Τα οφέλη για την Ελλάδα από τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς

του Νίκου Αβουκάτου

Τα βιοκαύσιμα 2ης γενιάς αποτελούν την προτεραιότητα της ΕΕ για την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς των βιοκαυσίμων. Η χώρα μας θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες σε βιοντίζελ περίπου στο 9,5%,  σύμφωνα με την έρευνα της Δρ. Στέλλας Μπεζεργιάννη, Χημικού Μηχανικού, ερευνήτριας στο ΕΚΕΤΑ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η διαθεσιμότητα τηγανελαίων υπολογίζεται  σε 200.000-300.000 τόνους ετησίως στην Ελλάδα συμπεριλαμβανομένου των τηγανελαίων από σημεία μαζικής εστίασης (εστιατόρια, ταχυφαγεία, ξενοδοχειακές μονάδες) και των οικιακών τηγανελαίων.

Σήμερα τα χρησιμοποιημένα τηγανέλαια και μαγειρικά λίπη συλλέγονται από τα σημεία μαζικής εστίασης ενώ η νέα υγειονομική διάταξη Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 επιβάλει και την υποχρέωση εγκατάστασης λιποσυλλεκτών στα καταστήματα μαζικής εστίασης και η διάθεση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών λιπών (τόσο των τηγανελαίων όσο και των έμμεσων παραγόμενων λιπών από την πλύση των ακάθαρτων σκευών) σε ειδικές εταιρείες συλλογής και επεξεργασίας.

Τα τηγανέλαια που συλλέγονται σήμερα από αυτές τις εταιρείες, κατευθύνονται κυρίως στις μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, οι οποίες μπορούν να ενσωματώσουν τα τηγανέλαια ως εναλλακτικές τροφοδοσίες μαζί με τα ακατέργαστα φυτικά έλαια (ελαιοκράμβη, φοινικέλαιο, ηλιέλαιο κτλ), σε ποσοστά ανάλογα με την εγκατεστημένη τους τεχνολογία μετεστεροποίησης.

Η Κοινοτική οδηγία που επιβάλει τη αντικατάσταση του 10% των καυσίμων μεταφορών από βιοκαύσιμα ως το 2020 είναι δύσκολο να εκπληρωθεί, κυρίως λόγω των τεχνικών προβλημάτων που το βιοντίζελ 1ης γενιάς παρουσιάζει στις χώρες του νότου (μικροβιακή μόλυνση), που δεν επιτρέπει την αύξηση των αναλογιών πάνω του 7%.

«Είναι πραγματικά μονόδρομος καθώς επιτρέπουν την αξιοποίηση υπολειμμάτων (αστικών, αγροτικών, δασικών, κτηνοτροφικών) αλλά και προσφέρουν εναλλακτικά καύσιμα υψηλών προδιαγραφών που μπορούν να αντικαταστήσουν τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα σε υψηλά ποσοστά ή και πλήρως, επιτρέποντας την πιο εκτεταμένη διείσδυση των βιοκαυσίμων στις μεταφορές», επισήμανε ηκ. Μπεζεργιάννη.

Από τις υπολειμματικές πρώτες ύλες, σήμερα αξιοποιούνται συστηματικά μόνο τα τηγανέλαια και ζωϊκά λίπη, αλλά όχι πλήρως. Υπάρχουν κι άλλες διαθέσιμες ποσότητες που δεν συλλέγονται συστηματικά (π.χ. οικιακά τηγανέλαια, αστικά απόβλητα, αγρο-κτηνοτροφικά απόβλητα κτλ).

Για το περιβάλλον υπάρχουν θετικά οφέλη:

•      Μείωση υπολειμμάτων, αποσυμφόρηση σημείων ταφής κτλ

•      Διαφύλαξη υδροφόρου ορίζοντα καθώς τα υπολείμματα συλλέγονται και δεν διοχετεύονται άμεσα/έμμεσα στον υδροφόρο ορίζοντα (όπως συμβαίνει με τα τηγανέλαια αν δεν ανακυκλωθούν και απορριφθούν στην αποχεύτευση)

•      Μείωση της εξάρτησης από πρώτες ύλες που επιβαρύνουν το περιβάλλον (π.χ. αργό πετρέλαιο και  πετρελαιοκυλίδες, φυσικό αέριο και διαρροές μεθανίου κτλ)

•      Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από μερική αντικατάσταση των συμβατικών καυσίμων από βιοκαύσιμα

•      Εξοικονόμηση ύδατος καθώς το νερό δεν ξοδεύεται για την άρδευση ενεργειακών καλλιεργειών

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση