Το νέο πακέτο μέτρων - προτάσεων της Κομισιόν για τη μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια

της Alice Κοροβέση*

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο πακέτο μέτρων που αφορά την καθαρή ενέργεια με στόχο η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει ανταγωνιστική καθώς η καθαρή ενέργεια συνεχώς μεταβάλλεται στην παγκόσμια αγορά.

Επιθυμία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η Ευρώπη να ηγηθεί στη μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια και όχι μόνο να την υιοθετήσει. Για το λόγο αυτό η Ε.Ε. δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% μέχρι το 2030 και παράλληλα να εκσυγχρονίσει την οικονομία της Ε.Ε. και να δημιουργήσει το υπόβαθρο για νέες θέσεις εργασίας και ανάπτυξη για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν  έχουν τρεις βασικούς στόχους:

1. Να τεθεί η ενεργειακή απόδοση σε πρώτο πλάνο.

2. Η πρωτοπορία της Ε.Ε. σε παγκόσμιο επίπεδο στη χρήση ΑΠΕ.

3. Δίκαιες συμφωνίες για τους καταναλωτές.

Έμφαση δίνεται στους καταναλωτές καθώς αποτελούν δομικό στοιχείο της αγοράς ενέργειας του μέλλοντος. Οι καταναλωτές, σε όλη την Ε.Ε., θα έχουν στο μέλλον καλύτερες επιλογές για την προμήθεια ενέργειας, πρόσβαση σε αξιόπιστα εργαλεία σύγκρισης κόστους ενέργειας και τη δυνατότητα να παράγουν και να πωλούν την δική τους ενέργεια. Το πακέτο περιέχει και μέτρα με στόχο την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών.

Προτάσεις επίσης έγιναν για δράσεις με στόχο την επιτάχυνση της καινοτομίας σε θέματα καθαρής ενέργειας καθώς και για την ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος της Ευρώπης. Προβλέπονται επίσης μέτρα για την ενίσχυση του επενδύσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα καθώς και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας της ΕΕ όπως και την άμβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της μετάβασης προς την καθαρή ενέργεια. Μόνο κατά το έτος 2015 οι επενδύσεις σε τεχνολογίες καθαρής ενέργειας προσέλκυσαν περίπου 300 δισ. ευρώ και ο στόχος είναι οι επενδύσεις αυτές να αυξηθούν.

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο που δεν είναι άλλος από την ενεργειακή αποδοτικότητα, το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές και τροποποιήσεις, οι οποίες αναπτύσσονται σε 4 άξονες:

Στην Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (EED), όπου μεταξύ άλλων περιγράφεται ξεκάθαρα πως η επίτευξη μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 30% έως το 2030 είναι εφικτή και διασφαλίζεται από την ισχυρή πολιτική βούληση σε όλα τα επίπεδα.

Στην Οδηγία για Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD) όπου διασφαλίζεται μέσω της αναθεώρησης της ότι θα κάνει χρήση έξυπνων τεχνολογιών, θα είναι απλή στη χρήση και την εφαρμογή της αλλά και υποστηρικτική με στόχο τα καλύτερα αποτελέσματα. Σημαντικό είναι επίσης πως ενσωματώνει τις διατάξεις που αφορούν στη στρατηγική για την αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος (Άρθρο 4 της EED).

Στον οικολογικό σχεδιασμό και στις σημάνσεις σχετικά με την ενέργεια. Σημαντικό- μεταξύ άλλων- είναι πως έχει προγραμματιστεί ένα νέο πλάνο εργασίας για την περίοδο 2016-2019 όπου πολλά νέα προϊόντα και υπηρεσίες εντάσσονται. Επίσης γίνεται και αναφορά στην συμβολή του οικολογικού σχεδιασμού ως μοχλός ανάπτυξης των στόχων της κυκλικής οικονομίας.

Στις έξυπνες χρηματοδοτήσεις για τα έξυπνα κτίρια, καθώς είναι εμφανής η ανάγκη αντιμετώπισης και υποστήριξης των χρηματοδοτήσεων για βιώσιμες και ενεργειακές επενδύσεις.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν βασικό σκεπτικό της Ε.Ε. καθώς είναι γνωστό και αποδεκτό πως η πιο αποδοτική ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται.

Τα νέα μέτρα και η εξέλιξη των υφιστάμενων Οδηγιών και Κανονισμών της Ε.Ε., που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση, υπάρχουν διαθέσιμα ΕΔΩ.

*Η Alice Κοροβέση είναι Γραμματέας Δ.Ε. του Ινστιτούτου Κτιρίων Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης - INZEB.org

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση