Οι δέκα πυλώνες του νέου στρατηγικού σχεδίου της Κομισιόν για βιώσιμη ανάπτυξη

Tη στρατηγική προσέγγιση για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο καθόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ανακοίνωση της ΕΕ αναφέρονται τα επόμενα βήματα για ένα βιώσιμο μέλλον της Ευρώπης. Ακόμη, εξηγείται πώς οι 10 πολιτικές προτεραιότητες της Επιτροπής μπορούν να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Για την υλοποίηση μιας νέας ευρωπαϊκής συναίνεσης για την ανάπτυξη προτείνονται ένα κοινό όραμα αλλά και το πλαίσιο για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ και των κρατών-μελών της, ευθυγραμμισμένο με την ατζέντα 2030.

Ακόμη, διατυπώνεται μια ανανεωμένη εταιρική σχέση με τις χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού και προτείνονται τα δομικά στοιχεία για μια βιώσιμη φάση στις σχέσεις ΕΕ - χωρών του Ειρηνικού μετά τη συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού η οποία λήγει το 2020.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φρανς Τίμερμανς τόνισε ότι «για να οικοδομήσουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μας και τον πλανήτη μας προς όφελος όλων θα πρέπει να κάνουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης την κατευθυντήρια αρχή σε όλες τις εργασίες μας με την εφαρμογή της Ατζέντα 2030, αυτό πρέπει να αποτελεί μια κοινή δέσμευσή μας».

Από την πλευρά της, η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής Ασφάλειας Φεντερίκα Μογκερίνι δήλωσε ότι «οι σημερινές προτάσεις έχουν ως κοινό στόχο την ενίσχυση του αντίκτυπου της συνεργασίας μας με εταίρους σε όλο τον κόσμο, με ταυτόχρονη προώθηση της αειφορίας».

Τα κύρια στοιχεία της νέας στρατηγικής προσέγγισης της Επιτροπής για τα επόμενα βήματα ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού μέλλοντος:

- Ενσωμάτωση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και στις τρέχουσες προτεραιότητες της Επιτροπής.

- Ανάπτυξη μακροπρόθεσμα του οράματος στην εστίαση των τομεακών πολιτικών μετά το 2020.

- Εξασφάλιση του τρόπου ώστε οι υφιστάμενες και νέες πολιτικές να λαμβάνουν υπόψη τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης: την κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική.

- Παρακολούθηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης σε όλους τους τομείς.

- Η πρόταση για μια νέα ευρωπαϊκή συναίνεση στη βιώσιμη ανάπτυξη αντικατοπτρίζεται στη παραδειγματική μετατόπιση της αναπτυξιακής συνεργασίας στο πλαίσιο της ατζέντας του 2030 ώστε να ανταποκρίνεται στις πιο πολύπλοκες και αλληλένδετες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης.

- Εξασφάλιση της τακτικής υποβολής εκθέσεων προόδου της ΕΕ για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030.

- Μια νέα εταιρική σχέση με χώρες της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού μετά το 2020 η οποία θα βασίζεται σε κανόνες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις.

- Ο στόχος είναι να αυξηθεί η αξιοπιστία, η  αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ, με βάση την κοινή ανάλυση, τις κοινές στρατηγικές, τον κοινό προγραμματισμό, την κοινή δράση και τη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων.

- Η πρόταση προωθεί το κοινό όραμα και το πλαίσιο δράσης σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη, με ιδιαίτερη έμφαση στους οδηγούς της ανάπτυξης, όπως την ισότητα των φύλων, τη νεολαία, τη βιώσιμη ενέργεια και δράση για το κλίμα, τις επενδύσεις, τη μετανάστευση και την κινητικότητα.

-  Η νέα αυτή συναίνεση για τη  βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να πλαισιώνεται από όλες τις δραστηριότητες της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ και των κρατών μελών της.

Ένα παράδειγμα αυτής της προσέγγισης είναι το προτεινόμενο ευρωπαϊκό εξωτερικό σχέδιο  επενδύσεων για τη μόχλευση χρηματοδότησης από άλλες πηγές για να δημιουργηθούν οι συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης προς όφελος των φτωχότερων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση