Η κυβέρνηση προωθεί τα επιχειρηματικά και βιομηχανικά πάρκα

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η κυβέρνηση στην προώθηση των Οργανωμένων Υποδοχέων στην μεταποίηση και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες εν γένει, με παράλληλο στόχο τον ολοκληρωμένο χωρικό σχεδιασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό αποδεικνύεται από την κινητικότητα σε υψηλό, θεσμικό επίπεδο του τελευταίου διαστήματος. Εδικά χθες, ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή διατάξεων για την απλοποίηση της ίδρυσης και αδειοδότησης επιχειρηματικών και βιομηχανικών πάρκων και παράλληλα διοργανώθηκε μεγάλη κυβερνητική σύσκεψη με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών για το θέμα. Είναι σαφής ο προσανατολισμός της κυβέρνησης στην προώθηση της οργανωμένης μορφής ανάπτυξης των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των άλλων συνοδευτικών υπηρεσιών (όπως τα logistics) έναντι του εκτεταμένου φαινομένου των περασμένων δεκαετιών για το χτίσιμο εργοστασίων άναρχα και χωρίς σχεδιασμό κυρίως σε εκτός σχεδίου περιοχές. Παράλληλα φαίνεται ότι κάτι επιτέλους προχωρά ουσιαστικά στο θέμα της εξυγίανσης των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως τα Οινόφυτα.

Πιο αναλυτικά, χθες:

Οι αλλαγές που ψηφίζει η Βουλή για Επιχειρηματικά και Βιομηχανικά Πάρκα

Σημαντικές αλλαγές εισηγήθηκε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας Επιχειρηματικών και Βιομηχανικών Πάρκων. Οι αλλαγές περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της οδηγίας για τις οικονομικές καταστάσεις του οποίου η ψήφιση ολοκληρώνεται από την Βουλή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ως παράδειγμα η υφυπουργός αρμόδια για τη Βιομηχανία Θεοδώρα Τζάκρη, μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε ένα επιχειρηματικό πάρκο καλείται να ανταγωνιστεί πολλές φορές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αυθαίρετα σε ακατάλληλους χώρους, διαχέοντας το κόστος λειτουργίας τους στο  περιβάλλον στους πολίτες. Τα Επιχειρηματικά Πάρκα είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης της βιομηχανίας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της βιομηχανικής πολιτικής που ασκεί σήμερα το Υπουργείο, και προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω ο θεσμός των Επιχειρηματικών Πάρκων  προωθούνται τροποποιήσεις – βελτιώσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει την ίδρυση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων».

Ειδικότερα με τις διατάξεις που υιοθετούνται από τη Βουλή:

1) Αντικαταστάθηκαν ως δικαιολογητικό για την ίδρυση ενός Επιχειρηματικού Πάρκου οι τεχνικές προμελέτες των έργων υποδομής από προκαταρκτικές μελέτες. Σύμφωνα με την Υφυπουργό Θ. Τζάκρη αυτό θα διευκολύνει και θα επιταχύνει την αδειοδότηση των Επιχειρηματικών Πάρκων διότι, όπως εκτιμάται από το Υπουργείο, για το σκοπό της αδειοδότησης επαρκούν οι προκαταρκτικές μελέτες των έργων υποδομής οι οποίες σε σχέση με τις προμελέτες έχουν κατά πολύ μικρότερο κόστος για τον Φορέα Ίδρυσης.
2) Μειώθηκε από 2.000 σε 1.000 στρέμματα η συνολική έκταση του Επιχειρηματικού Πάρκου ως αναγκαία προϋπόθεση για την δυνατότητα ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου σε φάσεις. Η μείωση αυτή της έκτασης αναμένεται να ενθαρρύνει τους Φορείς ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων στην ανάληψη σχετικών πρωτοβουλιών τμηματικής ανάπτυξης νέων Πάρκων (και, με βάση την τροποποίηση, πιο ευέλικτο σε βάθος χρόνου επιμερισμό του κόστους του έργου), αυτή τη δύσκολη οικονομικά περίοδο.
3) Απλοποιήθηκε η περιβαλλοντική αδειοδότηση των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται και σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες των Οργανωμένων Υποδοχέων Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, πέραν των Επιχειρηματικών Πάρκων του νόμου 3982/2011 όπου ήδη εφαρμόζεται η απλοποίηση, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Οργανωμένων Υποδοχέων. Η απλοποίηση αυτή συνίσταται στην κατάργηση της υποβολής, για τις επιχειρήσεις εντός Οργανωμένων Υποδοχέων, σειράς γνωμοδοτήσεων που απαιτείται για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.
4) Δόθηκε η δυνατότητα, για αντικειμενικούς πολεοδομικούς λόγους, της μείωσης του ποσοστού των κοινοχρήστων-κοινωφελών ως και της εισφοράς σε γη για την ίδρυση ενός Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης, μέχρι και στο ποσοστό 15% (μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος). Αναμένεται ότι αυτό θα διευκολύνει την, μέχρι τώρα σχεδόν αδύνατη, εξυγίανση των πιο πυκνοδομημένων τμημάτων των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων.
5) Επεκτάθηκε και σε όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες των Οργανωμένων Υποδοχέων Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, πέραν των Επιχειρηματικών Πάρκων του νόμου 3982/2011, η υποχρέωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού να παρέχουν στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις το σύνολο σχετικών των υπηρεσιών καθαριότητας, φωτισμού κοινοχρήστων και συλλογής απορριμάτων αλλά και η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού με βάση τις οποίες μέρος ή το σύνολο των ως άνω υπηρεσιών να ανατίθεται στο Φορέα Διαχείρισης του Οργανωμένου Υποδοχέα με μεταβίβαση ανάλογου μέρους των δημοτικών τελών. Η ρύθμιση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην εξάλειψη των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών Οργανωμένων Υποδοχέων.

Ευρεία σύσκεψη για την αδειοδότηση επιχειρηματικών πάρκων

Το πλαίσιο λειτουργίας και αδειοδότησης των επιχειρηματικών πάρκων και των επιχειρήσεων που εγκαθίστανται σε αυτά συζητήθηκε σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, στην σύσκεψη μετείχαν ο υπουργός Οικονομίας - Ανάπτυξης - Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης, η υφυπουργός αρμόδια για τη βιομηχανία Θεοδώρα Τζάκρη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης, οι γενικοί γραμματείς των δύο υπουργείων, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας και στελέχη του φορέα. Στην σύσκεψη παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα σχετικής μελέτης του ΣΕΒ για την εφαρμογή του νόμου 3982/2011από την οποία προκύπτει ότι:

- Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός οργανωμένων επιχειρηματικών υποδομών εξασφαλίζουν χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης έως και 34%, εξοικονόμηση στο κόστος οδοφωτισμού και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων, έως 42%, σημαντικότατη μείωση στο φόρο ακίνητης περιουσίας, σημαντική μείωση του διοικητικού κόστους, καθώς απαλλάσσονται από την υποχρέωση άδειας εγκατάστασης και ανανέωσης αυτής, ενώ ενθαρρύνονται να εξάγουν και να καινοτομούν.
- Εντούτοις, στην παρούσα οικονομική συγκυρία, τα πραγματικά οφέλη δεν καθίστανται ορατά, δεδομένου ότι μόλις το 13% των μεταποιητικών επιχειρήσεων λειτουργεί σήμερα μέσα σε οργανωμένες επιχειρηματικές υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στην Αττική, η οποία αντιπροσωπεύει το 40 - 45% του συνόλου της μεταποιητικής παραγωγής της χώρας, λειτουργούν μόλις 3 ολοκληρωμένες περιοχές οργανωμένων υποδοχέων με συνολική έκταση 1.780 στρεμμάτων (δηλαδή μόλις το 2,86% της συνολικής έκτασης οργανωμένων υποδοχέων στη χώρα).
- Επίσης η μελέτη κατέδειξε σημαντικές καθυστερήσεις στην αδειοδότηση νέων πάρκων, και προβλήματα χρηματοδότησης για την εξυγίανση περιοχών άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, με σοβαρότατα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Η μελέτη του ΣΕΒ καταλήγει σε 58 προτάσεις που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εξυγίανση των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων σε Οινόφυτα και Ασπρόπυργο, την δυνατότητα ανακήρυξης μεμονωμένων μεγάλων βιομηχανικών συγκροτημάτων και επιχειρηματικών συγκεντρώσεων (όπως π.χ. 3PLs) ως «σημειακών» επιχειρηματικών πάρκων, την μείωση του χρόνου αδειοδότησης και την αύξηση των διαθέσιμων πόρων για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων εντός αυτών, ως ώριμες δράσεις άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να απελευθερωθεί η αναπτυξιακή δυναμική των επιχειρηματικών πάρκων και να καταστούν άμεσα και ορατά τα οφέλη στην οικονομία. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, επισήμανε ότι «η χώρα έχει σχεδόν απολέσει την ευκαιρία ανάπτυξης δυναμικών βιομηχανικών περιοχών, μιας επιλογής που αποτελεί μονόδρομο για τη βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη, πανευρωπαϊκά και διεθνώς. Όπως κινδυνεύει, ίσως να χάσει και την ευκαιρία μιας νέας εκβιομηχάνισης, σήμερα, εάν δε λάβει δραστικά μέτρα άμεσα. Ένας νόμος, από μόνος του, δεν μπορεί να φέρει την ανάπτυξη, γι’ αυτό και προτείναμε στους συναρμόδιους υπουργούς ένα συνολικό πλέγμα παρεμβάσεων που θα φέρουν τις επιχειρήσεις μέσα στα πάρκα, εκεί όπου μπορούν να συνεργαστούν και να καινοτομήσουν, με σεβασμό στο περιβάλλον».

Τα αποτελέσματα της μελέτης όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση από τα συναρμόδια υπουργεία, θα αξιοποιηθούν από το υπουργείο Οικονομίας, για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας εφαρμογής του νόμου, προκειμένου, εφόσον κριθεί σκόπιμο, να εισαχθούν βελτιώσεις για την περαιτέρω απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρηματικών πάρκων και των επιχειρήσεων εντός αυτών, την διεύρυνση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων που μπορούν να εγκατασταθούν, την περιβαλλοντική και οργανωτική εξυγίανση άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων, τη διερεύνηση νέων χρηματοδοτικών επιλογών για την ανάπτυξη νέων πάρκων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση