Χατζόπουλος ΑΕ: Όταν ο σεβασμός στο περιβάλλον γίνεται κομμάτι της εταιρικής κουλτούρας

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Άμεσα συνυφασμένος με την εταιρική κουλτούρα και την παραγωγική διαδικασία είναι ο σεβασμός στο περιβάλλον για τη βιομηχανία συσκευασίας Χατζόπουλος ΑΕ.

Η φιλοσοφία της αυτή γίνεται πράξη καθημερινά, πιστοποιείται με βάση το ISO14001:2004 και περιλαμβάνει εντατική ανακύκλωση των υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική διαδικασία.

Ειδικότερα, οι «πράσινες» δράσεις της εταιρείας, η οποία έχει βραβευτεί για αυτές τις επιδόσεις της και από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), περιλαμβάνουν σε ετήσια βάση την ανακύκλωση πολλών δεκάδων τόνων ξύλου, χαρτιού και πλαστικών.

Ακόμη, συμμετέχει στο Carbon Disclosure Project Supply Chain, που αφορά στην προσπάθειά της να μειώσει τις εκπομπές ρύπων και να μετρήσει το ενεργειακό της αποτύπωμα.

Η επιχείρηση επιπλέον εφαρμόζει ολοκληρωμένα συστήματα ανάκτησης διαλυτών, και έτσι επιτυγχάνει την επαναχρησιμοποίηση του 95% των διαλυτών των καθημερινών της δραστηριοτήτων.

Οι δράσεις της Χατζόπουλος Α.Ε. τόσο για το περιβάλλον, όσο και για την κοινωνική προσφορά είναι δημόσια καταγεγραμμένες σε δύο διεθνείς οργανισμούς, στον SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) και στην United Nations Global Compact, τη μεγαλύτερη παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής ευθύνης.

Η αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην εταιρεία γίνεται σε ετήσια βάση και βασίζεται στην περιβαλλοντική νομοθεσία, τους περιβαλλοντικούς όρους, που πρέπει να τηρούνται και στην φιλοσοφία της διαρκούς βελτίωσης που διέπει τις δραστηριότητες της, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004.

Ορισμένες σημαντικές ενέργειες που εφαρμόζονται είναι οι εξής:

  • Πρώτες ύλες και δράσεις σε σχέση με τους προμηθευτές
    Ετήσια αξιολόγηση του συνόλου των προμηθευτών που συμπεριλαμβάνει την εφαρμοζόμενη πολιτική τους σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επιδιώκεται η υπογραφή Συμφωνητικού Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Assurance Agreement) με τους κύριους προμηθευτές Α΄ και Β΄ υλών, όπου ζητείται η πλήρης συμμόρφωση τους με την περιβαλλοντική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου και του κανονισμού 1907/2006 (REACH). Η ευθύνη της Χατζόπουλος Α.Ε. έγκειται στην διασφάλιση ότι οι ουσίες υψηλού κινδύνου SVHC (Substances of Very High Concern) π.χ. καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες κ.λπ. δεν υπάρχουν στις Α΄ & Β΄ ύλες, βάση των πιστοποιητικών, που λαμβάνονται από τους προμηθευτές.
  • Προιόντα & Ενέργειες με τους πελάτες.
    Για την ελαχιστοποίηση του βάρους και του πάχους των τελικών προϊόντων, που αποτελούν νέες εφαρμογές, ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών, πραγματοποιείται έρευνα για τον σχεδιασμό κάθε παραγόμενου δείγματος που στέλνεται στον πελάτη, πριν την κανονική παραγωγική διαδικασία, προκειμένου να μειωθεί η άστοχη κατανάλωση των Α΄ και Β΄ υλών και φυσικών πόρων. Στόχος η μείωση βάρους και πάχους που μεταφράζεται σε μείωση κόστους.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση