Πώς θα κινηθεί η ελληνική ενεργειακή παραγωγή έως το 2050 (πίνακας)

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το νέο Reference scenario για την ενέργεια στην ΕΕ, το οποίο εκπονήθηκε από το εργαστήριο E3MLab του ΕΜΠ με χρήση του μοντέλου PRIMES.

Πρόκειται για τις προβλέψεις στο πλαίσιο του Σεναρίου αναφοράς για την ενέργεια και τις μεταφορές για κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ ξεχωριστά.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, ενδιαφέρον παρουσιάζει η προβλεπόμενη εξέλιξη όσον αφορά στην πρωτογενή παραγωγή διαφόρων καυσίμων.

Ειδικότερα, ενώ το 2000 η εγχώρια παραγωγή λιγνίτη ανερχόταν σε 9.038 ktoe, από το 2005 και μετά ακολουθεί μια συνεχώς μειούμενη πορεία πέφτοντας σταδιακά στα 8.944 ktoe. Το 2050 προβλέπεται να ανέλθει σε μόλις 39 ktoe.

Αναφορικά με το φυσικό αέριο, ενώ εκτιμάται ότι η εγχώρια παραγωγή το 2020 θα αγγίξει στα 3.778 ktoe, ωστόσο μετά θα αρχίσει σταδιακά να μειώνεται φτάνοντας τα 3.591 ktoe το 2050.

Για το πετρέλαιο σημειώνεται ότι ενώ η εγχώρια παραγωγή το 2000 ανερχόταν στα 16.085 ktoe και το 2015 στα 18.119 ktoe, από το 2020 και μετά πέφτει σταδιακά για να φτάσει τα 8.684 ktoe το 2050.

Στην περίπτωση των ΑΠΕ, η πορεία προβλέπεται να είναι ανοδική, με το συνολικό δυναμικό να φτάνει τα 6.214 ktoe το 2050, έναντι 1.466 ktoe το 2000, 2.163 ktoe το 2010, 3.212 ktoe το 2020 και 4.714 ktoe το 2030.

Τέλος, στο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας, η εγχώρια παραγωγή το 2005 ήταν στα 325 ktoe, το 2020 θα φτάσει τα 401 ktoe και το 2030 τα 221 ktoe, για να ξαναπέσει στα 324 ktoe το 2050.

κομ1

Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις αυτές χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως αφετηρία για κλαδικές μελέτες πολιτικές σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση