Απόβλητα: Να παραμείνουν ιδιωτικά τα ΣΕΔ ζητούν οι επιχειρήσεις του κλάδου

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Να μην ενταχθούν σε καθεστώς Δημοσίου τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) ζητούν οι βιομηχανίες και επιχειρήσεις ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων.

Aυτό επισήμανε πρόσφατα ο κ. Δημήτρης Κονταξής, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης Αποβλήτων (ΣΕΠΑΝ).

Ο ίδιος τόνισε ότι τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης είναι και θα πρέπει να παραμείνουν ιδιωτικές εταιρείες, ως προς τις προμήθειες, τις προσλήψεις και την λειτουργία τους και δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν σε καθεστώς Δημοσίου.

Πρέπει, όπως υπογράμμισε, να διατηρηθεί η λογική της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού αποβλήτου, να διευκολύνεται η δημιουργία και λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα της ανακύκλωσης, αξιοποίησης αποβλήτων και ανάκτησης ενέργειας, ενώ να επιδοτείται η βιομηχανία αξιοποίησης και όχι η συλλογή.

Ο κ. Κονταξής σημείωσε ακόμη ότι η δημιουργία του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων είναι ένα επιτυχημένο παράδειγμα συνεργασίας ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Τα ΣΕΔ βασίζονται στην αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, η οποία χρησιμοποιεί οικονομικά κίνητρα ώστε να ενθαρρύνει τους παραγωγούς να σχεδιάσουν πιο φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, καθιστώντας τους υπεύθυνους για το κόστος της διαχείρισης των προϊόντων στο τέλος του κύκλου ζωής τους (όταν δηλαδή τα προϊόντα αυτά καταστούν απόβλητα).

Όλοι οι διαχειριστές (παραγωγοί ή εισαγωγείς) είναι υποχρεωμένοι είτε να οργανώσουν, είτε να συμμετέχουν σε ΣΕΔ. Τα συστήματα, τα οποία μπορεί να είναι ατομικά ή συλλογικά, αξιολογούνται, εγκρίνονται και ελέγχονται από τον ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης).

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν 22 τέτοια εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που καλύπτουν τις συσκευασίες, τις φορητές στήλες (μπαταρίες), τους συσσωρευτές, τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, τα μεταχειρισμένα ελαστικά, τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων, τα Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (αυτοκίνητα) και τα απόβλητα των εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση