Τι αλλάζει στα βοσκοτόπια με απόφαση Αποστόλου

Αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις κατοχής ή ενοικίασης, αλλά και της επιλεξιμότητας των βοσκότοπων των δικαιούχων γεωργοπεριβαλλοντικών προγραμμάτων «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (ΠΑΑ 2007 – 2013), φέρνει απόφαση που υπογράφει ο υπουργός ΑΑΤ, Β. Αποστόλου.

Στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στον διαδικτυακό τόπο Διαύγεια τονίζεται ότι:

Κοινόχρηστες δημοτικές ή κοινοτικές εκτάσεις: Πρέπει να καθορίζεται μεταξύ των άλλων: η συνολική επιφάνεια της κοινόχρηστης δημοτικής ή κοινοτικής έκτασης, η έκταση που παραχωρείται σε κάθε παραγωγό χωριστά και το χαρτογραφικό υπόβαθρο των εκτάσεων αυτών. Η συγκεκριμένη έκταση που παραχωρείται στους δικαιούχους πρέπει να παραμένει σταθερή στη διάρκεια της πενταετίας τόσο σε έκταση, όσο και σε θέση.

Όταν η παραχώρηση δεν καλύπτει την περίοδο δέσμευσης του δικαιούχου, πρέπει τα παραχωρητήρια να ανανεώνονται κάθε έτος με ευθύνη του δικαιούχου, ώστε να καλύπτεται το χρονικό διάστημα της σύμβασης.

Ειδικά για τους κοινοτικούς αλλά και τους ιδιωτικούς βοσκοτόπους, επιτρέπεται η αντικατάσταση ως προς τη θέση, αλλά η συνολική έκταση πρέπει να παραμένει σταθερή με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται αναλυτικά στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 14 της αριθ. 079833/25.10.2011 (ΦΕΚ Β ́ 2366) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε από τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 της αριθ. 1809/103098/13.08.2014 (ΦΕΚ Β ́ 2217) ΚΥΑ.

Πυκνότητα βόσκησης: Θεωρείται ο αριθμός των Μονάδων Μεγάλου Ζώου (ΜΜΖ) ανά εκτάριο βοσκοτόπου.Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 3 της αριθ. 262385/21.04.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β ́ 509) η ελάχιστη και η μέγιστη πυκνότητα βόσκησης των βοσκοτόπων ορίζεται σε 0,2 ΜΜΖ ανά εκτάριο (Ηα) και 3 ΜΜΖ ανά εκτάριο (Ηα) αντίστοιχα για όλες τις κατηγορίες ζώων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν αυστηρότερες ρυθμίσεις ανά περιοχή. Από το έτος εφαρμογής 2015 εφαρμόζεται η αριθ. 1791/74062/02.07.2015 (ΦΕΚ1468 Β ́) ΚΥΑ της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως κάθε φορά ισχύει. Σε κάθε σημείο της ΚΥΑ που γίνεται αναφορά στην πυκνότητα βόσκησης ισχύει η πολλαπλή συμμόρφωση που ισχύει το έτος εφαρμογής.

Δείτε την απόφαση του ΥΠΑΑΤ, πατώντας ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση