Εικονική διαβούλευση για τους δασικούς χάρτες

του Θοδωρή Καραουλάνη

Είναι απίστευτο! Το ΥΠΕΝ ανέρτησε για δημόσια διαβούλευση υπουργική απόφαση για τη διαδικασία ανάρτησης δασικών χαρτών με περιθώριο κατάθεσης απόψεων πέντε ημερών! Πρόκειται για την υπουργική απόφαση με τίτλο «Καθορισμός θεμάτων σχετικών με την παράγραφο 1 εδάφια β, γ, δ και ε τού άρθρου 21 του ν. 3889/2010 όπως ισχύει» - που φυσικά κανένας δεν πρόκειται να καταλάβει τι ακριβώς αφορά αν δεν είναι γνώστης…

Πρόκειται για την υπουργική απόφαση που προβλέπεται από το άρθρο 21 παρ. 2 εδάφια β, γ, δ και ε νόμου 3889/2010, όπως ισχύει, και ιδίως όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 153 παρ. Θ του νόμου 4389/2016. Αφορά δηλαδή τις διαδικασίες ανάρτησης των δασικών χαρτών, υποβολής, παραλαβής επεξεργασίας και εξέτασης των αντιρρήσεων, της συγκρότησης και λειτουργίας των Σημείων Υποστήριξης Υποβολής Αντιρρήσεων και των ΕΠ.Ε.Α. και λοιπά θέματα διόρθωσης, συμπλήρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Το Υπουργείο, κατά τη συνήθη, πλέον, πρακτική του των τελευταίων μηνών, κρύβει τη διαβούλευση στις εσωτερικές σελίδες του ιστοτόπου. Αν δεν ξέρεις που να ψάξεις και δεν ξέρεις ότι έχει αναρτηθεί κάτι δεν θα το βρεις ποτέ! Οπότε για να βοηθήσουμε – και να υπηρετήσουμε την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών που προφανώς το ΥΠΕΝ δεν θεωρεί ότι είναι υπαρκτή, ούτε σημαντική, σας δίνουμε την ιστοσελίδα της διαβούλευσης του ΥΠΕΝ, ΕΔΩ.

Το ΥΠΕΝ ζητά λοιπόν να υποβληθούν παρατηρήσεις και σχόλια επί της Υπουργικής αυτής απόφασης. Και ζητά αυτό να γίνει μέχρι την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016. Το πρόβλημα είναι ότι την ανέρτησε αργά στις  8 Σεπτεμβρίου, δίνοντας δηλαδή περιθώριο πέντε ημερών!

Το ξαναγράφουμε: δίνει περιθώριο πέντε ημερών για να σχολιαστεί μία διαδικασία που δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει το κράτος για σαράντα χρόνια!

Είναι πραγματικά τραγικό!

Και γίνεται τραγικότερο αν εξετάσουμε το τι πραγματικά αφορά η απόφαση.
Εν ολίγοις, με αυτόν τον τρόπο που περιγράφεται στην απόφαση θα αποκτήσει η χώρα δασικούς χάρτες. Δηλαδή για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η προστασία των δασών αλλά και το αλληλένδετο ζήτημα της προστασίας της ατομικής περιουσίας (για όσες εκτάσεις είναι ιδιωτικές) το ΥΠΕΝ πιστεύει ότι υπάρχουν πολλοί που μπορούν να μάθουν μία εν κρυπτώ απόφαση, να διαβάσουν 5 τεχνικές σελίδες και να κάνουν σχόλια!

Είτε κάποιοι στο ΥΠΕΝ μας κοροϊδεύουν όλους, είτε δεν καταλαβαίνουν το νόημα της δημόσιας διαβούλευσης.

Δεν συζητάμε βέβαια το θέμα ότι για πρώτη φορά στην ιστορία των διαβουλεύσεων του δημοσίου παρέχεται email επικοινωνίας από το gmail και όχι κάποια υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση! Και μάλιστα χωρίς κανένα άλλο στοιχείο επικοινωνίας ή ορισμό υπευθύνου!

Πραγματικά απίθανα πράγματα!

Για την ιστορία και την πλήρη ενημέρωση των αναγνωστών μας, με λίγα λόγια με τη συγκεκριμένη Υπουργική απόφαση ρυθμίζονται:

α. θέματα σχετικά με την διαδικασία ανάρτησης και δημοσιοποίησης των δασικών χαρτών που προβλέπεται στο άρθρο 14, του ν.3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και θέματα που αφορούν τον τρόπο ενημέρωσης και πρόσκλησης των ενδιαφερομένων προς υποβολή αντιρρήσεων.

β. θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, στελέχωση και λειτουργία του προσωρινού Σημείου Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη, τη σύνταξη, υποβολή, παραλαβή, καταχώριση και επεξεργασία των αντιρρήσεων και των συνοδευτικών τους στοιχείων, το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής αντιρρήσεων, το περιεχόμενο κάθε εντύπου που θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες εφαρμογής του ν.3889/2010, όπως ισχύει, τον τρόπο προσδιορισμού των συντεταγμένων των κορυφών των πολυγώνων για τις εκτάσεις των οποίων αμφισβητείται ο χαρακτήρας, τον τρόπο και τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για τις εκκρεμούσες αιτήσεις και υποθέσεις της διαδικασίας του άρθρου 14 ν. 998/1979, κατά την ανάρτηση, τον τρόπο παροχής γενικότερων οδηγιών και διευκρινίσεων για την υποβολή αντιρρήσεων και τη διαδικασία διόρθωσης των πρόδηλων σφαλμάτων τους, τον τρόπο τεκμηρίωσης των αντιρρήσεων αυτών, καθώς και την ανάθεση σε τρίτους βοηθητικών εργασιών καταχώρισης, επεξεργασίας και προετοιμασίας της εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 18 του ν.3889/2010, όπως ισχύει,, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικά με την ηλεκτρονική ανάρτηση και υποβολή αντιρρήσεων.

γ. ειδικά θέματα που αφορούν τη διαδικασία διόρθωσης, συμπλήρωσης και αναμόρφωσης των δασικών χαρτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17, 19 και 20 του ν.3889/2010, όπως ισχύει.

δ. θέματα σχετικά με τη συγκρότηση, τη λειτουργία των ΕΠ.Ε.Α. (δηλαδή των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων), την οργάνωση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων, την επιστημονική, τεχνική, διοικητική και νομική υποστήριξη των ΕΠ.Ε.Α. στο έργο τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Χωρίς αυτήν την απόφαση οι δασικοί χάρτες δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και αυτό ίσως εξηγεί τη σπουδή του ΥΠΕΝ. Όμως ταυτόχρονα αφορά χιλιάδες πολίτες που μέσω αυτής θα μπορέσουν ή όχι να δηλώσουν – χαρακτηρίσουν ΟΡΙΣΤΙΚΑ την περιουσία τους.

Λίγη περισσότερη σοβαρότητα λοιπόν δεν θα έβλαπτε…

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση