«Παράγω Ενέργεια»: Νέο πρόγραμμα της Πειραιώς για το net-metering

Από το 2015, μετά τη σχετική υπουργική απόφαση, επιτρέπεται η αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, (γνωστή με τον όρο net-metering), μέσω φωτοβολταϊκού συστήματος εγκατεστημένου στην κατοικία ή στην επιχείρηση. Η παραγωγή αυτή συμψηφίζεται σε ετήσια βάση με την κατανάλωση, μειώνοντας έτσι δραστικά το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που πληρώνει ο αυτοπαραγωγός ως καταναλωτής στη ΔΕΗ ή άλλο εναλλακτικό πάροχο, ενώ δίνει την δυνατότητα έμμεσης αποθήκευσης της περίσσιας πράσινης ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Παράλληλα, βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η ενέργεια που παράγεται προέρχεται από τον ήλιο και είναι καθαρή και ανεξάντλητη.

Για παράδειγμα σε μια συνηθισμένη κατοικία, αρκεί συνήθως ένα φωτοβολταϊκό σύστημα της τάξης των 3 κιλοβάτ (kWp) για να καλύψει το σύνολο των ετήσιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό απαιτεί χώρο περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων (για κεκλιμένες στέγες) ή 45 τετραγωνικών μέτρων για επίπεδες ταράτσες. Στις επιχειρήσεις και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, το ανώτατο όριο για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι τα 500 κιλοβάτ για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ηπειρωτική χώρα και διασυνδεδεμένα με αυτήν νησιά). Το ανώτατο όριο για την Κρήτη είναι τα 50 κιλοβάτ, ενώ για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιά τα 20 κιλοβάτ.

Επιλογή χαρακτηριστικών

Σημαντική παράμετρος στην αξιοποίηση του νέου εργαλείου είναι η ορθή επιλογή των χαρακτηριστικών του φωτοβολταϊκού συστήματος (ισχύς, θέση κ.α.), προκειμένου να παράγεται η απαιτούμενη ενέργεια για την κάθε περίπτωση και να επιτευχθεί το συντομότερο η ομαλή απόσβεση ή/και αποπληρωμή του εξοπλισμού. Αυτό επιτυγχάνεται με σωστή καθοδήγηση από εξειδικευμένους επαγγελματίες, τόσο στη συγκεκριμένη τεχνολογία, όσο και στην τεχνοοικονομική ανάλυση του έργου.

Η Τράπεζα Πειραιώς, με την πολυετή εμπειρία στην χρηματοδότηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και έργων σε όλο το φάσμα της πράσινης επιχειρηματικότητας, προσφέρει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές λύσεις για παρεμβάσεις/επισκευές στο κέλυφος του κτηρίου, εγκατάσταση εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, πράσινων οικοσυσκευών καθώς και πράσινων μέσων μεταφοράς.

Μέσω του προγράμματος «Παράγω Ενέργεια» της Τράπεζας Πειραιώς προσφέρονται εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα για ιδιώτες και επιχειρήσεις, με ιδιαίτερα ευνοϊκή τιμολόγηση και ευέλικτες διαδικασίες, για την εγκατάσταση εξοπλισμού φωτοβολταϊκών συστημάτων στο πλαίσιο του net-metering.

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιώτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα Green επισκευαστικά και καταναλωτικά δάνεια, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Επιπλέον, το Green Στεγαστικό συστήνεται για την αγορά ή ανέγερση κατοικίας, με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

Αντιστοίχως, μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που προτίθενται να προβούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων μέσω netmetering, αλλά και στην ενεργειακή αναβάθμιση των επαγγελματικών και εμπορικών τους χώρων, μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του Πειραιώς GreenΕπιχειρείν – Ενεργειακή αναβάθμιση Επιχείρησης & NetMetering.

Τέλος, για την ασφάλιση των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει σχεδιάσει ειδικά ασφαλιστικά πακέτα, καλύπτοντας τόσο την απώλεια εσόδων από την παραγόμενη ενέργεια, όσο και την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση για τους κινδύνους που πιθανά να προκύψουν από φωτιά και φυσικούς καταστροφικούς κινδύνους (πλημμύρα, θύελλα, καταιγίδα, σεισμό κ.α.).  Επίσης καλύπτονται κίνδυνοι μηχανικών βλαβών από την λειτουργία της εγκατάστασης (π.χ. ελαττωματικός σχεδιασμός, εσφαλμένος χειρισμός, απροσεξία, αμέλεια, βραχυκύκλωμα κ.α.), με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχονται στον επενδυτή πλήρεις ασφαλιστικές καλύψεις, με ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμολόγηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς μέχρι και το τέλος του 2015, είχε χρηματοδοτήσει έργα πράσινης επιχειρηματικότητας συνολικού ύψους 1,65 δισ. ευρώ, ενισχύοντας περισσότερους από 20 χιλιάδες πελάτες. Οι επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ ξεπέρασαν τα 975 MW, καλύπτοντας έτσι ένα μερίδιο αγοράς περίπου 20% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στον ελλαδικό χώρο και συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αποφυγή έκλυσης πάνω από 2,1 εκατ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα, ποσότητα που θα απαιτούσε 160 εκατ. δέντρα για την απορρόφησή της.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση