ΠΚΜ: Πρόσκληση 33,3 εκατ. ευρώ για έργα βελτίωσης του πόσιμου νερού

Με προϋπολογισμό 33,3 εκατ. ευρώ «ανοίγει» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η δράση του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 – 2020) «Υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΚΜ, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την πρόσκληση για την υποβολή των προτάσεων ώστε να υλοποιηθούν στην Κεντρική Μακεδονία έργα, που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού, όπου αποδεδειγμένα εντοπίζονται υπερβάσεις στα όρια που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τις προδιαγραφές του νερού που διατίθεται για ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά και στην κάλυψη των υδρευτικών αναγκών, όπου εντοπίζεται έλλειψη επάρκειας (κυρίως μέσω εξοικονόμησης από περιορισμό των απωλειών, υπό το πρίσμα της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων) ή σε παράκτιες περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπου εμφανίζεται το πρόβλημα της υφαλμύρωσης των υπόγειων υδάτων.

Στη σχετική προκήρυξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπεται η ένταξη έργων για:

-Κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού με τον απαιτούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.
-Κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης - ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού από νέες ή υφιστάμενες υδροληψίες, στο κεντρικό φρεάτιο ή στην δεξαμενή υδροδότησης του οικισμού.
-Κατασκευή υποδομών αποθήκευσης και διανομής πόσιμου νερού ή αναβάθμιση υφιστάμενων (π.χ. αντλιοστασίων, δεξαμενών κλπ).
-Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος-τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (π.χ. κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης και αυτομάτου ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων κλπ), κατά προτεραιότητα σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό ή αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο.
-Ανόρυξη νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων υδρευτικών γεωτρήσεων.
-Κατασκευή εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού/υφάλμυρου νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων, κατά προτεραιότητα σε παράκτιες περιοχές με αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, η ΕΥΑΘ Παγίων, Σύνδεσμοι Ύδρευσης και λοιποί φορείς με αρμοδιότητα διαχείρισης πόσιμου ύδατος.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «μέσα από τη συγκεκριμένη πρόσκληση η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επιχειρεί να δώσει λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν διάφορες περιοχές, τόσο σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού, όσο και με την ποσότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον και ειδικά τους υδάτινους πόρους. Η λειψυδρία και η υφαλμύρωση είναι προβλήματα που διαχρονικά αντιμετωπίζει η περιοχή μας και τώρα δίνεται η ευκαιρία στους αρμόδιους τοπικούς φορείς να δώσουν ουσιαστικές λύσεις. Γι’ αυτό καλούμε όλους τους δυνητικούς δικαιούχους να αδράξουν την ευκαιρία και να υποβάλουν τις προτάσεις τους για έργα, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Κεντρική Μακεδονία. Εξάλλου, ο προϋπολογισμός των 33,3 εκ. ευρώ είναι σημαντικός και μπορεί να καλύψει πολύ μεγάλες ανάγκες ειδικά στις περιοχές που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα όπως είναι οι παράκτιες τουριστικές περιοχές και οι περιοχές με ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση