Τρίτη διαπεριφερειακή συνάντηση για το BIOREGIO

To Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διοργανώνουν την 3η διαπεριφερειακή συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου BIOREGIO για την κυκλική βιο-οικονομία στη Θεσσαλονίκη στις 15 και 16 Μαΐου 2018.

Η εκδήλωση οργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BIOREGIO, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020  και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων.

Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες, το BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις οικονομικές πολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών πόρων και να ενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία.

Το έργο προωθεί την τεχνογνωσία σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες καθώς και τα μοντέλα συνεργασίας. Το πενταετές έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017 και η πρώτη φάση αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019.

Η διήμερη εκδήλωση περιλαμβάνει συναντήσεις εργασίας και ανταλλαγής εμπειριών, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και θεματικές επισκέψεις σχετικές με το πεδίο της κυκλικής οικονομίας και των βιοαποβλήτων.

Ειδικότερα, κατά την 1η ημέρα της συνάντησης θα συζητηθούν σε μορφή στρογγυλής τραπέζης οι εξελίξεις και τα νέα αναφορικά με τις πολιτικές για τη κυκλική οικονομία και θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από όλους τους εκπροσώπους φορέων του προγράμματος.

Επιπροσθέτως θα πραγματοποιηθούν δύο παράλληλες συναντήσεις εργασίας με θέμα: 1) την πολιτική σχετικά με την κυκλική οικονομία και την βιο-οικονομία και 2) τις πρότυπες και αποδοτικές τεχνολογίες διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Κατά τη 2η ημέρα οι εκπρόσωποι των εταίρων του έργου θα επισκεφτούν τοπικές επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν ορισμένες από τις βέλτιστες πρακτικές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πιο συγκεκριμένα, θα επισκεφτούν τον Σταθμό Μεταφόρτωσης στην Ευκαρπία, την Ελληνική Βιομηχανία Υδρολυμένης Πρωτεΐνης (ΕΒΥΠ Ε.Ε.) και την εταιρεία «ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ Α.Ε.».

Μέσω τέτοιων δράσεων η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ως φορέας διαχείρισης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κεντρικής Μακεδονίας για το 2014-2020 επιδιώκει να καταστήσει την Κεντρική Μακεδονία μια Πρότυπη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Ειδικότερα, δεδομένου του νέου νομοθετικού πλαισίου για τη κυκλική οικονομία, η συλλογική γνώση που θα προκύψει μέσω του BIOREGIO, αναμένεται να αυξήσει τα επίπεδα ανακύκλωσης των οργανικών ρευμάτων, όπως είναι τα υπολείμματα φαγητού,  οι αστικές και βιομηχανικές ιλύες, τα αγροτικά υπολείμματα και τα λοιπά οργανικά απόβλητα, καθώς και την χρήση τους ως α ύλες σε διάφορες βιομηχανικές/παραγωγικές δραστηριότητες.

Επιπρόσθετα, η συμμετοχή σε καινοτόμα έργα, που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς επιτρέπει την καλύτερη εξειδίκευση των δράσεων και ανοίγει δρόμους σε νέους τομείς της οικονομίας της. Σε αυτόν τον τομέα συνδράμει σημαντικά η συμμετοχή του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που μετρά περισσότερα από 20  έτη έρευνας σε θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής.

Στο έργο BIOREGIO το Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής εστιάζει στη μελέτη και προώθηση καλών πρακτικών στον τομέα της κυκλικής οικονομίας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση