Τα συμπεράσματα και οι αποφάσεις της 10ης Συνόδου των ΦΟΔΣΑ

Βασικές προϋποθέσεις για τη μετάβαση στον νέο σχεδιασμό για τα απορρίμματα, έθεσε ως όρους, από τα Γιάννενα, η 10η Σύνοδος των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α) της χώρας.

Ένα από τα συμπεράσματα της Συνόδου ήταν η συνεργασία και ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων (Περιβάλλοντος, Εσωτερικών & Οικονομίας).

Το θέμα της Συνόδου ήταν «Παρόν & Μέλλον στη διαχείριση των απορριμμάτων», με κεντρικά ζητήματα, το σχέδιο νόμου για τους Φο.Δ.Σ.Α, τον νέο ΕΣΔΑ, τα υπό έγκριση ΠΕ.Σ.Δ.Α και τις χρηματοδοτήσεις των έργων.

Επιπλέον, στα συμπεράσματα που εξήχθησαν από τις εργασίες της Συνόδου ήταν ότι:

1.   Επιβάλλεται, άμεσα, η εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης μεταβατικής περιόδου ανά Περιφέρεια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη δημιουργία υποδομών για τη διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας.

2.   Η διασφάλιση πόρων προς τους Δήμους και τους Φο.Δ.Σ.Α θεωρείται βασική προϋπόθεση, προκειμένου να υπάρξει επιτυχής εφαρμογή του νέου σχεδίου. Το ίδιο ισχύει και για την αποδέσμευση του περιορισμού της πρόσληψης προσωπικού σε όλο το φάσμα διαχείρισης των απορριμμάτων και υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (αποκομιδή, λειτουργίες έργων κ.α).

Τέλος, συναποφασίστηκαν τα εξής:

Να προχωρήσει η υλοποίηση των ήδη δρομολογημένων και ώριμων έργων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων.

Να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο των Φο.Δ.Σ.Α, το οποίο παραμένει σε εκκρεμότητα από το 2010, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού και ειδικότερα την πρόταση της ΚΕΔΕ και τις αποφάσεις των Δήμων.

Οι καλές πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να στηριχθούν.

Η 10η Σύνοδος των Φο.Δ.Σ.Α συνδιοργανώθηκε από το Δίκτυο των Φο.Δ.Σ.Α, τον Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ιωαννίνων, την συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου και του Ε.Ο.ΑΝ, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στη Σύνοδο παραβρέθηκαν, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, κ. Γεώργιος Πατούλης, Αντιπεριφερειάρχες, Δήμαρχοι & Δημοτικοί Σύμβουλοι, πρόεδροι και στελέχη των Φο.Δ.Σ.Α από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι του Υπουργείου Περιβάλλοντος και των συστημάτων διαχείρισης, καθώς και εκπρόσωποι των εταιριών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση