Παράδειγμα αειφόρου ανάπτυξης η Αλουμίνιον της Ελλάδος

Μπορούν παραλίες με Γαλάζια Σημαία να βρίσκονται δίπλα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις; Η απάντηση είναι πως γίνεται