Έως τα μέσα Οκτωβρίου η επικύρωση της Συμφωνίας για το Κλίμα από την Ελλάδα

Στις επόμενες κινήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την προσαρμογή της χώρας στην Κλιματική Αλλαγή αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, Γιάννης Τσιρώνης στο χαιρετισμό του, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με θέμα «Κλιματική Αλλαγή: Θέματα και Προκλήσεις», η οποία ήταν αφιερωμένη στην 22η Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP22 της UNFCCC) που θα πραγματοποιηθεί φέτος στο Μαρακές του Μαρόκου, στις 7-18 Νοεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Τσιρώνης, μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου θα επικυρωθεί από τη Βουλή η Συμφωνία των Παρισίων. Θα ακολουθήσει η σύνταξη σχεδίων προσαρμογής από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (με ευρεία συμμετοχή και ΜΚΟ).

Προς υποβοήθηση των Περιφερειών σχεδιάζεται, επίσης, ένας ειδικός Μηχανισμός Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση, επιστημονική υποστήριξη και σύγκριση - μέσω κατάλληλων δεικτών - των αποτελεσμάτων των περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας προσαρμογής και να καταστεί αποδοτικότερος ο συντονισμός από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Πρεσβεία του Μαρόκου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον, ECOCITY με τη συμμετοχή της Γαλλικής Πρεσβείας.

Στο χαιρετισμό του ο Γιάννης Τσιρώνης ανέφερε τα παρακάτω:

«Με μεγάλη μου χαρά, σας καλωσορίζω στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ευκαιρία την εκδήλωση – που συνδιοργανώσαμε μαζί με την Πρεσβεία του Μαρόκου στην Ελλάδα - για την 22η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών (ή COP22) της Σύμβασης-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, που θα πραγματοποιηθεί στο Μαρακές στα μέσα Νοεμβρίου.

Η 22η Διάσκεψη των Μερών είναι πολύ σημαντική γιατί είναι η πρώτη διάσκεψη μετά την συμφωνία των Παρισίων, αυτής της ιστορικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε πέρυσι τον Δεκέμβριο στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της COP21, όπου χάρη στην πολιτική βούληση των ηγετών του κόσμου, και υπό την εξαιρετική καθοδήγηση της γαλλικής προεδρίας, ο κόσμος έχει πλέον στην διάθεση του, μια πραγματικά φιλόδοξη, παγκόσμια και νομικά δεσμευτική συμφωνία, με απώτερο στόχο να περιοριστεί η απειλή της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας.

Κρατώντας την αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας σε πολύ κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες για μια έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Για να επιτευχθεί αυτό, όμως θα πρέπει αφενός μεν να μειωθούν ή να μετριαστούν (mitigation) το συντομότερο δυνατόν, οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, αφετέρου δε να υπάρξει μια διαδικασία προσαρμογής (adaptation) στις δυσμενείς επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που δεν μπορούν να αποφευχθούν.

Η συμφωνία των Παρισίων, πρέπει να αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Αειφόρου Ανάπτυξης και σε συνδυασμό με τις παγκόσμιες προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας, σύμφωνα με την εφαρμογή της «Ατζέντας 2030 για την Αειφόρο Ανάπτυξη» και τους Στόχους της Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) των Ηνωμένων Εθνών.

Ως γνωστόν, η συμφωνία για να τεθεί σε ισχύ, πρέπει τουλάχιστον 55 Μέρη της Σύμβασης, που αντιπροσωπεύουν συνολικά τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου να καταθέσουν στον ΟΗΕ τα έγγραφα κύρωσης (ratification process).

Από τις 191 χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία, μέχρι σήμερα, 62 μέρη που αντιπροσωπεύουν το 49,3 % του συνόλου των παγκόσμιων εκπομπών έχουν επικυρώσει. Συνεπώς, είμαστε κοντά στο στόχο και ελπίζουμε ότι η έναρξη ισχύος μπορεί να συμβεί πολύ σύντομα.

Από πλευράς μας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη υποβάλει τη συμφωνία των Παρισίων για κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων και η διαδικασία επικύρωσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του Οκτωβρίου.

Σήμερα το απόγευμα το νομοσχέδιο της κύρωσης συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Στη συνέχεια, περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλα τα κράτη μέλη της, να καταθέσουν συλλογικά τις κυρώσεις τους στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για προσπάθειες από όλα τα κράτη τόσο για το μετριασμό όσο και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες μετριασμού των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και η Ελλάδα είναι σε καλό δρόμο για την επίτευξη του δεσμευτικού στόχου της ΕΕ για το 2020 που αφορά την μείωση των εκπομπών κατά 20% σε σύγκριση με το 1990 και ο στόχος αυτός αναμένεται να υπερκαλυφθεί.

Επιπλέον, η Ελλάδα μαζί με τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συμφωνήσει σχετικά με ένα συνολικό κοινοτικό στόχο για την δέσμη (πολιτικών ενέργειας και κλιματικής αλλαγής) 2030 με τουλάχιστον 40% μείωση αερίων θερμοκηπίου - για την περίοδο 2020 έως 2030 - σε σύγκριση με τις εκπομπές του 1990. Αυτός ο στόχος άλλωστε αποτελεί και την Εθνικά Καθορισμένη Συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Nationally Determined Contribution – NDC), σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις της Συμφωνίας των Παρισίων.

Αυτή τη στιγμή, στην ΕΕ, είμαστε στη διαδικασία της συζήτησης σχετικά με τις λεπτομέρειες των νέων νομοθεσιών που απαιτούνται για την εν λόγω δέσμη,  που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (Emission Trading System - ETS), εθνικούς στόχους για τους τομείς εκτός ETS (που καλύπτουν τις εκπομπές από τις μεταφορές, τη γεωργία, τα απόβλητα, τα κτίρια κλπ) καθώς επίσης και την χρήση γης, αλλαγές χρήσεων γης και τη δασοκομία (LULUCF).

Για ό, τι αφορά το άλλο σημαντικό θέμα της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, στην Ελλάδα, φέτος, υιοθετήσαμε την πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ενώ θα ακολουθήσει η σύνταξη σχεδίων προσαρμογής από όλες τις Περιφέρειες της χώρας. Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση  Συμβουλίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (με ευρεία συμμετοχή και ΜΚΟ).

Προς υποβοήθηση των Περιφερειών σχεδιάζεται επίσης, ένας ειδικός Μηχανισμός Παρατηρητηρίου για την παρακολούθηση, επιστημονική υποστήριξη και σύγκριση  - μέσω κατάλληλων δεικτών - των αποτελεσμάτων των περιφερειακών σχεδίων προσαρμογής, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας προσαρμογής και να καταστεί αποδοτικότερος ο συντονισμός από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Πρέπει να επισημάνω ότι, από πλευράς ΕΕ,  έχουμε μεγάλες προσδοκίες από την COP22 και την Παρασκευή θα συμμετάσχω στο ευρωπαϊκό Συμβούλιο Περιβάλλοντος με σκοπό ακριβώς να συζητήσουμε και υιοθετήσουμε Συμπεράσματα Συμβουλίου με τις θέσεις της ΕΕ για την Διάσκεψη COP22. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε  λεπτομέρειες και να προκαταβάλω τα αποτελέσματα του Συμβουλίου.

Είμαι όμως βέβαιος ότι η Διάσκεψη COP22 μπορεί, και θα επιφέρει, αξιόλογα αποτελέσματα στις διεθνείς προσπάθειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Στο σημείο αυτό, επιθυμώ να δηλώσω  την πλήρη υποστήριξή μας, τόσο προς την απερχόμενη Γαλλική προεδρία όσο και την επερχόμενη Μαροκινή προεδρία και τις πρωτοβουλίες τους στην πορεία προς τη Διάσκεψη του Μαρακές και να ευχηθώ απρόσκοπτη και επιτυχή έκβαση σε όλες τις προσπάθειες τους.

Τέλος, προσωπικά αλλά και από πλευράς Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σας ευχαριστώ για την σημερινή συμμετοχή σας και εύχομαι καλή επιτυχία στις διεργασίες της ημερίδας αυτής».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση