Ρύποι, κυκλική οικονομία και COP21 στο συμβούλιο υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ

Στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο διεξήχθη χθες στο Λουξεμβούργο, συμμετείχε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης.

Κυριότερα ζητήματα που απασχόλησαν το Συμβούλιο ήταν:

- η συζήτηση προσανατολισμού για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/87 για την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων εκπομπών και επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών
- τα επόμενα βήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επικύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή καθώς και
- η ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη μείωση των εθνικών εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων

Επιπρόσθετα, υιοθετήθηκαν Συμπεράσματα Συμβουλίου για ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, καθώς και Συμπεράσματα Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την καταπολέμηση της παράνομης εμπορίας άγριας ζωής.

Κατά τη συζήτηση για την αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/87 «για την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων εκπομπών και επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών», η οποία ρυθμίζει το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών για τα αέρια του θερμοκηπίου, ο κ. Τσιρώνης επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας να συμβάλλει στον κοινό στόχο της Ε.Ε. για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030, σε σχέση με το 1990. Παράλληλα, ο Έλληνας Υπουργός τόνισε τη σημασία να προστατευτεί η ελληνική βιομηχανία από τον κίνδυνο «διαφυγής άνθρακα», εισάγοντας κατάλληλες ρυθμίσεις στο σχέδιο οδηγίας, ιδίως για τους τομείς εκείνους που είναι εκτεθειμένοι στο διεθνή ανταγωνισμό και χωρών που δεν διαθέτουν παρόμοια περιβαλλοντική νομοθεσία. Τόνισε επίσης την ανάγκη η Ελλάδα να συμπεριληφθεί στις πρόνοιες του σχεδίου οδηγίας για το «Ταμείο Εκσυγχρονισμού» και τη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα.

Στη συνέχεια, όσον αφορά την κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων, τόνισε τη σημασία της ταχείας κύρωσης, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διαβεβαίωσε για την αποφασιστικότητα της ελληνικής κυβέρνησης να κινηθεί με ταχείς ρυθμούς προς αυτή την κατεύθυνση.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Αν. Υπουργός συναντήθηκε με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος κ. Vella και τον Γεν. Διευθυντή Περιβάλλοντος της Ευρ. Επιτροπής κ. Calleja, με τους οποίους είχε διεξοδική συζήτηση αναφορικά με τις αιρεσιμότητες στον τομέα των υδάτων, όπως αυτές αποτυπώνονται στα εγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα. Ο Αν. Υπουργός ανέπτυξε τις ελληνικές θέσεις και ενημέρωσε για τα επόμενα βήματα προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη εκταμίευση των προβλεπόμενων κονδυλίων για την υλοποίηση των έργων που σχεδιάζονται στον τομέα των υδάτων (βιολογικοί καθαρισμοί, άρδευση, ύδρευση κλπ.). Επιπρόσθετα, ο κ. Τσιρώνης επεσήμανε ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών το δυνατόν συντομότερα με στόχο να έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2017, παρά την πολυετή καθυστέρηση των αρχικών σχεδίων που με ευθύνη των προηγούμενων κυβερνήσεων ολοκληρώθηκαν το 2015, ενώ θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί το 2009.

Τέλος, ο Γιάννης Τσιρώνης πραγματοποίησε διμερή συνάντηση με τον Επίτροπο Κλίματος κ. Cañete, ο οποίος τον ενημέρωσε σχετικά με την επερχόμενη πρόταση της Ευρ. Επιτροπής σχετικά με τον επιμερισμό στα Κράτη Μέλη του ευρωπαϊκού στόχου μείωσης κατά 30% έως το 2030, σε σχέση με το 2005, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για τους τομείς που δεν εντάσσονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων (Χρήσεις Γης - Αλλαγές Χρήσεων Γης – Δασοπονία). Η νέα πρόταση θεσπίζει δεσμευτικούς ετήσιους στόχους μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το κάθε Κράτος Μέλος, για την περίοδο 2021-2030. Συζητήθηκαν τα βασικά στοιχεία της νέας πρότασης που αναμένεται να υιοθετηθεί από την Ευρ. Επιτροπή στις 20/7/2016 και να τεθεί υπόψη των Κρατών Μελών προκειμένου να ξεκινήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση