικής περιόδου, όπως αποτυπώνονται τόσο μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 όσο και του νέου αναπτυξιακού νόμου. Επιπροσθέτως, στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων συμβάλλει και η εθνική νομοθεσία, η οποία ενσωματώνει σταδιακά τις κοινοτικές οδηγίες. Καθώς οι περισσότερες τεχνολογίες ΑΠΕ υπολείπονται των στόχων για το 2020 στην Ελλάδα, οι επενδύσεις σ’ αυτόν τον τομέα επιτάσσουν την ενεργή δραστηριοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων.

Ταυτόχρονα, η άρση της αναστολής αδειοδότησεων νέων έργων καθώς και η θεσμοθέτηση του νέου προγράμματος net-metering, διαμορφώνουν καλύτερες προοπτικές.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Ν. 4122/2013, προβλέπεται ότι από 1.1.2021 όλα τα νέα κτήρια ή αυτά που ανακαινίζονται ριζικά, θα πρέπει να έχουν σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. Ειδικότερα δε για τα κτήρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η ίδια υποχρέωση θα ισχύει νωρίτερα, από 1.1.2019.

Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, πολύ περισσότερο σε συνδυασμό με άλλες τεχνολογίες όπως αντλίες θερμότητας και αποθήκευση ενέργειας, μπορεί να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των βασικών καταναλώσεων, όπως αποτυπώνεται σε εξειδικευμένες έρευνες. Πιο συγκεκριμένα, η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συμψηφισμό (net-metering) μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος, μειώνει το ενεργειακό κόστος, τόσο στον οικιακό, όσο και στον επαγγελματικό τομέα. Σε αυτό το προφανές και σημαντικό οικονομικό όφελος, προστίθενται και οι περιβαλλοντικές προεκτάσεις της συγκεκριμένης δράσης, αφού η παραγόμενη είναι πράσινη ενέργεια, κι έτσι αποφεύγεται η έκλυση αερίων του θερμοκηπίου, που διογκώνουν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρακολουθεί συστηματικά τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα της Πράσινης Οικονομίας και διαμορφώνει στοχευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις της αγοράς.

Με 10ετή εμπειρία στη χρηματοδότηση έργων πράσινης επιχειρηματικότητας, εστιάζει στις ανάγκες των πελατών της, και σήμερα, με το πρόγραμμα «Παράγω Ενέργεια», δίνει τις απαραίτητες χρηματοδοτικές λύσεις σε ιδιώτες και επιχειρηματίες προκειμένου να εξοικονομήσουν ενέργεια και χρήματα.

Ειδικότερα, για τους ιδιώτες διατίθενται τα Green Επισκευαστικά και καταναλωτικά προϊόντα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε εργασίες και αγορά εξοπλισμού, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κατοικίας τους, αλλά και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, στο πλαίσιο του net-metering. Για μεγαλύτερης κλίμακας επενδύσεις, όπως αγορά ή η ριζική ανακαίνιση κατοικίας, μπορεί να χορηγηθεί το Green Στεγαστικό, με ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμολόγηση και ευέλικτες διαδικασίες.

Αντίστοιχα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης των επαγγελματικών και εμπορικών χώρων, μπορούν να επωφεληθούν από το Πειραιώς Green Επιχειρείν - Ενεργειακή Αναβάθμιση Επιχείρησης. Με αυτό χρηματοδοτούνται κτηριακές εργασίες, αναβάθμιση μηχανολογικών συστημάτων και εξοπλισμού, αναβάθμιση υφιστάμενου συστήματος φωτισμού και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό ενέργειας. Μάλιστα, η Τράπεζα δεν περιορίζεται στο κομμάτι της χρηματοδότησης των έργων αλλά παρέχει και ειδικά ασφαλιστικά πακέτα σε ιδιώτες και επιχειρηματίες για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, προκειμένου για την κάλυψη των σχετιζόμενων κινδύνων.

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς πάνω από μια δεκαετία στηρίζει έμπρακτα τη μετάβαση σε μια βιώσιμη οικονομία χαμηλού άνθρακα. Μέχρι το τέλος του 2015, είχε χρηματοδοτήσει έργα πράσινης επιχειρηματικότητας με €1,65 δισ., σε τομείς όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων και νερού, η βιολογική γεωργία, ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, οι πράσινες μεταφορές και η χημεία. Οι «πράσινοι» πελάτες του Ομίλου ξεπέρασαν τους 20 χιλιάδες, ενώ τα έργα ΑΠΕ που έχουν χρηματοδοτηθεί από τον Όμιλο φτάνουν τα 975MW συνολικής ισχύος, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι και ο κοινωνικός αντίκτυπος των έργων αυτών είναι σημαντικός, αφού την περίοδο 2011-2015 υπολογίζεται ότι οι πράσινες χρηματοδοτήσεις του Ομίλου δημιούργησαν και διατήρησαν περίπου 7.000 μόνιμες θέσεις εργασίας, σε όλο το φάσμα της οικονομίας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση