Τσιρώνης: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της κυκλικής οικονομίας

«Οι επενδύσεις στην κυκλική οικονομία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να αποτελέσουν μοχλό αλλαγής του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου, ανατρέποντας τις τάσεις αποεπένδυσης που επικρατούν και δίνοντας ώθηση σε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων της βιομηχανίας» επεσήμανε στην ομιλία του ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιάννης Τσιρώνης, από το  βήμα  του Συνεδρίου «Κυκλική Οικονομία - Βιώσιμη Ανάπτυξη - Περιβάλλον - Απασχόληση την περίοδο της οικονομικής κρίσης» που διοργάνωσε το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ), σε συνεργασία με ελληνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, στην Αρχαία Ολυμπία.

Ο κ. Τσιρώνης σημείωσε ότι «η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας μπορεί να επιτευχθεί με την εξοικονόμηση σημαντικών οικονομικών πόρων, με την ενίσχυση της καινοτομίας και με την υιοθέτηση των Αρχών της Κυκλικής Οικονομίας, αξιοποιώντας τα απόβλητα σαν σημαντικούς πόρους, με στόχο την υψηλή παραγωγικότητα, μέσω της εφαρμογής Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών αλλά και μέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας και της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής».

Η χώρα μας έχει καθυστερήσει πολύ να συμμορφωθεί με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία στους τομείς διαχείρισης και αξιοποίησης επεξεργασμένων αποβλήτων καθώς και παραγωγής δευτερογενών καυσίμων και εναλλακτικών πρώτων υλών, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ενδεικτικά, ανέφερε ο Γ. Τσιρώνης, στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης η χρήση δευτερογενών καυσίμων, για παράδειγμα στην τσιμεντοβιομηχανία, ανέρχεται σε περίπου 6 εκατ. τόνους κατ' έτος. Το 2013 η χρήση δευτερογενών καυσίμων από τις τσιμεντοβιομηχανίες των χωρών της ΕΕ έφθασε κατά μέσο όρο το 38,7%, ενώ σε κάποιες χώρες, όπως η Ολλανδία, ξεπέρασε και το 80%. Εντούτοις η  Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης με χρήση μικρότερη του 4% της συνολικής κατανάλωσης θερμικής ενέργειας, παρ’ ό,τι στη χώρα μας, έχουν γίνει περιβαλλοντικά έργα που αφορούν στη βελτιστοποίηση των διαθεσίμων τεχνικών με παράλληλη επίτευξη μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου κλπ, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Ο Γ. Τσιρώνης αναφέρθηκε επίσης στο παράδειγμα της φερτάρδευσης (υδρολίπανση ελαιώνων και δενδρωδών καλλιεργειών) αλλά και της κομποστοποίησης, τα οποία αποτελούν παραδείγματα κυκλικής οικονομίας που πρέπει να ενθαρρυνθούν και να ενισχυθούν. Το ίδιο ισχύει για την παραγωγή βιοκαυσίμων από απόβλητα. Ήδη, ανέφερε, έχουμε ετοιμάσει τροποποίηση της νομοθεσίας αδειοδότησης των ελαιουργείων, ώστε να αξιοποιούν τον κατσίγαρο για υδρολίπανση, με τρόπο φθηνό και περιβαλλοντικά ορθό, ενώ σύντομα θα υπογραφεί η σχετική ΚΥΑ.

Παράλληλα το Υπουργείο επεξεργάζεται το θεσμικό πλαίσιο της ανακύκλωσης και την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, με στόχο την βελτιστοποίηση της λειτουργίας, τη διαφάνεια και τον έλεγχο των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, όπως άλλωστε σχεδιάζεται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τομέας προτεραιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να αποτελέσουν επίσης τα οικονομικά κίνητρα για χρήση δευτερογενών πρώτων υλών στην αγορά και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, η ενίσχυση μικρών επιχειρήσεων επισκευής και συντήρησης και η αξιοποίηση της κοινωνικής οικονομίας και των συλλογικών πρωτοβουλιών πολιτών

O κ. Τσιρώνης τόνισε ότι «οι επενδύσεις στην κυκλική οικονομία, την ενεργειακή αποδοτικότητα και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορούν να αποτελέσουν μοχλό αλλαγής του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου, ανατρέποντας τις τάσεις αποεπένδυσης που επικρατούν και δίνοντας ώθηση σε νέες επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα των προϊόντων της βιομηχανίας».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση