Απολιθωμένα δένδρα στη Ροδόπη, πιθανόν αρχαιότερα της Λέσβου (φωτο)

Eυρήματα που πιθανολογείται ότι αποτελούν απολιθωμένους κορμούς δέντρων, παρατηρήθηκαν από μέλη του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Κατόπιν επισταμένων ερευνών από το προσωπικό του ΦΔΟΡ, με τη βοήθεια ιδιώτη γεωλόγου, βρέθηκε διάσπαρτος μεγάλος αριθμός ευρημάτων διάφορων μεγεθών, ενώ μπορεί να δει κανείς κορμούς μήκους αρκετών μέτρων.

Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ερευνών παρατηρήθηκε ακόμη η παρουσία απολιθωμάτων φύλλων διάφορων ειδών σε πολύ καλή κατάσταση και πιθανά μουσειακά αξιοποιήσιμα. Για την περαιτέρω εξέταση του θέματος, συλλέχθησαν δείγματα και εστάλησαν στον Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το αν πρόκειται πράγματι για απολιθωμένα δέντρα, το είδος τους, την ηλικία τους και εν τέλει τη σημασία τους.

2

Από τη σχετική αναφορά του Πανεπιστημίου συνάγεται ότι τα δείγματα είναι πράγματι απολιθωμένα ξύλα και σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι: «αποτελούν ένα αξιόλογο στοιχείο της παλαιοβλάστησης της περιοχής το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί πιο συστηματικά και αναλυτικά». Ακόμη «επισημαίνεται ότι πρόκειται για μοναδικά ευρήματα (το πιο πιθανό) αρχαιότερα από του διάσημου Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου».

Από την μορφή των ιζημάτων και την υπάρχουσα βιβλιογραφική γνώση της περιοχής μπορεί να υποτεθεί ότι η απόθεση έλαβε χώρα σε ποταμοχειμάρριο προς δελτοϊκό περιβάλλον μεταξύ Ολιγοκαίνου και Κατωτέρω Μειοκαίνου (μεταξύ 34 έως και 14 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, πρόκειται για εκτίμηση της ηλικίας και όχι προσδιορισμός με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα).

3

Ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης έχει αποστείλει έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είναι η εποπτεύουσα αρχή μας, και στους οικείους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, όπου αναφέρεται λεπτομερώς το ιστορικό της εύρεσης των εν λόγω ευρημάτων, κοινοποιεί την εργαστηριακή έκθεση του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και φυσικά κοινοποιεί την ακριβή θέση τους.

4

«Ελπίζουμε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την προστασία και την αξιοποίηση της περιοχής και δηλώνουμε διαθέσιμοι για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας μας ζητηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας», τονίζει ο Σταύρος Κεχαγιόγλου, πρόεδρος του ΦΔΟΡ, και προσθέτει:

5

«Πρέπει να αναφερθεί ότι η παρουσία των εν λόγω ευρημάτων, προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο στην οικολογική και φυσική σημασία του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, το οποίο με τους κατάλληλους χειρισμούς από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες, μπορεί να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης, παρόμοιο με άλλες, ανάλογες περιοχές της Ελλάδας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΦΔΟΡ:

«Ευρήματα απολιθωμένων κορμών και φύλλων εντός του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης (ΦΔΟΡ) εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης παρατηρήθηκαν ευρήματα που πιθανολογήθηκε ότι αποτελούν απολιθωμένους κορμούς δέντρων. Κατόπιν επισταμένων ερευνών από το προσωπικό του ΦΔΟΡ με τη βοήθεια ιδιώτη γεωλόγου (τον οποίο και ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη βοήθεια του) παρατηρήθηκε ότι στην περιοχή υπάρχει διάσπαρτος μεγάλος αριθμός ευρημάτων διάφορων μεγεθών, ενώ μπορεί να δει κανείς κορμούς μήκους αρκετών μέτρων. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω ερευνών παρατηρήθηκε ακόμη η παρουσία απολιθωμάτων φύλλων διάφορων ειδών σε πολύ καλή κατάσταση και πιθανά μουσειακά αξιοποιήσιμα.

Για την περαιτέρω εξέταση του θέματος, συλλέχθησαν δείγματα και εστάλησαν στον Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (το οποίο και ευχαριστούμε θερμά) για ανάλυση και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το αν πρόκειται πράγματι για απολιθωμένα δέντρα, το είδος τους, την ηλικία τους και εν τέλει τη σημασία τους.

Από τη σχετική αναφορά του Πανεπιστημίου συνάγεται ότι τα δείγματα είναι πράγματι απολιθωμένα ξύλα και σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι:

  • «αποτελούν ένα αξιόλογο στοιχείο της παλαιοβλάστησης της περιοχής το οποίο θα πρέπει να μελετηθεί πιο συστηματικά και αναλυτικά».
  • «επισημαίνεται ότι πρόκειται για μοναδικά ευρήματα (το πιο πιθανό) αρχαιότερα από του διάσημου Απολιθωμένου Δάσους της Λέσβου».

«Από την μορφή των ιζημάτων και την υπάρχουσα βιβλιογραφική γνώση της περιοχής μπορεί να υποτεθεί ότι η απόθεση έλαβε χώρα σε ποταμοχειμάρριο προς δελτοϊκό περιβάλλον μεταξύ Ολιγοκαίνου και Κατωτέρω Μειοκαίνου (μεταξύ 34 έως και 14 εκατομμύρια χρόνια πριν από σήμερα, πρόκειται για εκτίμηση της ηλικίας και όχι προσδιορισμός με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα)».

Στόχος της σημερινής δημοσιοποίησης είναι η ενημέρωση για την ύπαρξη των εν λόγω ευρημάτων. Παράλληλα ο Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης έχει αποστείλει έγγραφο στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που είναι η εποπτεύουσα αρχή μας, και στους οικείους ΟΤΑ κάθε βαθμίδας, όπου αναφέρεται λεπτομερώς το ιστορικό της εύρεσης των εν λόγω ευρημάτων, κοινοποιεί την εργαστηριακή έκθεση του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και φυσικά κοινοποιεί την ακριβή θέση τους.

Ελπίζουμε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών για την προστασία και την αξιοποίηση της περιοχής και δηλώνουμε διαθέσιμοι για την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας μας ζητηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας και στο μέτρο των δυνατοτήτων μας.

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι η παρουσία των εν λόγω ευρημάτων, προσθέτει ακόμη ένα στοιχείο στην οικολογική και φυσική σημασία του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, το οποίο με τους κατάλληλους χειρισμούς από την πλευρά των αρμόδιων υπηρεσιών και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες έρευνες, μπορεί να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης, παρόμοιο με άλλες, ανάλογες περιοχές της Ελλάδας».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση