Φύτευση αμπελώνων: Στη Σαμοθράκη το «ΟΚ» για τη μεγαλύτερη έκταση

Στις 2 Αυγούστου 2016 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ οι δικαιούχοι για τη φύτευση αμπέλων με το νέο σύστημα των Αδειών Φύτευσης για το 2016.

Λαμβάνοντας υπόψιν τους σχετικούς πίνακες αλλά και μια περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων που πραγματοποίησε το Τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥΑΤΤρ. (χορηγήσεις αδειών ανά μέγεθος εκμετάλλευσης, ανά κριτήριο) κλπ., η ΚΕΟΣΟΕ επιχειρεί να εξάγει τα πρώτα συμπεράσματα ώστε να αξιολογηθεί η λειτουργικότητα του νέου μοντέλου κατανομής των Αδειών Φύτευσης σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί, αλλά και η ορθότητα επιλογής των κριτηρίων επιλεξιμότητας και προτεραιότητας.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, επί 640.129,1 στρεμμάτων εθνικού αμπελώνα χορηγήθηκαν μέσω Αδειών Φύτευσης σε 1.221 αγροτεμάχια 6.352,89 στρέμματα, ποσοστό που αγγίζει το 1%, της εθνικής με αμπέλια έκτασης και αντιστοιχεί σε έγκριση στο 34,55% των αιτημάτων που έγιναν αποδεκτά ή στο 24,39% του συνόλου των αιτημάτων.

Το ύψος των αιτημάτων μέσω ψηφιακής αίτησης ανήλθε στα 2.229 αφορούσε 3.914 αγροτεμάχια σε εθνικό επίπεδο προς φύτευση που αντιστοιχούσαν σε 26.054,84 στρέμματα.

Από τα 3.914 αγροτεμάχια ήταν επιλέξιμα τα 2.966, απορρίφθηκαν 942 ενώ 115 παραιτήθηκαν αυτοβούλως κατά την διαδικασία λήψης Άδειας Φύτευσης, ενδεχομένως λόγω της εφαρμογής του κριτηρίου “Συμπεριφορά Παραγωγού” (Παράνομη φύτευση).

Οι σημαντικότερες απορρίψεις αλλά και παραιτήσεις από άποψη πλήθους παρατηρήθηκαν στην περιφέρεια Δ. Ελλάδας η οποία παρουσιάζει και το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής σε σχέση με τα εγκριθέντα στρέμματα (21,18%) και ταυτόχρονα το μεγαλύτερο ποσοστό απορρίψεων (63,6%) επί των αρχικών αιτήσεων. Η εικόνα αυτή οφείλεται στο μικρό χρόνο αντίδρασης που είχαν οι αμπελουργοί μετά την έγκριση, σε προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τους ψηφιακούς αυτοματισμούς στην αυστηρότητα τήρησης των διαδικασιών και βέβαια στο μεγάλο πλήθος αιτημάτων που εξαιτίας του plafon των 6.500 στρεμμάτων δεν ήταν δυνατόν να ικανοποιηθούν.

Υψηλά ποσοστά εγκρίσεων μετά την αρχική επιλεξιμότητα, παρουσιάζουν τα νησιά του Αιγαίου με ποσοστό εγκρίσεων 92,47% το Β. Αιγαίο και 84,7% το Ν. Αιγαίο και ποσοστό τελικής αποδοχής 80,3% και 86,31% αντίστοιχα.

Όσον αφορά τα συμπεράσματα που προέρχονται από την επεξεργασία των εξατομικευμένων ανά αιτούντα καταστάσεων δεν παρατηρούνται ακραίες τιμές.

Η μεγαλύτερη έκταση για φύτευση αμπελώνων που εγκρίθηκε, αφορά 44,4 στρέμματα στη νήσο Σαμοθράκη και ακολουθούν έντεκα εγκρίσεις μεταξύ 25 και 35 στρεμμάτων.

Σε δυο περιπτώσεις αιτήσεων 100 και 90 στρεμμάτων, τα αιτήματα συγκέντρωσαν βαθμολογία κάτω του (4) και δεν ήταν επιλέξιμες ώστε να ιεραρχηθούν με βάση τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση