Το νέο σχέδιο για τη διαχείριση των σκουπιδιών στην Κεντρική Μακεδονία

Τρεις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων για όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκ των οποίων οι δύο στη Θεσσαλονίκη και πέντε μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων, μετατροπή του ΧΥΤΑ Μαυροράχης σε ΧΥΤΥ και πιθανώς επέκτασή του, οχτώ σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων, τα τέσσερα υφιστάμενα ΚΔΑΥ και ένα επιπλέον στην Ευκαρπία, τουλάχιστον 30 «πράσινα σημεία» σε όλους τους δήμους, πάνω από 45.000 κάδοι ανακύκλωσης και οικιακών απορριμμάτων και πάνω από 52.000 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης, συνιστούν το νέο σχέδιο για τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων στο νομό Θεσσαλονίκης.

Όπως μεταδίδει η Voria.gr, ο επικαιροποιημένος Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάστηκε σήμερα στην πρώτη συνεδρίαση για την αναθεώρησή του στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας και προβλέπει το βασικό σενάριο για τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων και ένα εναλλακτικό.

Πρόκειται για ένα τεράστιο σχέδιο, όπου προβλέπονται αναλυτικά οι υποδομές και δράσεις ανά νομό με χρονικό ορίζοντα το 2020 για τη διαχείριση των σκουπιδιών. Η περιφερειακή επιτροπή έδωσε τη θετική γνωμοδότησή της, με ένα σύνολο όμως παρατηρήσεων, τις οποίες έκαναν οι δήμαρχοι και εκπρόσωποι των 38 δήμων της Κεντρικής Μακεδονίας, που έδωσαν το παρόν.

Βασικός πυλώνας είναι οι τρεις μονάδες επεξεργασίας για όλη την Κεντρική Μακεδονία, η μία εκ των οποίων έχει χωροθετηθεί στις Σέρρες, ενώ οι άλλες δύο, μία Ανατολικού Τομέα και μία Δυτικού, σε Άγιο Αντώνιο Θέρμης και σε Σίνδο αντίστοιχα. Οι δυο τελευταίες ΜΕΑ πάντως συγκέντρωσαν τις αντιδράσεις των οικείων δημάρχων.

Στις μονάδες επεξεργασίας προβλέπεται να καταλήγουν τα σύμμεικτα και τα προϊόντα από την ανακύκλωση και στις μονάδες επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων θα καταλήγουν κυρίως τα απορρίμματα από την κομποστοποίηση.

«Πόλεμος» για τις ΜΕΑ

Ο δήμαρχος Θέρμης, Θεόδωρος Παπαδόπουλος, είπε ότι εφόσον προβλέπεται και ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στον Άγιο Αντώνιο, αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ο ΧΥΤΥ στον Αγ. Αντώνιο, που προβλεπόταν στον προηγούμενο περιφερειακό σχεδιασμό, στον επικαιροποιημένο αναφέρεται μόνον ως πιθανότητα. «Χρειάζεται ισορροπία και διασπορά των νέων μονάδων. Είναι ευχάριστο ότι ο ΧΥΤΥ Αγίου Αντωνίου όπως προβλεπόταν στο προηγούμενο σχέδιο δε θα γίνει. Δεχτήκαμε να γίνουν δυο μονάδες επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων στους δήμους Θέρμης και Θερμαϊκού. Για τη ΜΕΑ όμως του Αγίου Αντωνίου; Θα γίνει και ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στον Άγιο Αντώνιο; Αυτό ξεχάστε το. Αν δεν το απαλείψετε θα μας βρείτε απέναντι».

Οι μελετητές δέχτηκαν μάλιστα άμεσα να απαλείψουν την πιθανότητα δημιουργίας ΧΥΤΥ στον Αγ. Αντώνιο.

Για τη ΜΕΑ δυτικού τομέα υπήρξε σφοδρή αντίδραση από τον δήμαρχο Δέλτα, Ευθύμιο Φωτόπουλο, ο οποίος είπε ότι για την προβλεπόμενη μονάδα βιοαπαοδομήσιμων έχει βρεθεί χώρος στον οποίο συμφωνούν με τους δημάρχους Χαλκηδόνας και Ωραιοκάστρου, αλλά δεν πρόκειται να δεχτεί ΜΕΑ στη Σίνδο. «Βγάλτε το από το μυαλό σας. Δεν πρόκειται να τη δεχτούμε. Δε γίνεται να δεχτούμε άλλη επιβάρυνση στον δήμο μας», τόνισε ο κ. Φωτόπουλος στους μελετητές.

Ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, επισήμανε πως «κανένα έργο δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών».

Η Περιφέρεια

Η χρηματοδότηση της μελέτης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ, εντάχθηκε στην Τεχνική Βοήθεια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 - 2020, με προϋπολογισμό 136.000 ευρώ και εκπονήθηκε από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα, όπως ανακοίνωσε ο κ. Τζιτζικώστας, ο προϋπολογισμός του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε στη μελέτη, ανέρχεται σε 462.518.440 ευρώ. Από το σύνολο του εκτιμώμενου προϋπολογισμού του ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας, η δημόσια δαπάνη που απαιτείται συνολικά είναι 312.521.865 ευρώ.

«Η δημόσια δαπάνη κατανέμεται σε τέσσερις χρηματοδοτικές προτεραιότητες-φάσεις και συγκεκριμένα:

1.Για τις βραχυπρόθεσμες δράσεις Α1' Προτεραιότητας ανέρχεται σε: 201.867.297 ευρώ.

2.Για τις βραχυπρόθεσμες δράσεις Α2' Προτεραιότητας ανέρχεται σε: 27.418.791 ευρώ.

3.Για τις μεσοπρόθεσμες δράσεις Β1' Προτεραιότητας ανέρχεται σε: 47.036.061 ευρώ.

4.Για τις μεσοπρόθεσμες δράσεις Β2' Προτεραιότητας ανέρχεται σε: 36.199.717 ευρώ.

Στη δημόσια δαπάνη συμπεριλαμβάνονται έργα, εξοπλισμός, μελέτες ωρίμανσης, τεχνικοί σύμβουλοι, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης», σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Με τα έργα Α' Προτεραιότητας καλύπτονται όλοι οι ευρωπαϊκοί στόχοι οδηγιών και μεγάλο μέρος των εθνικών στόχων, ενώ με τα έργα Β' Προτεραιότητας καλύπτεται και το σύνολο των εθνικών στόχων.

Οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι από το ΕΣΠΑ, το άθροισμα δηλαδή του τομεακού προγράμματος, του εκχωρούμενο τομεακού προγράμματος και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος, εκτιμώνται για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε 230.000.000 ευρώ. Οι πόροι που έχουν εκχωρηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ, δηλαδή Υποδομών, Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, στην Ειδική Υπηρεσία Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχονται σε 108.500.000 ευρώ (με υπερδέσμευση).

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τζιτζικώστας, «από τους πόρους αυτούς, δηλαδή από τα 108.500.000 ευρώ, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεννόηση με τον Φο.Δ.Σ.Α., θα χρηματοδοτήσει:

-Την ολοκλήρωση και συμπλήρωση υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, όπως την κατασκευή και συμπλήρωση υποδομών ΧΥΤΑ και ΣΜΑ.

-Τις μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων.

-Την ανάπτυξη δικτύων 'Πράσινων Σημείων' στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

-Τη δημιουργία μονάδων επεξεργασίας ιλύος από Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων».

Οι φορείς

Ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, Μιχάλης Γεράνης, επισήμανε ότι «ο νέος αναθεωρημένος Περιφερειακός Σχεδιασμός βασίστηκε στη νομοθεσία και τον υπερφιλόδοξο εθνικό σχεδιασμό. Οι στόχοι για το 2020 δεν θα πιαστούν, αλλά δεν παύει να είναι ένα σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση αλλαγής της κουλτούρας διαχείρισης των απορριμμάτων, που στην ΕΕ αποτελεί πια συνείδηση σε όλους τους πολίτες. Κάνουμε ένα σημαντικό βήμα ολοκλήρωσης και θα εργαστούμε για να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους».

Ο γενικός γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Νικήτας Φραγκισκάκης, εξέφρασε τη συμφωνία του στο νέο ΠΕΣΔΑ, με κάποιες όμως βασικές παρατηρήσεις.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΚΜ και δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Λάζαρος Κυρίζογλου, είπε πως «είναι θλιβερό κατάντημα το 2016 να μην έχουμε καταφέρει να συγκροτήσουμε 13 ΦΟΔΣΑ στη χώρα. Προκαλεί θλίψη και απογοήτευση ότι θάβουμε ακόμη σκουπίδια. Δεν μπορεί το κράτος να αλλάζει το σχεδιασμό του αναλόγως της κυβέρνησης που προκύπτει. Τα απορρίμματα είναι κατ' εξοχήν αυτοδιοικητικό ζήτημα. Είμαι απαισιόδοξος ότι τελικά θα βρεθεί λύση».

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, έκανε παρατηρήσεις σχετικά με την ενεργειακή αξιοποίηση, τη δυνατότητα κάθε δήμος να διαθέτει στους πολίτες βιοδιασπώμενες ειδικές σακούλες για να γίνεται η ανακύκλωση στα σπίτια, την πρόβλεψη για ένα σοβαρό κονδύλι ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών ώστε για τέσσερα ή πέντε χρόνια και ειδικά στα σχολεία να γίνει συνείδηση στον κόσμο τι είναι σωστό στη διαχείριση των απορριμμάτων, την επιβολή προστίμων σε όσους πετούν αποτσίγαρα στους δρόμους, τη χρήση νερού βρύσης σε όλα τα καταστήματα εστίασης, την επαναχρησιμοποίηση ρουχισμού, επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών, την ανυπαρξία πρόβλεψης για το που θα οδηγούνται τα ογκώδη (μπάζα κτλ.) και την επαναχρησιμοποίηση του γυαλιού ως αδρανούς υλικού.

Οι δήμαρχοι Βισαλτίας και Εμμανουήλ Παππά ζήτησαν προβλέψεις για τη διαχείριση των συσκευασιών φυτοφαρμάκων.

Ο δήμαρχος Κασσάνδρας, Βασίλης Κυρίτσης, ζήτησε προετοιμασία για τη χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας βιοαποδομήσιμων και στη Χαλκιδική, να γίνει ο προβλεπόμενος ΣΜΑ στο ΧΑΔΑ Μουδανιών και όχι στον Ανθεμούντα, να γίνουν κι άλλα δορυφορικά «πράσινα σημεία» στην Κασσάνδρα και να αυξηθεί σημαντικά το τονάζ που προβλέπεται για τον τοπικό ΣΜΑ/ΚΔΑΥ.

Ο κ. Φωτόπουλος επίσης ζήτησε έξι «πράσινα σημεία» στην περιοχή του και νομιμοποίηση του ΣΜΑ Καλοχωρίου.

Υποδομές και Δράσεις για την ΠΕ Θεσσαλονίκης (2020) –Βασικό Σενάριο

Π.Ε Θεσσαλονίκης –Βασικό Σενάριο

1. ΜΟΝΑΔΑ/ΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Πέντε (5) Μονάδες Επεξεργασίας ΒΑ από τις οποίες οι δύο(2) θα αναπτυχθούν Ανατολικά της ΠΕ Θεσσαλονίκης και οι τρεις (3) θα αναπτυχθούν Δυτικά της ΠΕ Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα:

üΓια τους Δήμους της Ανατολικής ΠΕ Θεσσαλονίκης (Δήμοι: Θερμαϊκού, Θέρμης, Θεσσαλονίκης, Πυλαίας-Χορτιάτη, Καλαμαριάς, Νεάπολης –Συκεών (οι ΔΕ Αγ.Παύλου και ΔΕ Πευκών) προτείνονται δυο (2) μονάδες με τους εξής ενδεικτικούς συνδυασμούς εξυπηρετούμενων δήμων:

-         "1η ΜΕΒΑ Αν. Τομέα ΠΕ Θεσ/νίκης: Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, δυναμικότητας περίπου 32.800 tn, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Θέρμης, Θεσσαλονίκης και των ΔΕ Αγ.Παύλου και Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών

-          2η ΜΕΒΑ Αν. Τομέα ΠΕ Θεσ/νίκης: Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, δυναμικότητας περίπου 17.500 tn, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Θερμαϊκού, Καλαμαριάς και Πυλαίας Χορτιάτη, είτε εντός της ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα, είτε σε άλλη πρόσφορη χωροθέτηση.

Η κατανομή των δήμων στις δύο προτεινόμενες ΜΕΒΑ του ανατολικού τομέα Θεσσαλονίκης είναι ενδεικτική και κάθε ισοδύναμη λύση χρειάζεται να εξεταστεί με τεχνοοικονομικούς όρους.

üΓια τους Δήμους της Δυτικής ΠΕ Θεσσαλονίκης (Δήμοι: Νεάπολης-Συκεών (οι ΔΕ Νεάπολης και Συκεών), Χαλκηδόνος, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Ευόσμου, Δέλτα, Ωραιόκαστρου, Παύλου Μελά, Βόλβης, Λαγκαδά) προτείνονται τρεις (3) μονάδες με τους εξής ενδεικτικούς συνδυασμούς εξυπηρετούμενων δήμων:

-          1η ΜΕΒΑ Δυτ. Τομέα ΠΕ Θεσ/νίκης: Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, δυναμικότητας περίπου 14.500 tn, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Βόλβης, Λαγκαδά, Παύλου Μελά και της ΔΕ Μυγδονίας του Δήμου Ωραιόκαστρου.

-          2η ΜΕΒΑ Δυτ. Τομέα ΠΕ Θεσ/νίκης: Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, δυναμικότητας περίπου 7.100 tn, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Δέλτα, Χαλκηδόνας και της ΔΕ Καλλιθέας και του Δήμου Ωραιόκαστρου.

-          3η ΜΕΒΑ Δυτ. Τομέα ΠΕ Θεσ/νίκης: Μία (1) Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, δυναμικότητας περίπου 19.800 tn, για την εξυπηρέτηση των Δήμων Κορδελιού - Εύοσμου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και των ΔΕ Νέαπολης και Συκεών του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και της ΔΕ Ωραιόκαστρου του Δήμου Ωραιόκαστρου.

Επισημαίνεται ότι η βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση για την ενότητα της Δυτικής Θεσσαλονίκης θα ήταν η κατασκευή και λειτουργία δύο (2) μονάδων, ωστόσο μετά από διαβούλευση με τους ΟΤΑ προτάθηκαν οι τρεις. Κατά την διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των μονάδων αυτών, θα εξεταστεί εκ νέου η δυνατότητα συνδυασμού των εξυπηρετούμενων Δήμων.

Στην περίπτωση που οι ΟΤΑ προκρίνουν μεγαλύτερο αριθμό μονάδων, τα έργα ασαφαλώς είναι αποδεκτά στο ΠΕΣΔΑ αλλά χαρακτηρίζονται ως δημοτικές/διαδημοτικές μονάδες και όχι περιφερειακού ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση αυτή, για τους υπόλοιπους δήμους, ο ΦοΔΣΑ θα εξετάσει πρόσφορές χωροθετήσεις, πιθανόν και εντός της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα.

2. ΧΥΤΥ

Το υπόλειμμα όλων των Δήμων της ΠΕ θα οδηγείται στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης

§  Ο ΧΥΤΑ Μαυροράχη θα μετατραπεί σε ΧΥΤΥ αφού θα δέχεται τα υπολείμματα από την επεξεργασία των ΑΣΑ.

§  Στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης έχουν κορεσθεί οι κυψέλες Α1 και Α2 που λειτουργούσαν από το 2008 ενώ είναι υπό κατασκευή οι κυψέλες Α3 και Α4 (ο πυθμένας της Α4 έχει ήδη δοθεί προς χρήση).

§  Σε δεύτερη φάση πιθανόν να απαιτηθεί κατασκευή άλλης μίας κυψέλης (κυψέλη Α5) ή/και ΧΥΤΥ στη ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα (υπάρχει ΑΕΠΟ στη θέση Αγίου Αντωνίου)

3. ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΜΑ

Η ΠΕ Θεσσαλονίκης θα εξυπηρετείται από οκτώ (8) ΣΜΑ ως ακολούθως:

§  Διατήρηση του υφιστάμενου εντός ΠΕΣΔΑ ΣΜΑ Πυλαίας (Φοίνικα) συμμείκτων και μετατροπή σε ΣΜΑ σύμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ, δυναμικότητας 151.700tn/έτος για την εξυπηρέτηση των Δήμων Καλαμαριάς, Θέρμης, Πυλαίας-Χορτιάτη και του 40% του Δ. Θεσσαλονίκης.

§  ΣΜΑ Ευκαρπίας (σύμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) δυναμικότητας 251.300tn/έτος  για την εξυπηρέτηση του 60% του Δ. Θεσσαλονίκης και των Δήμων Νεάπολης- Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού – Εύοσμου και Ωραιόκαστρου

§  ΣΜΑ Καλοχωρίου (σύμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) δυναμικότητας 20.200tn/έτος  για την εξυπηρέτηση του Δήμου Δέλτα

§  ΣΜΑ Μηχανιώνας (σύμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) δυναμικότητας 22.100tn/έτος  για την εξυπηρέτηση του Δήμου Θερμαϊκού

§   2 ΣΜΑ (σύμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) συνολικής δυναμικότητας 10.400tn/έτος  για την εξυπηρέτηση του Δήμου Βόλβης

§  ΣΜΑ Λαγκαδά (σύμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) δυναμικότητας 18.100tn/έτος  για την εξυπηρέτηση του Δήμου Λαγκαδά

§  ΣΜΑ Χαλκηδόνας (σύμμεικτων, Α.Υ και ΒΑ) δυναμικότητας 14.800tn/έτος  για την εξυπηρέτηση του Δήμου Χαλκηδόνας

4. ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΔΑΥ Διατήρηση (και με τις αναγκαίες τροποποιήσεις / αναβαθμίσεις / αύξηση δυναμικότητας) των τεσσάρων (4) υφιστάμενων ΚΔΑΥ στην ΠΕ Θεσσαλονίκης και κατασκευή του ΚΔΑΥ Ευκαρπίας. Τα ΚΔΑΥ θα είναι:

ü ΚΔΑΥ Ευκαρπίας δυναμικότητας 32.600tn/έτος  για την εξυπηρέτηση των Δήμων Νεάπολης-Συκεών, Παύλου Μελά και Βόλβης, υπό την προυπόθεση ότι θα κάνουν ανακύκλωση σε 4 ρεύματα.

ü ΚΔΑΥ Θέρμης δυναμικότητας 41.700tn/έτος για την εξυπηρέτηση των Δήμων Θερμαϊκού , Θέρμης, Καλαμαριάς και Πυλαίας-Χορτιάτη

ü ΚΔΑΥ Καλλιθέας (Νεοχωρούδας) δυναμικότητας 6.500tn/έτος  για την εξυπηρέτηση του Δήμου Λαγκαδά

ü ΚΔΑΥ Σίνδου δυναμικότητας 63.600tn/έτος για την εξυπηρέτηση των Δήμων Δέλτα, Θεσσαλονίκης και Χαλκηδόνος

ü ΚΔΑΥ Ιωνίας δυναμικότητας 30.200tn/έτος για την εξυπηρέτηση των Δήμων Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού-Εύοσμου, Ωραιόκαστρου

Με δεδομένο ότι πρόκειται για επενδύσεις ιδιωτικές ή των ΣΕΔΑ, προφανώς κάθε άλλο ΚΔΑΥ είναι αποδεκτό στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ, καθώς η βιωσιμότητα δεν αφορά το ΠΕΣΔΑ.

5. ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ (ΠΣ)

§  Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης : 1 κεντρικό, 1 δορυφορικό

§  Δήμος Βόλβης: 1 κεντρικό

§  Δήμος Δέλτα: 1 κεντρικό

§  Δήμος Θερμαϊκού: 1 κεντρικό

§  Δήμος Θέρμης: 1 κεντρικό

§  Δήμος Χαλκηδόνος: 1 κεντρικό

§  Δήμος Καλαμαριάς: 1 κεντρικό

§  Δήμος Παύλου Μελά: 1 κεντρικό, 1 δορυφορικό, ΚΔΕΥ και ευελιξία για περισσότερα 

§  Δήμος Πυλαία-Χορτιάτη: 1 κεντρικό, 2δορυφορικό και ευελιξία για περισσότερα 

§  Δήμος Θεσσαλονίκης: 1 κεντρικό +5 δορυφορικά

§  Δήμος Κορδελιού-Εύοσμου: 2 κεντρικά και νησίδες

§  Δήμος Λαγκαδά: 1 κεντρικό, 6 δορυφορικά , ΚΔΕΥ και ΚΑΕΔΙΣΠ

§  Δήμος Νεάπολης-Συκεών: 1 κεντρικό

§  Δήμος Ωραιόκαστρου: 1 κεντρικό

Κάθε άλλη πρόταση των ΤΣΔΑ για περισσότερα ΠΣ είναι αποδεκτή στο πλαίσιο του ΠΕΣΔΑ, και τα έργα χαρακτηρίζονται ως Β' προτεραιότητας με όρους ευελιξίας εφόσν εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

6. ΔσΠ Τοποθέτηση κάδων για τη συλλογή 4 ή 6 ρευμάτων σε κάθε Δήμο της ΠΕ βάσει και των Τοπικών Σχεδίων

Ενδεικτικός συνολικός Αριθμός Κάδων στην ΠΕ Θεσσαλονίκης:

§  Κάδοι για χαρτί-χαρτόνι, πλαστικά, μέταλλα και γυαλί: 39.725

§  Κάδοι για έντυπο χαρτί: 1.589

§  Κάδοι για ΒΑ: 3.973

Επιπλέον προμήθεια Α/Φ οχημάτων για τη συλλογή ΒΑ που θα λειτουργούν χωρίς συμπίεση ή με χαμηλή συμπίεση. Ενδεικτικός αριθμός Α/Φ:

§  33 Α/Φ οχήματα 10 κ.μ

§  6 Α/Φ οχήματα 6 κ.μ

Ανά νομό

Εκτός της Θεσσαλονίκης, στους άλλους έξι νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπονται οι εξής υποδομές και δράσεις:

-ΗΜΑΘΙΑΣ: Μία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποαβλήτων δυναμικότητας 9.730 τόνων, για την εξυπηρέτηση του συνόλου των Δήμων της ΠΕ, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αλεξάνδρειας. Το υπόλειμμα του δήμου Νάουσας θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Έδεσσας, το δήμου Αλεξάνδρειας στο ΧΥΤΥ Γιαννιτσών και του δήμου Βέροιας στο ΧΥΤΥ Γιαννιτσών, εφόσον ο δήμος εξυπηρετείται από τη ΜΕΑ Δυτικού Τομέα (Θεσσαλονίκης) ή εναλλακτικά στον ΧΥΤΥ Κοζάνης, εφόσον ο δήμος εξυπηρετείται από τη ΜΕΑ Κοζάνης. Διατήρηση και μετατροπή των τριών υφιστάμενων ΣΜΑ Νάουσας, Βέροιας και Αλεξάνδρειας σε νέου τύπου ΣΜΑ (ο ΣΜΑ Νάουσας θα έχει δυναμικότητα 12.100 τόνων, ο ΣΜΑ Βέροιας 15.900 και ο ΣΜΑ Αλεξάνδρειας 12.600). Προβλέπεται επίσης κατασκευή ενός κεντρικού νέου τύπου ΚΔΑΥ δυναμικότητας 18.700 τόνων στα διοικητικά όρια του δήμου Βέροιας που θα εξυπηρετεί όλη την Ημαθία. Επίσης θα δημιουργηθούν τέσσερα «πράσινα σημεία», δύο (ένα κεντρικό και ένα δορυφορικό) στη Βέροια, ένα στη Νάουσα κι ένα στην Αλεξάνδρεια. Επίσης, προβλέπονται περίπου 5.500 κάδοι ανακύκλωσης και 6.500 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης.

-ΚΙΛΚΙΣ: Μία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, για την εξυπηρέτηση της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς εντός του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κιλκίς, δυναμικότητας περίπου 6.700 τόνων/έτος. Μετατροπή του ΧΥΤΑ Κιλκίς σε ΧΥΤΥ. Διατήρηση του υπό σχεδιασμό ΣΜΑ Παιονίας και μετατροπή του σε ΣΜΑ για σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα, για την εξυπηρέτηση του δήμου Παιονίας, συνολικής δυναμικότητας περίπου 12.800 τόνων/έτος. Κατασκευή ενός νέου τύπου ΣΜΑ Κιλκίς για σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα του δήμου Κιλκίς συνολικής δυναμικότητας περίπου 19.600 τόνων/έτος. Διατήρηση και εκσυγχρονισμός των υποδομών των υφιστάμενων ΚΔΑΥ στη Θεσσαλονίκη, που εξυπηρετούν το νομό Κιλκίς, δηλαδή του ΚΔΑΥ Ιωνίας, που δέχεται περίπου 8.300 τόνους/έτος από το δήμο Κιλκίς και του ΚΔΑΥ Καλλιθέας (Νεοχωρούδα), που δέχεται από το δήμο Παιονίας περίπου  4.600 τόνους/έτος. Προβλέπονται επίσης δύο κεντρικά «πράσινα σημεία» ανά δήμο και ευελιξία για περισσότερα δορυφορικά «πράσινα σημεία» αναλόγως της χωροθέτησης των κεντρικών σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια των δήμων, όπως και ένα κινητό «πράσινο σημείο» για όλη την περιφερειακή ενότητα. Επίσης, προβλέπονται περίπου 3.000 κάδοι ανακύκλωσης και 3.716 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης.

-ΠΕΛΛΑΣ: Μία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, δυναμικότητας 9.780 τόνων, για την εξυπηρέτηση του συνόλου των δήμων της Πέλλας, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Πέλλας (πιθανή χωροθέτηση στο ΧΥΤΥ Γιαννιτσών). Το υπόλειμμα του δήμου Έδεσσας θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Έδεσσας, όπως και του δήμου Σκύδρας, του δήμου Πέλλας θα οδηγείται στο ΧΥΤΥ Γιαννιτσών και του δήμου Αλμωπίας στον τοπικό ΧΥΤΥ. Ο νομός θα εξυπηρετείται από τέσσερις ΣΜΑ, της Έδεσσας με δυναμικότητα 7.000 τόνων/έτος που θα εξυπηρετεί το δήμο Έδεσσας, των Γιαννιτσών με δυναμικότητα 19.300 τόνων/έτος που θα εξυπηρετεί το δήμο Πέλλας, της Αλμωπίας με δυναμικότητα 10.400 τόνων/έτος που θα εξυπηρετεί το δήμο Αλμωπίας και της Σκύδρας, δυναμικότητας 7.600 τόνων/έτος που θα εξυπηρετεί το δήμο Σκύδρας. Προβλέπεται επίσης κατασκευή και λειτουργία του ήδη αδειοδοτημένου ΚΔΑΥ, εντός των ορίων του γηπέδου των εγκαταστάσεων του ΧΥΤΑ Έδεσσας με τροποποίηση σχεδιασμού, δυναμικότητας 18.700 τόνων. Θα λειτουργήσουν έξι «πράσινα σημεία», ένα στο δήμο Αλμωπίας, δυο στο δήμο Έδεσσας, δυο στο δήμο Πέλλας, ένα στο δήμο Σκύδρας και ένα κινητό για όλη την περιφερειακή ενότητα. Επίσης, προβλέπονται περισσότεροι από 5.000 κάδοι για ανακύκλωση και περίπου 6.500 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης.

-ΠΙΕΡΙΑΣ: Μία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων, δυναμικότητας 11.000 τόνων, για την εξυπηρέτηση του συνόλου των δήμων, η οποία χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Κατερίνης. Το υπόλειμμα του δήμου Κατερίνης θα οδηγείται στον ΧΥΤΥ Κατερίνης, όπως και του δήμου Πύδνας – Κολινδρού, ενώ το υπόλειμμα του δήμου Δίου – Ολύμπου θα οδηγείται στο ΧΥΤΥ Λιτοχώρου. Θα λειτουργούν τρεις ΣΜΑ, ένας στο Αιγίνιο δυναμικότητας 7.100 τόνων ανά έτος για την εξυπηρέτηση του δήμου Πύδνας – Κολινδρού, ένας στο Λιτόχωρο δυναμικότητας 12.000 τόνων/έτος για την εξυπηρέτηση του δήμου Δίου – Ολύμπου (πιθανώς και κατασκευή ΣΜΑ στην περιοχή του Πλαταμώνα) και ένας στην Κατερίνη δυναμικότητας 12.000 τόνων/έτος για την εξυπηρέτηση του οικείου δήμου (πιθανώς και κατασκευή ΣΜΑ στην Πέτρα). Θα παραμείνει το υφιστάμενο ΚΔΑΥ Κατερίνης δυναμικότητας 21.100 τόνων/έτος. Προβλέπονται επίσης οχτώ «πράσινα σημεία», τρία στο δήμο Δίου – Ολύμπου, τρία στο δήμο Κατερίνης, δύο στο δήμο Πύδνας – Κολινδρού, αλλά και ένα κινητό για όλη την περιφερειακή ενότητα. Επίσης, προβλέπονται περίπου 5.000 κάδοι ανακύκλωσης και περίπου 6.000 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης.

-ΣΕΡΡΩΝ: Μία Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (θα εξεταστεί η δυνατότητα εντός της ΜΕΑ Σερρών), για την εξυπηρέτηση του συνόλου των δήμων του νομού, δυναμικότητας περίπου 12.400 τόνων/έτος. Προβλέπεται χρήση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ Παλαιοκάστρου και μετατροπή του σε ΧΥΤΥ, χωρίς να απαιτηθούν έργα επέκτασης μέχρι το 2020. Διατηρούνται οι δυο υφιστάμενοι ΣΜΑ (Νιγρίτας και Νέας Ζίχνης), με τον ΣΜΑ Νιγρίτας να εξυπηρετεί το δήμο Βισαλτίας με δυναμικότητα 7.500 τόνων/έτος και με τον ΣΜΑ Νέας Ζίχνης να εξυπηρετεί τους δήμους Νέας Ζίχνης και Αμφίπολης συνολικής δυναμικότητας περίπου 8.000 τόνων/έτος. Για τους τέσσερις δήμους που δεν εξυπηρετούνται από ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, δύναται στο πλαίσιο υλοποίησης «πράσινων σημείων» να προβλεφθεί εντός του ίδιου χώρου και εξοπλισμός για τη μεταφόρτωση βιοαποβλήτων ή και ανακυκλώσιμων. Πιθανώς να κατασκευαστεί νέου τύπου ΣΜΑ για το δήμο Σιντικής. Προβλέπεται επίσης διατήρηση και εκσυγχρονισμός των υποδομών του υφιστάμενου ΚΔΑΥ Σερρών στα διοικητικά όρια του δήμου Εμμανουήλ Παππά για την εξυπηρέτηση της περιφερειακής ενότητας Σερρών, με ενδεικτική δυναμικότητα περίπου 23.800 τόνων/έτος. Προβλέπονται επτά κεντρικά «πράσινα σημεία» (ένα ανά δήμο) ή λιγότερα σε περίπτωση διαδημοτικής συνεργασίας και περισσότερα δορυφορικά «πράσινα σημεία», σε επίπεδο γειτονιάς αναλόγως της χωροθέτησης των κεντρικών σύμφωνα με τα τοπικά σχέδια των δήμων. Επίσης, προβλέπεται ένα κινητό «πράσινο σημείο» για όλη την περιφερειακή ενότητα. Επίσης, προβλέπονται περίπου 7.000 κάδοι ανακύκλωσης και περίπου 8.000 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης.

-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Δύο Μονάδες Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων για το σύνολο της ΠΕ Χαλκιδικής. Μία για τη δυτική Χαλκιδική, δυναμικότητας 8.200 τόνων για την εξυπηρέτηση των δήμων Κασσάνδρας, Νέας Προποντίδας, Πολυγύρου (μόνο οι δημοτικές ενότητες Ανθεμούντα και Ζερβοχωρίων και το 30% του Πολυγύρου). Η συγκεκριμένη μονάδα προτείνεται να είναι ο ΧΥΤΑ Ανθεμούντα ή εναλλακτικά ο αποκατεστημένος ΧΑΔΑ Μουδανιών. Η δεύτερη μονάδα ανατολικής Χαλκιδικής είναι δυναμινότητας 5.600 τόνων και προβλέπεται να εξυπηρετεί τους δήμους Σιθωνίας και Αριστοτέλη, το Άγιον Όρος και το δήμο Πολυγύρου (τη δημοτική ενότητα Ορμύλιας και το 70% του Πολυγύρου). Προτείνεται να κατασκευαστεί στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Πλανά, Βραστά, Κελί, του δήμου Πολυγύρου εφόσον καταστεί εφικτό λόγω περιοχής NATURA. Εναλλακτικά προτείνεται να υλοποιηθεί εντός των ορίων του δήμου Σιθωνίας. Προβλέπεται χρήση των υφιστάμενων ΧΥΤΑ της Περιφερειακής Ενότητας και μετατροπή τους σε ΧΥΤΥ, οπότε θα υπάρχουν ο ΧΥΤΥ Ανθεμούντα (για τα υπολείμματα του δήμου Νέας Προποντίδας και του 73% του δήμου Σιθωνίας), Πολυγύρου (το 27% του δήμου Σιθωνίας και του δήμου Πολυγύρου), Αρναίας (για τα υπολείμματα του δήμου Αριστοτέλη) και Κασσάνδρας (για τα υπολείμματα του ομώνυμου δήμου). Σε ό,τι αφορά στους ΣΜΑ και στα ΚΔΑΥ προβλέπονται για το δήμο Σιθωνίας ένας νέου τύπου ΣΜΑ/ΚΔΑΥ στη Νικήτη δυναμικότητας 9.400 τόνων και το ΣΜΑ Συκιάς δυναμικότητας 2.600 τόνων., για το δήμο Αριστοτέλη ένας νέου τύπου ΣΜΑ/ΚΔΑΥ στην Ιερισσό δυναμικότητας 11.300 τόνων, ο ΣΜΑ Αρναίας δυναμικότητας 4.400 τόνων και ο ΣΜΑ Αμμουλιανής δυναμικότητας 400 τόνων, για το δήμο Κασσάνδρας προβλέπεται νέου τύπου μονάδα δυναμικότητας 12.700 τόνων, για το δήμο Νέας Προποντίδας προβλέπονται οι νέου τύπου ΣΜΑ/ΚΔΑΥ στη Νέα Καλλικράτεια δυναμινότητας 8.800 τόνων και Νέων Μουδανιών δυναμικότητας 18.900 τόνων και τέλος για το δήμο Πολυγύρου προβλέπεται επίσης νέου τύπου μονάδα δυναμικότητας 16.700 τόνων. Εναλλακτικά είναι δυνατή η κατασκευή και λειτουργία κεντρικού ΚΔΑΥ στα όρια του δήμου Πολυγύρου, για την εξυπηρέτηση του συνόλου της ΠΕ. Στην περίπτωση αυτή οι ΣΜΑ θα αφορούν μόνο στη μεταφόρτωση και όχι στη διαλογή υλικών. Προβλέπονται 12 «πράσινα σημεία»: τρία στο δήμο Αριστοτέλη, ένα στο δήμο Κασσάνδρας, τρία στο δήμο Νέας Προποντίδας, τρία στο δήμο Πολυγύρου και δύο στο δήμο Σιθωνίας. Προβλέπονται επίσης περίπου 7.000 κάδοι ανακύκλωσης και περίπου 5.400 κάδοι οικιακής κομποστοποίησης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση