Επιστροφή χρημάτων από τον δήμο ζητεί ο Σταθάκης για την ανάπλαση της Χρηματιστηρίου

του Θοδωρή Καραουλάνη

Με τη δεύτερη απόφαση που υπέγραψε ο νέος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης ζητά από το Γιάννη Μπουτάρη, δηλαδή από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, να επιστρέψει 20 χιλιάδες ευρώ από την επιχορήγηση που έλαβε για την ανάπλαση της Πλατείας Χρηματιστηρίου!

Φαίνεται ότι είτε ο Γιώργος Σταθάκης έχει αδυναμία στη Βόρεια Ελλάδα είτε η προηγούμενη ηγεσία άφηνε τους «φακέλους» των Βορείων να «κάθονται» στα γραφεία, καθώς προκαλεί εντύπωση ότι και η πρώτη απόφαση αφορά τη Χαλκιδική: είναι η έγκριση του τροποποιητικού προσαρτήματος της τεχνικής μελέτης της Ελληνικός Χρυσός για τις Σκουριές όπως έγραψε η Voria.gr.

Για να περάσουμε όμως στην ουσία…

Δημοσιεύτηκε χθες στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας Γιώργου Σταθάκη με θέμα «Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντος ποσού από τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης για την πράξη µε mis 376511 και τίτλο «Βιοκλιµατική Αναβάθµιση της πλατείας Χρηµατιστηρίου (Περικλειόµενη περιοχή: ∆ωδεκανήσου, Τσιµισκή, Ι. ∆ραγούµη, Εγνατία)».

Σύμφωνα με αυτή διατάσσεται η ανάκτηση ποσού 20.614,80€ ως αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντος, εντός δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών και τονίζεται ότι η απόφαση αυτή αποτελεί νόµιµο τίτλο βεβαίωσης του χρέους και είναι αµέσως εκτελεστή.

Γιατί όμως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας «στράβωσε» με το Δήμο Θεσσαλονίκης και σε ένα έργο 5,5 εκατομμυρίων ευρώ ζητά πίσω κάτι παραπάνω από 20 χιλιάδες ευρώ; Ποσοστιαία δεν είναι και τόσο σοβαρό το ποσό… Εδώ αρχίζουν τα περίεργα και τα ερωτηματικά…

Η απόφαση έχει δύο μέρη.

Το πρώτο αφορά ανάκτηση δαπάνης 8.929,80€ που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 2ου παραδοτέου του υποέργου (3) «Παροχή υπηρεσιών για την εξειδίκευση των βιοκλιματικών στοιχείων και του μετρητικού εξοπλισμού-σύνταξη έκθεσης επίτευξης στόχων» η οποία σύμφωνα με το Υπουργείο κρίνεται µη επιλέξιμη, καθώς το σχετικό παραδοτέο θεωρείται μερικώς ολοκληρωμένο σύμφωνα µε την αριθµ. 8911/19.11.2014 σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ Δήμου Θεσσαλονίκης και της Σύμπραξης «∆ίοψης ΕΠΕ- Αγγελική Χατζηδηµητρίου» δεδομένου ότι υπολείπονται οι μετρήσεις της θερινής περιόδου οι οποίες θα υλοποιηθούν µε το πέρας της εργολαβίας. Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει, μας λένε, ότι ο ανάδοχος και οι υπηρεσίες του Δήμου δεν πρόλαβαν να κάνουν εγκαίρως τις μετρήσεις που αποδεικνύουν ότι το έργο πέτυχε τους στόχους του, καθώς η ολοκλήρωση του προηγούμενου ΕΣΠΑ επιβάλει στο Υπουργείο να κλείσει το φάκελο ακόμη και χωρίς ολοκλήρωση του έργου και να καταλογίσει στο Δήμο το ποσό αυτό, το οποίο αφενός πρέπει να επιστρέψει και αφετέρου να το αποπληρώσει με ίδιους πόρους.

Σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της απόφασης, στα πλαίσια του υποέργου (5) πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης δαπάνη 11.685,00€ που είναι µη επιλέξιμη καθώς το παραδοτέο κρίνεται μερικώς ολοκληρωμένο δεδομένου ότι:

α) δεν έχουν γίνει οι καταχωρήσεις στον τύπο που προβλέπονται κατά την ολοκλήρωση του έργου,
β) δεν έχει παραχθεί και μεταδοθεί το ραδιοφωνικό σποτ που προβλέπεται κατά την ολοκλήρωση του έργου και
γ) δεν διοργανώθηκε δεύτερη συνέντευξη τύπου, όπως προβλέπονταν.

Θυμίζουμε ότι το έργο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ επί των ημερών του Σταύρου Καλαφάτη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 2007 – 2013, έχοντας προϋπολογισμό σχεδόν 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Θυμίζουμε επίσης ότι το συνολικό έργο αναβάθμισης της περιοχής συνοψίζεται στα παρακάτω έργα:

 • Δημιουργία δύο πλατειών Χρηματιστηρίου και Εμπορίου.
 • Επίστρωση ψυχρών υλικών.
 • Εγκατάσταση βιοκλιματικών συστημάτων που προάγουν την εξάτμιση ύδατος, - πίδακες νερού, νεροκουρτίνες, καταιονιστήρες.
 • Τρόποι δημιουργίας εξαναγκασμένης κίνησης του αέρα με χρήση ανεμιστήρων εξωτερικών χώρων - παραδοσιακή τεχνολογία δροσισμού των ιστορικών κτιρίων
 • Νέες φυτεύσεις
 • Νέος ενιαίος αστικός φωτισμός με συνδυασμό φωτιστικών επί ιστού και κρεμαστών φωτιστικών στους στενούς δρόμους.
 • Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
 • Δημιουργία δικτύου πεζοδρομήσεων, στο οποίο επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων άμεσης ανάγκης καθώς και των οχημάτων φορτοεκφόρτωσης.
 • Διεύρυνση των πεζοδρομίων & Δημιουργία δικτύου κίνησης ΑμεΑ για την προσβασιμότητα
 • Νέος αστικός εξοπλισμός, παγκάκια, ζαρντινιέρες., προστατευτικά δρόμου, stand ποδηλάτων, νέα φωτιστικά, πινακίδες ανάδειξης μνημείων.
 • Εγκατάσταση συστήματος υπόγειων κάδων απορριμμάτων.
 • Δημιουργία πολιτιστικής διαδρομής ανάδειξης των Διατηρητέων μνημείων.

Κάθε απάντηση από το Δήμο Θεσσαλονίκης για την απόφαση του ΥΠΕΝ θα ήταν χρήσιμη. Για τους πολίτες…

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση