Μπακογιάννης στη Greenagenda: Το σχέδιο για τη διάσωση του Ασωπού

Συνέντευξη στον Νίκο Αβουκάτο

Σχεδόν σαράντα χρόνια γινόταν η ανεξέλεγκτη απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων στον Ασωπό, στην περιοχή Οινοφύτων – Σχηματαρίου. Από το 2004 οι αναλύσεις ανίχνευσαν υψηλές συγκεντρώσεις χρωμίου, μολύβδου, νιτρικών και καδμίου, καθώς και εξασθενές χρώμιο, αποδεικνύοντας τη σοβαρότητα και την έκταση της ρύπανσης στον ποταμό.

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, συμμεριζόμενος την αγωνία των κατοίκων, δίνει μαζί τους αγώνα για την εξυγίανση της ευρύτερης περιοχής ώστε να μην επαναληφθεί η απόρριψη τοξικών ουσιών στο περιβάλλον, δίχως να περιορίζεται σε ευχολόγια και γενικόλογες παρατηρήσεις για όλα όσα πρέπει να γίνουν.

Μιλώντας στη Greenagenda.gr για το μείζον ζήτημα, ο κ. Μπακογιάννης επισημαίνει ότι αυτήν τη στιγμή ο Ασωπός είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά σε καμία περίπτωση, όπως λέει, αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει πλήρως επιλυθεί.

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, Κ. Μπακογιάννης

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, Κ. Μπακογιάννης

Μιλά για το σχέδιο εξυγίανσης του Ασωπού και τους ελέγχους της Περιφέρειας, δηλώνοντας ξεκάθαρα αμετακίνητος στη θέση του για εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, χωρίς καμία απολύτως διακριτική μεταχείριση.

«Βασική αρχή μας είναι να μην παίζουμε με την υγεία των ανθρώπων και να μην κάνουμε εκπτώσεις σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος», αναφέρει ο ίδιος.

Αναφερόμενος στο σχέδιο εξυγίανσης ολόκληρης της περιοχής, τονίζει ότι ξεκινά δημοπράτηση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για τη διερεύνηση της ρύπανσης και τη μελέτη αποκατάστασης-απορρύπανσης και αναφέρει ότι συστήθηκε ειδικό κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ. Ασωπού). Παράλληλα, δηλώνει πως ξεκίνησε η διαβούλευση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Λεκάνης Απορροής του ποταμού, η οποία αποτελεί ένα εργαλείο για την εφαρμογή αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου στην περιοχή.

Ξεκινήσατε μία τεράστια προσπάθεια εξυγίανσης του Ασωπού. Σε ποια κατάσταση βρήκατε το ποτάμι και σε ποια βρίσκεται αυτό σήμερα;

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα που θέσαμε, από την αρχή κιόλας της ανάληψης των καθηκόντων μας, ήταν η αντιμετώπιση του μεγάλου περιβαλλοντικού προβλήματος στην περιοχή του Ασωπού. Ένα ζήτημα που χρόνιζε και λειτουργούσε επιβαρυντικά για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων, την ίδια ώρα που κανείς δεν τολμούσε να το ανοίξει και όλοι μέναμε σε ευχές και γενικόλογες παρατηρήσεις για όλα όσα πρέπει να γίνουν.  Η κατάσταση που βρήκαμε, ήταν ένα ποτάμι με ιδιαίτερα αυξημένη συγκέντρωση ρύπων και δη βαρέων μετάλλων, όπως εξασθενές χρώμιο, μόλυβδο και νικέλιο.

Ειδικά στην έξοδο αγωγού ομβρίων, σε συγκεκριμένη θέση, οι μετρήσεις  μας ανέδειξαν αυξημένη συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου, που έφθαναν τα 5000 mg/l. Βρήκαμε επίσης αποτελέσματα μελετών (LIFECHARM) με πορίσματα για ανθρωπογενή ρύπανση από θαμμένα στερεά απόβλητα. Μιλάμε λοιπόν για ένα ποτάμι που λόγω της βιομηχανικής συγκέντρωσης στα Οινόφυτα και το Σχηματάρι αποτελούσε σε μεγάλο βαθμό μια δεξαμενή αποβλήτων. Αυτή τη στιγμή, ο Ασωπός είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, αλλά σε καμία περίπτωση αυτό δε σημαίνει ότι έχουμε επιλύσει το πρόβλημα. Έχουμε «βάλει το νερό στο αυλάκι», αλλά χρειαζόμαστε χρόνο ώστε να υλοποιήσουμε το ολοκληρωμένο σχέδιο εξυγίανσης ολόκληρης της περιοχής το οποίο έχουμε οραματιστεί και σταδιακά εφαρμόζουμε.

Τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και ποιο είναι το σχέδιό σας για τη σωτηρία του Aσωπού;

Μετά από δημόσια και εκτενή διαβούλευση με  τον οικείο Δήμο, επιστημονικούς φορείς, οικολογικές οργανώσεις και τους κατοίκους της περιοχής, καταλήξαμε σε μια ολοκληρωμένη πρόταση δράσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και κατ' επέκταση την εξυγίανση της περιοχής. Συγκεκριμένα, ιδρύθηκε και λειτουργεί  Παρατηρητήριο Υγείας σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Αθηνών και τον Δήμο Τανάγρας με αντικείμενο την συνεχή παρακολούθηση και προαγωγή της υγείας των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ιδρύθηκε  και λειτουργεί επίσης Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος, το οποίο σε συνεργασία με το Ε.Κ.ΕΦ.Ε ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ διενεργεί  συστηματικούς ελέγχους στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, του εδάφους, του αέρα καθώς και των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Ολοκληρώνεται το Βιομηχανικό και Περιβαλλοντικό μητρώο των βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής. Βρίσκεται σε τελικό στάδιο ο διαγωνισμός για την διευθέτηση της κοίτης του ποταμού. Ξεκινά η δημοπράτηση ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την διερεύνηση της ρύπανσης και τη μελέτη αποκατάστασης-απορρύπανσης. Συστήθηκε ειδικό κλιμάκιο ελέγχου ποιότητας περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ. Ασωπού). Τέλος, ξεκίνησε διαβούλευση για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση της Λεκάνης Απορροής του Ασωπού, η οποία είναι ένα εργαλείο για  την εφαρμογή αναπτυξιακού στρατηγικού σχεδίου στην περιοχή. Βασίζεται σε ένα μίγμα δημόσιων χρηματοδοτήσεων με γνώμονα τόσο την περιβαλλοντική εξυγίανση, όσο και την χωροταξική και πολεοδομική τακτοποίηση της άναρχης βιομηχανικής συγκέντρωσης, με καταληκτική ενέργεια την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης.

Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι; Χρειάζεται να εντατικοποιηθούν;

Από τους εντατικούς ελέγχους που διενεργούμε έχει διαπιστωθεί συμμόρφωση σε  μεγάλο βαθμό των  βιομηχανιών της περιοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α Ασωπού αναφορικά με τα υγρά απόβλητα. Όμως, εντοπίζουμε προβλήματα στην διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Οι έλεγχοι της Περιφέρειας έχουν ήδη εντατικοποιηθεί, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά των βιομηχανιών και ταυτόχρονα να προστατέψουμε την υγεία των κατοίκων. Ταυτόχρονα, επιδεικνύουμε μηδενική ανοχή σε περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς. Βασική αρχή μας είναι να μην παίζουμε με την υγεία των ανθρώπων και να μην κάνουμε εκπτώσεις σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος.

Την περασμένη Άνοιξη, σε έλεγχό σας, είχατε εντοπίσει ποσότητα επικίνδυνων αποβλήτων, τα οποία ήταν αποθηκευμένα για λογαριασμό εταιρείας η οποία δραστηριοποιείται στη διαχείριση αποβλήτων, επικίνδυνων και μη. Ποιες είναι οι παρεμβάσεις της Περιφέρειας που βρίσκονται σε εξέλιξη; Έχετε εντοπίσει άλλα επικίνδυνα απόβλητα;

mpako4

Πράγματι, το περασμένο καλοκαίρι, μετά από καταγγελία εντοπίστηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος ποσότητα αποθηκευμένων επικινδύνων αποβλήτων,  για λογαριασμό εταιρείας διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων.

mpako3

Σφραγίστηκε άμεσα η εγκατάσταση  και δεσμεύθηκε η συγκεκριμένη ποσότητα των  αποβλήτων καθόσον επρόκειτο για παράνομη αποθήκευση. Ελήφθησαν δείγματα, ταυτοποιήθηκαν τα απόβλητα και καταγράφηκαν οι ποσότητες. Σήμερα ο χώρος παραμένει σφραγισμένος και αναμένονται οδηγίες για την περαιτέρω διαχείριση αυτών από το αρμόδιο υπουργείο. Δεν έχουν εντοπιστεί προς το παρόν άλλοι χώροι παράνομης αποθήκευσης επικινδύνων αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, χωρίς καμία απολύτως διακριτική μεταχείριση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση