Πώς η Κύθνος θα μετατραπεί σε «πράσινο» νησί

του Νίκου Αβουκάτου

Μία σειρά από πιλοτικές καινοτομίες εφαρμογών, με σκοπό μία ευρύτερη στρατηγική προώθησης του στόχου ανάδειξης της Κύθνου σε «Έξυπνο» νησί, υλοποιεί ο δήμος.

«Θέλουμε μια ήπια ανάπτυξη των ΑΠΕ στο νησί μας. Η μετατροπή του σε ένα "πράσινο" νησί θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών», τόνισε στη Greenagenda.gr o δήμαρχος της Κύθνου Σταμάτης Γαρδέρης, με αφορμή την έγκριση του Ευρωπαϊκού έργου WiseGRID για το νησί.

Η Κύθνος θα αποτελέσει τα επόμενα 3,5 χρόνια ένα από τα 5 πεδία εφαρμογής νέων, καινοτόμων και έξυπνων τεχνολογιών με στόχο τα ασφαλέστερα, αποδοτικότερα και εξυπνότερα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Είναι εφικτή η υλοποίηση του έργου με δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτήρια και τις κοστοβόρες δραστηριότητες, όπως η αφαλάτωση. Επιπλέον, το νησί μας θα αποτελέσει ένα ανοιχτό Πανεπιστήμιο μελέτης και έρευνας για διάφορα Ιδρύματα της χώρας μας και τους εξωτερικού κάτι που θα συμβάλει στη τουριστική ανάδειξη του», υπογράμμισε ο κ. Γαρδέρης.

Οι δράσεις της ευρύτερης στρατηγικής προώθησης του στόχου ανάδειξης της Κύθνου σε «Έξυπνο Νησί» περιλαμβάνουν καινοτόμες εφαρμογές στο σύνολο των υποδομών ενέργειας, υδάτων, αποβλήτων, απορριμμάτων και τουρισμού, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό σημαντικών πιλοτικών καινοτόμων εφαρμογών στην παραγωγή και διαχείριση πράσινης ενέργειας (1ος αιολικός σταθμός στην Ευρώπη, υβριδικός σταθμός και Μικροδίκτυο Γαϊδουρόμαντρας).

kythnos

Το WiseGRID αποτελεί ένα από τα 5 έργα που εγκρίθηκαν συνολικά σε όλη την Ευρώπη στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης για την προώθηση εφαρμογών έξυπνων δικτύων και έχιε συνολικό προϋπολογισμό 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά προβλέπεται η υλοποίηση περίπου 20 πιλοτικών επιδεικτικών εφαρμογών σε δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Το πιλοτικό έργο στην Κύθνο αποτελεί το μοναδικό τέτοιο έργο σε μη διασυνδεδεμένο νησιωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Συγκεκριμένα, στην Κύθνο προβλέπεται η δημιουργία ενός σύγχρονου ολοκληρωμένου ηλεκτρικού συστήματος που θα περιλαμβάνει:

- μονάδες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
- προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων
- συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) σε δημόσια/δημοτικά κτήρια
- εξοπλισμό βελτιστοποίησης λειτουργίας μονάδας αφαλάτωσης
- συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) για την αύξηση απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ
- εξοπλισμό ευέλικτης και βέλτιστης λειτουργίας του ηλεκτρικού δικτύου ενισχύοντας την αμφίδρομη επικοινωνία με τους καταναλωτές
- λοιπές νέες εφαρμογές διαχείρισης ηλεκτρικού δικτύου

Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων και επισκέψεων επιστημόνων, φοιτητών και μαθητών οδηγώντας έτσι σε διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης του νησιού.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση