Πώς η Coca-Cola Τρία Έψιλον πρωτοπορεί στην προστασία του περιβάλλοντος

Ένας από τους πιο βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Coca-Cola Τρία Έψιλον είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη σε «συνεργασία» με αυτό.

Για τον λόγο αυτό, η δέσμευση της Coca-Cola Τρία Έψιλον για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δραστηριότητάς της. Ξεκινά από τις εγκαταστάσεις της και τις πρακτικές που εφαρμόζει για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, τη συσκευασία και ανακύκλωση, την ενέργεια και προστασία του κλίματος και επεκτείνεται σε ευρύτερα προγράμματα.

Ως μέλος του Ομίλου Coca-Cola HBC, που τα τρία τελευταία έτη κατέχει ηγετική θέση στους Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης Dow Jones (DJSI) ανάμεσα στις εταιρείες του κλάδου, η Coca-Cola Τρία Έψιλον συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και την στρατηγική για την αειφόρο ανάπτυξη που ο Όμιλος χαράσσει, σε τοπικό επίπεδο.

Αποτελεσματική διαχείριση νερού και ενέργειας

Μέσα από τις πρακτικές που υιοθετεί στις εγκαταστάσεις της και τα προγράμματα που υλοποιεί, έχει πετύχει την τελευταία διετία μείωση των συνολικών εκπομπών CO₂ κατά 9%, του δείκτη χρήσης ενέργειας κατά 6,2% και αντίστοιχα του δείκτη χρήσης νερού κατά 10,2%. Επίσης, το 2015 ανακύκλωσε το 86,6% των στερεών αποβλήτων και μείωσε τα απόβλητα των παραγωγικών μονάδων κατά 11,1%.

Πιστοποίηση από το European Water Stewardship

Η δέσμευση της Coca-Cola Τρία Έψιλον να εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές αειφόρουανάπτυξης στη λειτουργία της, έχει αναγνωριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ολιστική προσέγγιση στην ορθολογική διαχείριση υδάτινων πόρων, πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τοEuropean Water Stewardship (EWS) για τη μονάδα του Αιγίου, όπου παράγεται και εμφιαλώνεται το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ. Πρόκειται για το πρώτο εργοστάσιο στον κλάδο τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, που διακρίνεται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό θεσμό European Water Partnership που αξιολογεί και πιστοποιεί τις βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης νερού. H μονάδα του Αιγίου έλαβε Χρυσή Διάκριση (Gold Certification) με επίτευξη 100% στους 49 δείκτες του EWS, ενώ είναι μόλις το δεύτερο εργοστάσιο στη χώρα μας που πιστοποιείται. Μέσα στο 2016 θα ολοκληρωθεί και η πιστοποίηση της μονάδας Σχηματαρίου.

Επιβράβευση βέλτιστων πρακτικών

Μία από τις πιο αναγνωρισμένες πρακτικές της Coca-Cola Τρία Έψιλον, είναι η καινοτομία της συσκευασίας του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ. Η φιάλη PET με 24% λιγότερο πλαστικό, συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων κατά 23,81%, στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων ενώ ταυτόχρονα, χάρη στο σχεδιασμό της φιάλης, διευκολύνεται η ανακύκλωση της. Πρόσφατα, η καινοτόμος συσκευασία του ΑΥΡΑ έλαβε μία ακόμη σημαντική διάκριση στα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον».

Η καινοτομία της εταιρείας επιβραβεύτηκε πρόσφατα στην τελετή απονομής των «Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον», με το πρώτο βραβείοστην κατηγορία Προϊόντων και Υπηρεσιών. Τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον απονέμονται κάθε 2 χρόνια από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) και διοργανώνονται στην Ελλάδα από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ). Τα βραβεία αναδεικνύουν βέλτιστες πρακτικές όπως τη σύνδεση της καινοτομίας με την οικονομική βιωσιμότητα, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κυκλική οικονομία.

Περαιτέρω πρακτικές/αποτελέσματα

Πέραν αυτών, η Coca-Cola Τρία Έψιλον «τρέχει» και πλήθος άλλων σημαντικώνενεργειών, οι οποίες έχουν ήδη φέρει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα και οι οποίες είναι:

- Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης των εγκαταστάσεων σε όλη τη χώρα.
- Στο πλαίσιο της επένδυσης στο Σχηματάρι, η εταιρεία προχώρησε σε επέκταση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, σύμφωνα με τηνπρωτοποριακή τεχνολογία MBR (Membrane – Biological - Reactors), την κορυφαία και καινοτόμο μέθοδο βιολογικού καθαρισμού.
- Μείωση των υλικών συσκευασίας – με το νέο πώμα που χρησιμοποιείται πλέον σε όλες τις συσκευασίες PET, η εξοικονόμηση στο πλαστικό του πώματος ανέρχεται σε 25% σε ετήσια βάση.
- Αύξηση 16% στην αποτελεσματική παράδοση των προϊόντων, μέσα από την απευθείας διανομή από τις μονάδες παραγωγής, που συντελεί στη μείωση του αποτυπώματος της διακίνησης των προϊόντων.
- Αντικατάσταση μέρους του στόλου αυτοκινήτων με οχήματα που έχουν κινητήρες diesel, με την οποία επιτυγχάνεται περαιτέρω μείωση 13,9% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και 19,3% στην κατανάλωση καυσίμων. Η αντικατάσταση ξεκίνησε μέσα στο 2016 και θα ολοκληρωθεί το 2017. Συγκεκριμένα η εταιρεία θα προχωρήσει σε ανανέωση του στόλου περίπου 600 αυτοκινήτων στις πωλήσεις, με νέα οχήματα χαμηλότερων εκπομπών ρύπων, για να επιτύχει περαιτέρω μειώσεις στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση