Δωρεάν συμβουλές για ενεργειακή αξιοποίηση γεωργικών υπολειμμάτων

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου uP_running, οι συμμετέχοντες φορείς από την Ελλάδα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) προσφέρουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πέντε επωφελούμενους φορείς που ενδιαφέρονται για την ενεργειακή αξιοποίηση ξυλείας από κλαδέματα και εκριζώσεις μόνιμων καλλιεργειών, όπως αμπέλια, ελιές, πυρηνόκαρπα και οπωροφόρα δέντρα.

Επωφελούμενοι

Οι επωφελούμενοι της δράσης μπορεί να είναι εταιρείες, φορείς ή οργανισμοί που δραστηριοποιούνται ή που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν: α) στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων από μόνιμες καλλιέργειες (π.χ. αγρότες, συνεταιρισμοί), β) στην επεξεργασία, διακίνηση ή εμπορία στερεών βιοκαυσίμων, γ) στη χρήση στερεών βιοκαυσίμων για θέρμανση ή άλλη χρήση (π.χ. σε δημοτικά κτήρια, σε εταιρείες για παραγωγή θερμότητας / ατμού) ή δ) άλλη παρεμφερή δραστηριότητα.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες καλύπτουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Τεχνική υποστήριξη για την συλλογή και τη χρήση της βιομάζας
  • Υποστήριξη στην αναζήτηση καταναλωτών / τελικών χρηστών, προμηθευτών εξοπλισμού, κτλ.
  • Πιλοτική επίδειξη της συνολικής αλυσίδας αξιοποίησης (συλλογή, επεξεργασία και καύση)
  • Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων για την αξιοποίηση της βιομάζας
  • Παρουσίαση αποτελεσμάτων σε συνέδρια, στο YouTube και σε άλλα μέσα με συνακόλουθη προβολή των επωφελούμενων φορέων

 

Σχεδόν 6.000 ευρώ ανά επωφελούμενο

Το ΕΚΕΤΑ και η ΠΑΣΕΓΕΣ προσφέρουν υπηρεσίες συνολικού ύψους περίπου 6.000 € ανά επωφελούμενο. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν το κόστος προσωπικού για ΕΚΕΤΑ / ΠΑΣΕΓΕΣ καθώς και την κάλυψη δαπανών που σχετίζονται με την πραγματοποίηση επιδεικτικών δράσεων.

Οι προϋποθέσεις

Οι επωφελούμενοι της δράσης θα πρέπει να δεσμευτούν για διαθεσιμότητα και συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ και την ΠΑΣΕΓΕΣ σύμφωνα με τις απαιτήσεις του έργου. Επίσης, θα πρέπει να επικοινωνήσουν εντός του Νοεμβρίου 2016 με το ΕΚΕΤΑ και την ΠΑΣΕΓΕΣ για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η τελική επιλογή των επωφελούμενων θα γίνει μετά από εσωτερική αξιολόγηση των ιδεών που θα συνδιαμορφωθούν με τους φορείς του έργου.

Το uP_running

Το έργο uP_running χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Πλαισίου «Ορίζοντας 2020» (αριθμό συμβολαίου: 691748) και συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο CIRCE από την Ισπανία. Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης του σημαντικού δυναμικού βιομάζας από κλαδέματα και εκριζώσεων μόνιμων καλλιεργειών, το οποίο μένει σε μεγάλο ποσοστό ανεκμετάλλευτο. Οι κύριες δράσεις του έργου επικεντρώνονται σε τέσσερις χώρες «επίδειξης» (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ουκρανία), οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 50% περίπου του Ευρωπαϊκού δυναμικού σε αυτό το είδος βιομάζας. Περισσότερες πληροφορίες θα είναι σύντομα διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.uprunning.eu/.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση